Schoon water voor iedereen: start inspraakronde

Hoe belangrijk is schoon water? En wat is ervoor nodig om water schoon te krijgen en te houden?

Den Haag – De Europese Kaderrichtlijn Water streeft ernaar om eind 2009 voor de stroomgebieden Schelde, Eems, Maas en Rijn een pakket maatregelen klaar te hebben. Omdat deze maatregelen gevolgen hebben voor Nederland, is er vanaf 4 juli 2006 gedurende een halfjaar een inspraakronde. Wat de overheid graag wil weten is: zijn het tijdschema en werkprogramma voor het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen voldoende helder? Is de periode van inspraak bekend? En is het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties voldoende helder?

Tussen nu en 2009 wordt in kaart gebracht wat de gewenste waterkwaliteit is en wat er aan maatregelen nodig is om dat te bereiken. In die periode komen we ook te weten wat onze buurlanden gaan doen en wat de effecten daarvan zijn voor de Nederlandse wateren.

Vanaf 4 juli 2006 tot en met 3 januari 2007 liggen tijdschema, werkprogramma en waterbeheerkwesties voor het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen op diverse plaatsen ter inzage en te downloaden via onderstaande links.

Meer informatie
In het document Inspraak Kaderrichtlijn Water
Op de website Europese Kaderrichtlijn Water
Op de website van het Inspraakpunt VenW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat