E-procurement vergemakkelijken via Europese afspraken

Delft – E-procurement is hét elektronisch inkoopproces op basis van internettechnologie. Het stelt bedrijven en overheden in staat fors te besparen op de inkoopkosten. Dit verklaart de grote belangstelling voor dit onderwerp. Een succesvolle introductie van e-procurement is nog niet mogelijk. Dit komt door de moeizame aansluiting van systemen en processen tussen de inkopende organisaties en de leveranciers. Voor CEN/ISSS is dit aanleiding om een Europese normalisatieactiviteit voor e-procurement te starten.

CEN/ISSS is het Europese normalisatie-instituut voor onderwerpen op het gebied van ICT. De Europese normalisatieactiviteit zal de vorm krijgen van een CEN Workshop waaraan elke geïnteresseerde partij kosteloos kan deelnemen. De CEN Workshop zal resulteren in een CWA (CEN Workshop Agreement). Dit is een Europees normatief document met daarin eisen die gesteld worden aan het elektronisch inkoopproces. De CEN Workshop voor e-procurement zal zich richten op de organisatorische, procedurele, technische en juridische aspecten van e-procurement.

Bedrijven én overheden
Niet alleen bedrijven hebben interesse in de mogelijkheden van e-procurement. Ook overheden zien e-procurement als een bij uitstek geschikt middel om de overheidsuitgaven te verminderen. De Workshop heeft liaisons met UN/CEFACT, OASIS en met de werkgroep voor Public Procurement van het Directoraat Generaal Markt van de Europese Commissie.

Het secretariaat van de CEN Workshop voor e-procurement wordt gevoerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. In deze hoedanigheid participeert NEN ook in IDA, het strategisch overlegorgaan van de Europese Commissie voor ‘Interchange of Date between Administrations’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN

E-procurement vergemakkelijken via Europese afspraken | Infrasite

E-procurement vergemakkelijken via Europese afspraken

Delft – E-procurement is hét elektronisch inkoopproces op basis van internettechnologie. Het stelt bedrijven en overheden in staat fors te besparen op de inkoopkosten. Dit verklaart de grote belangstelling voor dit onderwerp. Een succesvolle introductie van e-procurement is nog niet mogelijk. Dit komt door de moeizame aansluiting van systemen en processen tussen de inkopende organisaties en de leveranciers. Voor CEN/ISSS is dit aanleiding om een Europese normalisatieactiviteit voor e-procurement te starten.

CEN/ISSS is het Europese normalisatie-instituut voor onderwerpen op het gebied van ICT. De Europese normalisatieactiviteit zal de vorm krijgen van een CEN Workshop waaraan elke geïnteresseerde partij kosteloos kan deelnemen. De CEN Workshop zal resulteren in een CWA (CEN Workshop Agreement). Dit is een Europees normatief document met daarin eisen die gesteld worden aan het elektronisch inkoopproces. De CEN Workshop voor e-procurement zal zich richten op de organisatorische, procedurele, technische en juridische aspecten van e-procurement.

Bedrijven én overheden
Niet alleen bedrijven hebben interesse in de mogelijkheden van e-procurement. Ook overheden zien e-procurement als een bij uitstek geschikt middel om de overheidsuitgaven te verminderen. De Workshop heeft liaisons met UN/CEFACT, OASIS en met de werkgroep voor Public Procurement van het Directoraat Generaal Markt van de Europese Commissie.

Het secretariaat van de CEN Workshop voor e-procurement wordt gevoerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. In deze hoedanigheid participeert NEN ook in IDA, het strategisch overlegorgaan van de Europese Commissie voor ‘Interchange of Date between Administrations’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN