Sterke stijging orderportefeuille wegenbouw

In de wegenbouw steeg de orderportefeuille met vier tiende maand naar 5,4 maanden, nadat deze in juni en juli stabiel was gebleven. De orderportefeuille in de grond- en waterbouw steeg met een tiende maand naar 6,5 maanden. Per saldo nam in de grond- water- en wegenbouw de totale orderportefeuille in augustus 2015 met twee tiende maand toe tot 5,9 maanden.

De orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef stabiel op 7,6 maanden. Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de woningbouw met een tiende maand naar 8,1 maanden, stond een daling van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met een tiende maand naar 7,0 maanden.

In de totale bouw is in augustus 2015 de orderportefeuille per saldo met een tiende maand toegenomen tot 7,2 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Begin dit jaar gaf nog een derde van de bouwbedrijven aan stagnatie te ondervinden. Bijna twee op de tien bedrijven ondervindt in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Twee op de drie bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl minder dan een kwart deze als klein beoordeelt. Acht van de tien bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Meer dan acht op de tien bedrijven verwacht dat prijzen gelijk blijven.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van september 2015 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)