Studie doortrekken N322 Druten/Beneden-Leeuwen

Arnhem – Alternatieven voor het doortrekken van de N322 bij Druten/Beneden-Leeuwen worden in het Milieueffect Rapport verder uitgewerkt. De gemeenten West Maas en Waal en Druten hebben samen met de provincie besloten om het veelvoud van combinaties tussen alternatieven te stroomlijnen. Alleen kansrijke alternatieven worden nu op hun effecten voor het milieu onderzocht. Vandaag heeft het college van Gedeputeerde Staten met deze inperking ingestemd.

Er wordt nu gewerkt met een beperkt aantal alternatieven voor de omleiding of het doortrekken van de N322 van de Prins Willem Alexanderbrug bij Beneden-Leeuwen tot aan de Noord-Zuid bij Puiflijk. Naast het verplichte Nulalternatief (wat zijn de effecten als er helemaal niets gebeurt) en het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA), worden in het MER de volgende vijf alternatieven bestudeerd (zie kaartbijlage): het Korte omleidingsalternatief, de Nieuwe korte omleiding, het Noordelijke doortrekkingsalternatief, het Zuidelijke doortrekkingsalternatief en het Nieuwe doortrekkingsalternatief.

Het Korte omleidingsalternatief is verkeerskundig probleemoplossend maar geeft wel een nieuwe verstoring in het landelijk gebied. Ook wordt een weidevogelgebied doorsneden. Vooral bij Beneden-Leeuwen zal dit alternatief zorgen voor minder geluidsoverlast.
De Nieuwe korte omleiding biedt een kortsluiting tussen een doortrekkingsalternatief (noord/zuid) en het korte omleidingsalternatief. Het Noordelijke doortrekkingsalternatief lost verkeerskundig ook de problemen op. Het tracé ligt ver van de bebouwing (geluid). Wel worden weidevolels verstoord. Het Zuidelijke doortrekkingsalternatief scoort met name ten aanzien van het groene milieu slechter. Voordeel van deze variant is dat het gebied ten zuiden van de Van Heemstraweg bij Boven-Leeuwen minder last krijgt van geluid. Bovendien komt deze variant tegemoet aan eventuele toekomstige economische en ruimtelijke ontwikkelingen.
Het Nieuwe doortrekkingsalternatief brengt net als de Nieuwe korte omleiding de nodige flexibiliteit in de uiteindelijke besluitvorming in die zin dat er een extra keuze kan worden gemaakt.

In september van dit jaar moet het MER klaar zijn en zal de statencommissie voor Verkeer en Water door GS een tracékeuzenotitie worden voorgelegd. De verwachting is dat in 2007-2008 met de aanleg van de weg begonnen kan worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Studie doortrekken N322 Druten/Beneden-Leeuwen | Infrasite

Studie doortrekken N322 Druten/Beneden-Leeuwen

Arnhem – Alternatieven voor het doortrekken van de N322 bij Druten/Beneden-Leeuwen worden in het Milieueffect Rapport verder uitgewerkt. De gemeenten West Maas en Waal en Druten hebben samen met de provincie besloten om het veelvoud van combinaties tussen alternatieven te stroomlijnen. Alleen kansrijke alternatieven worden nu op hun effecten voor het milieu onderzocht. Vandaag heeft het college van Gedeputeerde Staten met deze inperking ingestemd.

Er wordt nu gewerkt met een beperkt aantal alternatieven voor de omleiding of het doortrekken van de N322 van de Prins Willem Alexanderbrug bij Beneden-Leeuwen tot aan de Noord-Zuid bij Puiflijk. Naast het verplichte Nulalternatief (wat zijn de effecten als er helemaal niets gebeurt) en het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA), worden in het MER de volgende vijf alternatieven bestudeerd (zie kaartbijlage): het Korte omleidingsalternatief, de Nieuwe korte omleiding, het Noordelijke doortrekkingsalternatief, het Zuidelijke doortrekkingsalternatief en het Nieuwe doortrekkingsalternatief.

Het Korte omleidingsalternatief is verkeerskundig probleemoplossend maar geeft wel een nieuwe verstoring in het landelijk gebied. Ook wordt een weidevogelgebied doorsneden. Vooral bij Beneden-Leeuwen zal dit alternatief zorgen voor minder geluidsoverlast.
De Nieuwe korte omleiding biedt een kortsluiting tussen een doortrekkingsalternatief (noord/zuid) en het korte omleidingsalternatief. Het Noordelijke doortrekkingsalternatief lost verkeerskundig ook de problemen op. Het tracé ligt ver van de bebouwing (geluid). Wel worden weidevolels verstoord. Het Zuidelijke doortrekkingsalternatief scoort met name ten aanzien van het groene milieu slechter. Voordeel van deze variant is dat het gebied ten zuiden van de Van Heemstraweg bij Boven-Leeuwen minder last krijgt van geluid. Bovendien komt deze variant tegemoet aan eventuele toekomstige economische en ruimtelijke ontwikkelingen.
Het Nieuwe doortrekkingsalternatief brengt net als de Nieuwe korte omleiding de nodige flexibiliteit in de uiteindelijke besluitvorming in die zin dat er een extra keuze kan worden gemaakt.

In september van dit jaar moet het MER klaar zijn en zal de statencommissie voor Verkeer en Water door GS een tracékeuzenotitie worden voorgelegd. De verwachting is dat in 2007-2008 met de aanleg van de weg begonnen kan worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland