Ondernemers bouw maken geen gebruik stimuleringsmaatregelen

uitkomsten onderzoek onder ondernemers in de bouw

Ondernemers in de bouw maken maar weinig gebruik van bestaande stimuleringsregelingen. Het niet gebruik maken van stimuleringsmaatregelen hangt samen met de onbekendheid (het bestaan) van de regelingen. En een meerderheid heeft een planningsfocus van slechts drie tot zes maanden. Dat zijn twee opvallende uitkomsten van een onderzoek onder 400 opdrachtgevers, uitvoerders en adviseurs in de bouw dat is verricht in opdracht van verzekeraar Centraal Beheer Achmea in samenspraak met MKB-Nederland.

Kernpunten uit het onderzoek
45 procent van de ondernemers krijgt te weinig nieuwe opdrachten binnen
Meer dan de helft van de ondernemers maakt géén gebruik van bestaande stimuleringsmaatregelen
Eén op de tien ziet de eigen toekomst somber in
Ruim 50 procent van de ondernemers kijkt maar drie tot zes maanden vooruit
De meeste ondernemers ervaren veel communicatieproblemen in de bouwkolom

Bestaande stimuleringsmaatregelen
1. Versnelling BLS en restauratie monumenten
2. Kustversterking (waaronder Zandsuppleties)
3. Onderhoud en bouw jeugdzorginstellingen
4. Onderhoud en bouw zorg- en AWBZ-instellingen
5. Onderhoud en bouw scholen
6. Vaarwegen, sluizen en binnenhavens
7. Versnelling bruggen en renovatie wegen
8. Snelle uitvoering FES-projecten Infra

De site www.zelfverzekerdondernemen.nu
Om alle informatie overzichtelijk aan de ondernemers aan te bieden en interactie te bewerkstelligen, heeft Centraal Beheer Achmea de website www.zelfverzekerdondernemen.nu gelanceerd. Deze website ondersteunt ondernemers met actuele branche-informatie, kennis van experts, online hulpmiddelen en nieuwe mogelijkheden om te netwerken. Het biedt ondernemers in de bouw het juiste perspectief om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

Onderzoeksrapport
Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten vindt u op de website http://zelfverzekerdondernemen.nu of http://cba.newsclipper.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centraal Beheer Achmea