Controle havens op milieuovertredingen

Den Haag – De VROM-Inspectie controleerde vrijdag 11 maart 2005 schepen, voertuigen, containers en opslaglocaties in de haven van Rotterdam op milieuovertredingen. Deze actie is onderdeel van het internationale zeehavenproject. In twaalf internationale zeehavens worden deze week internationale transporten op milieuovertredingen gecontroleerd. Centraal hierbij staat de EVOA (Europese Verordening voor in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen). Bij de transportcontrole werkt de VROM-Inspectie nauw samen met een groot aantal handhavingsdiensten, zoals de Douane, de regiokorpsen, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en RIVM.

Internationaal zeehavenproject
Het internationaal zeehavenproject heeft als doel de gezamenlijke handhaving van de EU-regelgeving op het gebied van de export van (gevaarlijke) afvalstoffen te verbeteren en te uniformeren. Bij het zeehavenproject worden voertuigen, schepen en containers waarmee (afval)stoffen worden vervoerd en opslaglocaties in havengebieden gecontroleerd. Naast de havens van Nederland, worden ook de zeehavens van België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Letland, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden gecontroleerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM