Nieuwe vergunningaanvraag emplacement Venlo

Utrecht – ProRail heeft bij de gemeente Venlo een nieuwe aanvraag ingediend voor het rangeren met gevaarlijke stoffen op het emplacement Venlo. De vergunning die ProRail tot 2007 aanvraagt is gelijk aan de beschikking van de gemeente die op dit moment geldt. ProRail wil de risico’s de komende jaren verder afbouwen. De vergunningaanvraag is mede gebaseerd op de inzichten uit de Verkenningsstudie Goederenemplacement Venlo 2003.

Voor de periode tot 2007 is met goederenvervoerders afgesproken de vervoersprocessen aan te passen om de kans dat zich een ramp voordoet waarbij groepen personen slachtoffer worden, te verminderen.

Verkenningsstudie
Uit de in 2003 afgeronde Verkenningsstudie Goederenemplacement Venlo is gebleken dat zicht bestaat op het beëindigen van overschrijding van de ‘oriënterende waarde’ van het groepsrisico zodra de Betuweroute in bedrijf wordt genomen. De Stuurgroep Emplacement Venlo concludeert in de samenvatting van het rapport dat het mogelijk is om in een aantal stappen het externe veiligheidsrisico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Met gebruikmaking van die rapportadviezen is de vergunningaanvraag opgebouwd. Onder andere komt aan de orde:
· Vervoer van wagens met brandbare gassen en brandbare vloeistoffen te scheiden waar dat nodig is,
· De goederenstroom vanuit Kijfhoek na oplevering van de Betuweroute (in 2007) hierover af te wikkelen,
· De inzet van zogenaamde multicourante locomotieven (op de Oost-West-lijn vanuit Sloe). Dit zijn locomotieven die zowel op het Nederlandse als het Duitse net kunnen rijden; het verwisselen van locomotief is daardoor niet meer nodig op het emplacement.

Raad van State
In februari 2004 stelde de Raad van State de gemeente Venlo in het gelijk om de milieuvergunning die ProRail in 2001 had aangevraagd te weigeren voor het rangeren met gevaarlijke stoffen. De oriënterende waarde van het groepsrisico werd overschreden, terwijl er in de vergunningaanvraag geen zicht werd geboden op beëindiging van het verhoogde veiligheidsrisico.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail