Merwedebrug. Foto: Rijkswaterstaat

Minister trekt meer geld uit voor verhoging nieuwe Merwedebrug

Foto: Rijkswaterstaat

De nieuwe Merwedebrug wordt hoger uitgevoerd dan in het Tracébesluit is aangegeven. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wensen van de scheepvaart. Met de verhoging wordt de brug ook duurder. Daarom is het budget voor de wegverbreding A27 Houten-Hooipolder, waar de nieuwe brug onderdeel van is, met 248 miljoen euro verhoogd naar ruim 1,7 miljard euro.

In het Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder, dat onlangs onherroepelijk is geworden, zou de nieuwe Merwedebrug zou eerst lager worden dan de huidige brug. Na bezorgde geluiden uit de sector is besloten de doorvaarthoogte van de nieuwe brug gelijk te maken aan die van de huidige brug. Door de verhoging wordt de brug ook duurder. Dat is niet de enige reden waarom er meer geld nodig is. Uit onderzoek is gebleken dat de bodemgesteldheid en de toestand van de kunstwerken en wegverharding op dit traject slechter zijn dan waar eerder vanuit werd gegaan. Daarnaast pakken de engineerskosten hoger uit.

Vanwege de landelijke stikstofproblemen en de complexiteit van het project heeft de wegverbreding A27 Houten-Hooipolder vertraging opgelopen ten opzichte van de eerste MIRT-planning. In de aangepaste planning start het werk niet in 2022, maar in 2023. Het tracé Zuid (Everdingen – Hooipolder) moet tussen 2029 en 2031 klaar zijn, evenals het tracé Noord (Houten – Everdingen). De eerste voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, zijn al begonnen.

Knelpunten begroting infraprojecten

De wegverbreding A27 Houten-Hooipolder is niet het enige infraproject waarvoor extra budget nodig is. In totaal trekt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat 1,5 miljard euro uit om de meest urgente knelpunten in de begroting op te lossen, zo schrijft ze samen met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer met daarin een overzicht van lopende projecten. Dat geld komt ten laste van het Infrastructuurfonds.

Ook haalt ze nog eens 700 miljoen euro naar voren voor het versnellen van beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en watersystemen. Voor het spoor trekt ze 90 miljoen euro uit voor risico’s die zich tot en met 2025 kunnen voordoen bij beheer en onderhoud.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite