Uitvoeringstaken VROM naar SenterNovem

Den Haag – Het ministerie van VROM brengt zijn uitvoeringstaken op het gebied van afval en bodem over naar SenterNovem. SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat nu ook al veel programma’s en subsidieregelingen voor VROM uitvoert, neemt de taken vanaf 1 januari 2005 op zich. VROM wil zich meer richten op zijn kerntaken beleidsvoorbereiding en -formulering. Ook neemt SenterNovem per 1 januari de projecten van het Nationaal Dubo Centrum voor zijn rekening, waarna deze organisatie wordt opgeheven.

Kerndepartement
Met het streven naar een zogenoemd kerndepartement, plaatst VROM de uitvoering van wet- en regelgeving, programma’s en stimulerings- en subsidieregelingen steeds meer buiten VROM. Hierbij wil het ministerie zoveel mogelijk taken bij één uitvoeringsorganisatie onderbrengen. Voor de uitvoering van de afval- en bodemtaken van VROM heeft SenterNovem twee nieuwe organisatieonderdelen opgericht, namelijk ‘Uitvoering Afvalbeheer’ en ‘Bodem+’. SenterNovem heeft de volgende taken:
– uitvoeren wettelijke taken namens de minister van VROM;
– ondersteunen andere overheden bij de uitvoering van het beleid van VROM;
– terugkoppelen van praktijkervaringen naar VROM bij de uitvoering van het beleid.

Gevolgen voor bestaande (uitvoerings)organisaties
De stichting Afval Overleg Orgaan (AOO) wordt opgeheven. De taken gaan over naar SenterNovem. Wel blijft het Afval Overleg Orgaan als bestuurlijk overlegorgaan van het rijk, de provincies en de gemeenten bestaan. Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) wordt door de gezamenlijke provincies overgebracht naar SenterNovem. Het LMA is door VROM aangewezen als de landelijke instantie voor de meldingen van ontvangst en afgifte van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Het Service Centrum Grond (SCG) wordt ondergebracht bij SenterNovem. Eind 2005 zal het SCG met een wetswijziging worden opgeheven. InfoMil blijft het aanspreekpunt voor overheden over de uitvoering van het bedrijfsgebonden milieubeleid van VROM. De helpdeskfunctie van Infomil blijft gehandhaafd. InfoMil is een onderdeel van SenterNovem. De verschillende relevante onderdelen van SenterNovem zullen met InfoMil samenwerken bij de beantwoording van vragen.

Contact
Met vragen over de uitvoering van het afvalbeleid van VROM, kunt u terecht bij
Uitvoering Afvalbeheer van SenterNovem, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
www.uitvoeringafvalbeheer.nl
afvalbeheer@senternovem.nl
Helpdesk Uitvoering Afvalbeheer: 030 – 214 79 79

Met vragen over de uitvoering van het bodembeleid van VROM, kunt u terecht bij
Bodem+ van SenterNovem, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
www.senternovem.nl/bodemplus
bodemplus@senternovem.nl
070 – 373 51 23

Met vragen over de uitvoering van het dubobeleid van VROM, kunt u terecht bij
SenterNovem Utrecht, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht
www.dubo-centrum.nl
duboinfodesk@senternovem.nl
030 – 239 34 93

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Uitvoeringstaken VROM naar SenterNovem | Infrasite

Uitvoeringstaken VROM naar SenterNovem

Den Haag – Het ministerie van VROM brengt zijn uitvoeringstaken op het gebied van afval en bodem over naar SenterNovem. SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat nu ook al veel programma’s en subsidieregelingen voor VROM uitvoert, neemt de taken vanaf 1 januari 2005 op zich. VROM wil zich meer richten op zijn kerntaken beleidsvoorbereiding en -formulering. Ook neemt SenterNovem per 1 januari de projecten van het Nationaal Dubo Centrum voor zijn rekening, waarna deze organisatie wordt opgeheven.

Kerndepartement
Met het streven naar een zogenoemd kerndepartement, plaatst VROM de uitvoering van wet- en regelgeving, programma’s en stimulerings- en subsidieregelingen steeds meer buiten VROM. Hierbij wil het ministerie zoveel mogelijk taken bij één uitvoeringsorganisatie onderbrengen. Voor de uitvoering van de afval- en bodemtaken van VROM heeft SenterNovem twee nieuwe organisatieonderdelen opgericht, namelijk ‘Uitvoering Afvalbeheer’ en ‘Bodem+’. SenterNovem heeft de volgende taken:
– uitvoeren wettelijke taken namens de minister van VROM;
– ondersteunen andere overheden bij de uitvoering van het beleid van VROM;
– terugkoppelen van praktijkervaringen naar VROM bij de uitvoering van het beleid.

Gevolgen voor bestaande (uitvoerings)organisaties
De stichting Afval Overleg Orgaan (AOO) wordt opgeheven. De taken gaan over naar SenterNovem. Wel blijft het Afval Overleg Orgaan als bestuurlijk overlegorgaan van het rijk, de provincies en de gemeenten bestaan. Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) wordt door de gezamenlijke provincies overgebracht naar SenterNovem. Het LMA is door VROM aangewezen als de landelijke instantie voor de meldingen van ontvangst en afgifte van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Het Service Centrum Grond (SCG) wordt ondergebracht bij SenterNovem. Eind 2005 zal het SCG met een wetswijziging worden opgeheven. InfoMil blijft het aanspreekpunt voor overheden over de uitvoering van het bedrijfsgebonden milieubeleid van VROM. De helpdeskfunctie van Infomil blijft gehandhaafd. InfoMil is een onderdeel van SenterNovem. De verschillende relevante onderdelen van SenterNovem zullen met InfoMil samenwerken bij de beantwoording van vragen.

Contact
Met vragen over de uitvoering van het afvalbeleid van VROM, kunt u terecht bij
Uitvoering Afvalbeheer van SenterNovem, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
www.uitvoeringafvalbeheer.nl
afvalbeheer@senternovem.nl
Helpdesk Uitvoering Afvalbeheer: 030 – 214 79 79

Met vragen over de uitvoering van het bodembeleid van VROM, kunt u terecht bij
Bodem+ van SenterNovem, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
www.senternovem.nl/bodemplus
bodemplus@senternovem.nl
070 – 373 51 23

Met vragen over de uitvoering van het dubobeleid van VROM, kunt u terecht bij
SenterNovem Utrecht, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht
www.dubo-centrum.nl
duboinfodesk@senternovem.nl
030 – 239 34 93

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM