EIB Conjunctuurmeting oktober 2016

Orderportefeuille utiliteitsbouw doet stapje terug

De totale werkvoorraad in de bouw bedroeg in oktober 8,2 maanden. Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de grond-, weg- en waterbouwstond een daling van de orders bij de burgerlijke en utiliteitsbouw. De werkvoorraad voor de totale bouw bleef hiermee voor de derde maand op rij op hetzelfde niveau.

De werkvoorraad van de woningbouw is in oktober opnieuw met een tiende maand toegenomen tot 9,4 maanden. De orderportefeuille van de utiliteitsbouw heeft daarentegen een stap terug gedaan. De werkvoorraad voor deze sector daalde met drie tiende maand tot een niveau van 8,5 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw daalde hierdoor met een tiende maand tot 9,0 maanden.

De werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw is in oktober uitgekomen op 5,8 maanden, een toename van een tiende maand. De orderpositie in de grond- en waterbouw nam met twee tiende maand af tot 6,2 maanden, terwijl de werkvoorraad in de wegenbouw op een niveau van 5,5 maanden uitkwam, een toename van vier tiende maand.

Van de bouwbedrijven geeft drie op de tien in oktober aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Van deze groep ondervindt bijna 60% van de bedrijven stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Ongeveer zes op de tien bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl meer dan 20% van de bedrijven deze als groot beoordeelt. Ongeveer 70% van de bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting, terwijl één op de vier bedrijven verwacht in de komende maanden personeel aan te trekken. Geen van de bedrijven verwacht een afname van de prijzen, vier op de tien bedrijven verwacht zelfs de tarieven te zullen verhogen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)