UITERLIJK 2025

Westerscheldetunnel: tol gaat er af

Tolheffing Westerscheldetunnel foto Westerscheldetunnel NV

De provincie Zeeland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan samen aan de slag met het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Uiterlijk in 2025 moet de tolheffing voor het gebruik van de tunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen geschrapt zijn. Dat hebben gedeputeerde Harry van der Maas en minister Mark Harbers op 17 november 2022 afgesproken tijdens een bestuurlijk overleg.

Uit onderzoek in opdracht van het Rijk is gebleken dat het afschaffen van tol positieve effecten heeft op de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en de regionale economie. De afgelopen jaren is vanuit Zeeland flink gelobbyd om de tunnel eerder tolvrij te maken. Op 22 september 2022 stemde de Tweede Kamer unaniem voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel voor personenvervoer. Het Rijk heeft inmiddels geld gereserveerd om dit te realiseren.

Personenvervoer

Het Rijk en de Provincie maakten al eerder samen een draaiboek waarin de stappen voor het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel omschreven staan. Provincie Zeeland laat, momenteel een verkeersonderzoek en een milieuonderzoek uitvoeren. Zodra de onderzoeken gereed zijn, bekijken het Rijk en Zeeland welke vervolgstappen nodig zijn om de tunnel tolvrij te maken. Zo wordt er gekeken naar de effecten van mogelijk meer verkeer op stikstof en geluid. Verder moeten er afspraken gemaakt worden over de mogelijke eigen bijdrage van Zeeland. De provincie zet in op het tolvrij maken van de tunnel voor al het verkeer in plaats van alleen personenvervoer. Begin volgend jaar vindt opnieuw overleg plaats met de minister.

2033

De Westerscheldetunnel werd in 2003 geopend. De bouw van de tunnel, het tolplein, het tracé en de bedrijfsgebouwen kostte destijds 752 miljoen euro. De bouw werd mogelijk gemaakt door voorfinanciering van het Rijk (90%) en de provincie Zeeland (10%). De tunnel wordt sinds de opening in 2003 voor een periode van dertig jaar (tot 2033) geëxploiteerd door de N.V. Westerscheldetunnel, die tol heft om zo de aanvankelijke investering terug te verdienen Sinds 2009 zijn alle aandelen in handen van de provincie Zeeland.

Lees ook:

Afstudeerscriptie over Zeeuwse dijken dingt mee naar prijs

Eerste gat in dijk tussen Westerschelde en Hedwigepolder

Auteur: Redactie

Westerscheldetunnel: tol gaat er af | Infrasite
UITERLIJK 2025

Westerscheldetunnel: tol gaat er af

Tolheffing Westerscheldetunnel foto Westerscheldetunnel NV

De provincie Zeeland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan samen aan de slag met het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Uiterlijk in 2025 moet de tolheffing voor het gebruik van de tunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen geschrapt zijn. Dat hebben gedeputeerde Harry van der Maas en minister Mark Harbers op 17 november 2022 afgesproken tijdens een bestuurlijk overleg.

Uit onderzoek in opdracht van het Rijk is gebleken dat het afschaffen van tol positieve effecten heeft op de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en de regionale economie. De afgelopen jaren is vanuit Zeeland flink gelobbyd om de tunnel eerder tolvrij te maken. Op 22 september 2022 stemde de Tweede Kamer unaniem voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel voor personenvervoer. Het Rijk heeft inmiddels geld gereserveerd om dit te realiseren.

Personenvervoer

Het Rijk en de Provincie maakten al eerder samen een draaiboek waarin de stappen voor het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel omschreven staan. Provincie Zeeland laat, momenteel een verkeersonderzoek en een milieuonderzoek uitvoeren. Zodra de onderzoeken gereed zijn, bekijken het Rijk en Zeeland welke vervolgstappen nodig zijn om de tunnel tolvrij te maken. Zo wordt er gekeken naar de effecten van mogelijk meer verkeer op stikstof en geluid. Verder moeten er afspraken gemaakt worden over de mogelijke eigen bijdrage van Zeeland. De provincie zet in op het tolvrij maken van de tunnel voor al het verkeer in plaats van alleen personenvervoer. Begin volgend jaar vindt opnieuw overleg plaats met de minister.

2033

De Westerscheldetunnel werd in 2003 geopend. De bouw van de tunnel, het tolplein, het tracé en de bedrijfsgebouwen kostte destijds 752 miljoen euro. De bouw werd mogelijk gemaakt door voorfinanciering van het Rijk (90%) en de provincie Zeeland (10%). De tunnel wordt sinds de opening in 2003 voor een periode van dertig jaar (tot 2033) geëxploiteerd door de N.V. Westerscheldetunnel, die tol heft om zo de aanvankelijke investering terug te verdienen Sinds 2009 zijn alle aandelen in handen van de provincie Zeeland.

Lees ook:

Afstudeerscriptie over Zeeuwse dijken dingt mee naar prijs

Eerste gat in dijk tussen Westerschelde en Hedwigepolder

Auteur: Redactie