CEO Jan Westerhoud vertrekt bij GTI

Bunnik – GTI nv maakt bekend dat Jan Westerhoud, voorzitter van de Hoofddirectie van GTI nv, heeft besloten de organisatie te verlaten om met ingang van 1 november 2004 een aanstelling als President Directeur van ECT in Rotterdam te aanvaarden.

De leden van Hoofddirectie en de Raad van Commissarissen betreuren maar respecteren Jan Westerhoud’s besluit en zijn hem bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop hij samen met zijn team sinds 1998 vorm heeft gegeven aan de groei en verdere professionalisering van de GTI organisatie. Vanzelfsprekend wenst GTI hem veel succes toe in deze nieuwe uitdaging.

Op zo korte mogelijke termijn zullen omtrent de opvolging van Jan Westerhoud nadere mededelingen worden verstrekt. Tot dat moment is de dagelijkse leiding van GTI in handen van de overige leden van de Hoofddirectie, te weten Aad Fonteine (sector utiliteit), Eric Koenen (Change management/Corporate HR), Gerard Krielen (CFO) en Theo Lankamp (sectoren Industrie en Infra).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht GTI nv

CEO Jan Westerhoud vertrekt bij GTI | Infrasite

CEO Jan Westerhoud vertrekt bij GTI

Bunnik – GTI nv maakt bekend dat Jan Westerhoud, voorzitter van de Hoofddirectie van GTI nv, heeft besloten de organisatie te verlaten om met ingang van 1 november 2004 een aanstelling als President Directeur van ECT in Rotterdam te aanvaarden.

De leden van Hoofddirectie en de Raad van Commissarissen betreuren maar respecteren Jan Westerhoud’s besluit en zijn hem bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop hij samen met zijn team sinds 1998 vorm heeft gegeven aan de groei en verdere professionalisering van de GTI organisatie. Vanzelfsprekend wenst GTI hem veel succes toe in deze nieuwe uitdaging.

Op zo korte mogelijke termijn zullen omtrent de opvolging van Jan Westerhoud nadere mededelingen worden verstrekt. Tot dat moment is de dagelijkse leiding van GTI in handen van de overige leden van de Hoofddirectie, te weten Aad Fonteine (sector utiliteit), Eric Koenen (Change management/Corporate HR), Gerard Krielen (CFO) en Theo Lankamp (sectoren Industrie en Infra).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht GTI nv