Heijmans: aanpassing strategie en nieuwe afspraken financiering

Kernpunten

 • Omzet 2016: € 1,9 miljard (2015: € 2 miljard)
 • Groei aantal verkochte woningen naar 1.962 woningen (2015: 1.791 woningen)
 • Forse impact projectverliezen € 90 miljoen, risicoprofiel probleemprojecten duidelijk verbeterd
 • Onderliggend operationeel resultaat 2016 € 66 miljoen negatief (2015: € 5 miljoen negatief)
 • Netto resultaat 2016 € 110 miljoen negatief (2015: € 27 miljoen negatief)
 • Strategie aangepast: volledig gericht op Nederlandse markt, aangescherpte focus op kerncompetenties in Wonen, Werken, Verbinden
 • Orderportefeuille NL ultimo 2016: € 1,9 miljard (ultimo 2015: € 1,7 miljard)
 • Nieuwe afspraken met financiers inclusief verlenging financiering tot 1 juli 2019: kredietfaciliteit gefaseerd terug tot € 122 miljoen
 • Solvabiliteit circa 18%, na desinvesteringen buitenland > 20%

Ton Hillen, CEO Heijmans:
“Met een verlies van € 110 miljoen rapporteren we een dramatisch resultaat over 2016. Settlements die we hebben getroffen en voorzieningen die we hebben genomen op een aantal probleemprojecten, zijn daar met name debet aan. Tegelijkertijd betekenen de afspraken die we met de betrokken opdrachtgevers over deze projecten hebben gemaakt ook dat het risicoprofiel van de onderneming duidelijk is verbeterd. Daarnaast hebben we afspraken kunnen maken met onze bankengroep over een verlenging van de financieringsafspraken tot 1 juli 2019. Daarmee is de financiering zeker gesteld en is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. Ook hebben we onze strategie aangepast, waardoor we ons nu volledig richten op de Nederlandse markt met een verscherpte focus op onze kerncompetenties in de segmenten Wonen, Werken en Verbinden. De desinvestering van onze buitenlandse activiteiten sluit aan bij deze strategie en draagt in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van onze schuld. We zullen ons de komende jaren richten op herstel van winstgevendheid, schuldreductie en structurele verbetering van onze vermogensverhoudingen, met een commerciële focus op marktsegmenten waarin we sterk zijn en gezonde marges kunnen realiseren. Daarbij kunnen we bouwen op een solide positie in de Nederlandse woningmarkt met enorme groeikansen en een goed gevulde orderportefeuille die aansluit bij onze strategie. Op deze manier werken we aan een duurzaam herstel van onze onderneming.”

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV

Heijmans: aanpassing strategie en nieuwe afspraken financiering | Infrasite

Heijmans: aanpassing strategie en nieuwe afspraken financiering

Kernpunten

 • Omzet 2016: € 1,9 miljard (2015: € 2 miljard)
 • Groei aantal verkochte woningen naar 1.962 woningen (2015: 1.791 woningen)
 • Forse impact projectverliezen € 90 miljoen, risicoprofiel probleemprojecten duidelijk verbeterd
 • Onderliggend operationeel resultaat 2016 € 66 miljoen negatief (2015: € 5 miljoen negatief)
 • Netto resultaat 2016 € 110 miljoen negatief (2015: € 27 miljoen negatief)
 • Strategie aangepast: volledig gericht op Nederlandse markt, aangescherpte focus op kerncompetenties in Wonen, Werken, Verbinden
 • Orderportefeuille NL ultimo 2016: € 1,9 miljard (ultimo 2015: € 1,7 miljard)
 • Nieuwe afspraken met financiers inclusief verlenging financiering tot 1 juli 2019: kredietfaciliteit gefaseerd terug tot € 122 miljoen
 • Solvabiliteit circa 18%, na desinvesteringen buitenland > 20%

Ton Hillen, CEO Heijmans:
“Met een verlies van € 110 miljoen rapporteren we een dramatisch resultaat over 2016. Settlements die we hebben getroffen en voorzieningen die we hebben genomen op een aantal probleemprojecten, zijn daar met name debet aan. Tegelijkertijd betekenen de afspraken die we met de betrokken opdrachtgevers over deze projecten hebben gemaakt ook dat het risicoprofiel van de onderneming duidelijk is verbeterd. Daarnaast hebben we afspraken kunnen maken met onze bankengroep over een verlenging van de financieringsafspraken tot 1 juli 2019. Daarmee is de financiering zeker gesteld en is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. Ook hebben we onze strategie aangepast, waardoor we ons nu volledig richten op de Nederlandse markt met een verscherpte focus op onze kerncompetenties in de segmenten Wonen, Werken en Verbinden. De desinvestering van onze buitenlandse activiteiten sluit aan bij deze strategie en draagt in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van onze schuld. We zullen ons de komende jaren richten op herstel van winstgevendheid, schuldreductie en structurele verbetering van onze vermogensverhoudingen, met een commerciële focus op marktsegmenten waarin we sterk zijn en gezonde marges kunnen realiseren. Daarbij kunnen we bouwen op een solide positie in de Nederlandse woningmarkt met enorme groeikansen en een goed gevulde orderportefeuille die aansluit bij onze strategie. Op deze manier werken we aan een duurzaam herstel van onze onderneming.”

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV