Grontmij sterke resultaten Q3 2007

 • Resultaat na belastingen is de eerste 9 maanden met 75% toegenomen tot EUR 22,0 miljoen (2006: EUR 12,6 miljoen)
 • Bedrijfsopbrengsten voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn de eerste 9 maanden EUR 543 miljoen (2006: EUR 302 miljoen)
 • Marge van de voortgezette activiteiten voor rente, belastingen en amortisatie (EBITA) bedraagt 6,7% (2006: 6,0%)
 • Vooruitzichten voor geheel 2007 ongewijzigd: stijging winstgevendheid ten opzichte van 2006

De Bilt – Grontmij realiseerde in de eerste negen maanden van 2007 een resultaat na belastingen van EUR 22,0 miljoen (2006: EUR 12,6 miljoen). De stijging van het resultaat na belastingen ten opzichte van 2006 is voornamelijk toe te schrijven aan de bijdrage van het in 2006 overgenomen Carl Bro en de marktsituatie in Noordwest-Europa. De marge voor rente, belastingen en amortisatie (EBITA) voor het totaal bedraagt 6,5% (2006: 5,9%).

Bedrijfsopbrengsten en resultaat over de eerste 9 maanden van 2007
In de eerste 9 maanden van 2007 is de winst van Grontmij gestegen met 75% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2006. Het netto resultaat bedraagt EUR 22,0 miljoen (2006: EUR 12,6 miljoen). De bedrijfsopbrengsten bedragen EUR 567 miljoen (2006: EUR 335 miljoen). De winst per aandeel is met 58% gestegen en bedraagt EUR 1,23 (2006: EUR 0,78 per aandeel). In het derde kwartaal komt een seizoensaspect tot uiting door de vakantiemaanden juli en augustus.

Bij de beschouwing van het resultaat van de onderneming dient uitdrukkelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de voortgezette activiteiten (waaronder de Advies- en Ingenieursbureaus) en de voor verkoop beschikbare activiteiten (met name de vastgoedontwikkeling in binnen- en buitenland). Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat het in 2006 overgenomen Carl Bro voor één maand heeft bijgedragen aan de cijfers van de eerste negen maanden van 2006.

Voortgezette activiteiten

De bedrijfsopbrengsten van de voortgezette activiteiten zijn in de eerste negen maanden gestegen naar EUR 543 miljoen (2006: EUR 302 miljoen). De eigen bedrijfsopbrengsten van de voortgezette activiteiten zijn met 83% gestegen tot EUR 435 miljoen (2006: EUR 238 miljoen).

De marge voor rente en belasting voor de voortgezette activiteiten (EBIT) is in de eerste negen maanden van 2007 nagenoeg gelijk gebleven ten opzicht van de eerste negen maanden van 2006. Gecorrigeerd voor de amortisatie van de immateriële activa ter grootte van EUR 4,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2007, bedraagt de marge (EBITA) van de voortgezette activiteiten voor rente en belastingen 6,7% (2006: 6,0%).

Voor verkoop beschikbare activiteiten

Het bedrijfsresultaat van de voor verkoop beschikbare activiteiten bedraagt EUR 0,2 miljoen (2006: EUR 0,9 miljoen). De verwachting is dat het resultaat van de voor verkoop beschikbare activiteiten over geheel 2007 nihil zal zijn.

In de eerste negen maanden van 2007 is een aantal projecten en ondernemingen in de vastgoedsector verkocht, waardoor het saldo voor verkoop beschikbare activiteiten met circa EUR 10 miljoen is gedaald tot EUR 29 miljoen (saldo boekwaarde EUR 39 miljoen ultimo 2006). Niet door het gebrek aan kopers, maar als gevolg van externe omstandigheden heeft het desinvesteringsproces enige vertraging opgelopen.

Markt

De markt in de thuismarkten van Grontmij en in Centraal en Oost Europa heeft geleid tot een goede orderportefeuille, zowel qua omvang als qua samenstelling, waardoor betere marges en bezettingsresultaten behaald konden worden.

In de afgelopen maanden heeft Grontmij ondermeer de volgende opdrachten kunnen toevoegen aan de orderportefeuille:

 • Grontmij heeft gezamenlijk met andere partijen opdracht gekregen voor de renovatie van de Haringvliet en Volkerak sluizencomplexen in Nederland. Grontmij zal het voorontwerp en het definitief ontwerp voor haar rekening nemen. Ook zal Grontmij ondersteunen bij het omgevingsmanagement en het vergunningentraject;
 • Grontmij heeft een vierjarig raamcontract getekend met de Danish Export Credit Agency voor due dilligence onderzoeken op het gebied van milieu en sociale aspecten, de ontwikkeling en het gebruik van een database hiervoor en het verzorgen van jaarrapportages ten aanzien van duurzaamheid;
 • In Zweden heeft Grontmij opdracht gekregen voor het uitvoeren van een due diligence onderzoek voor de koper van een energiecentrale. Grontmij heeft de waarde van de gebouwen en installaties van deze centrale beoordeeld;
 • In het kader van een acht jaar durende raamovereenkomst met de United Kingdom Atomic Energy Authority voert Grontmij een technische beoordeling uit van een nucleaire opslagplaats in het kader van de veiligheidseisen van de UKAEA;
 • In Polen is Grontmij betrokken bij meerdere afvalwaterprojecten. Het betreft onder meer het ontwerpen en moderniseren van rioleringssystemen en waterzuiveringsinstallaties in Zabrze, Zgierz en Mosinsko Puszczykowskiej;
 • Grontmij verzorgt de planning van de constructie van het 118 m hoge gebouw “Zoofenster” in Berlijn. Werkzaamheden zijn onder meer funderings- en constructietechnische advisering en de engineering van het detailontwerp;
 • Vanwege de kennis en ervaring van Grontmij in China op het gebied van water, energie, afval en transport is Grontmij bertrokken bij het uitvoeren van deelprojecten voor de realisatie van Greenport Shanghai. Greenport Shanghay is een Agrofoodpark van 27km². Het accent van de werkzaamheden ligt hierbij op het ontwerpen van een duurzame infrastructuur.

Vooruitzichten 2007

Gelet op de ontwikkeling van omzet en resultaat in de eerste negen maanden van 2007 en de ontwikkelingen in de markt, zijn de vooruitzichten voor geheel 2007 ongewijzigd; exclusief bijzondere baten en lasten verwachten wij in 2007 een verdere groei van de winstgevendheid ten opzichte van 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv

Grontmij sterke resultaten Q3 2007 | Infrasite

Grontmij sterke resultaten Q3 2007

 • Resultaat na belastingen is de eerste 9 maanden met 75% toegenomen tot EUR 22,0 miljoen (2006: EUR 12,6 miljoen)
 • Bedrijfsopbrengsten voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn de eerste 9 maanden EUR 543 miljoen (2006: EUR 302 miljoen)
 • Marge van de voortgezette activiteiten voor rente, belastingen en amortisatie (EBITA) bedraagt 6,7% (2006: 6,0%)
 • Vooruitzichten voor geheel 2007 ongewijzigd: stijging winstgevendheid ten opzichte van 2006

De Bilt – Grontmij realiseerde in de eerste negen maanden van 2007 een resultaat na belastingen van EUR 22,0 miljoen (2006: EUR 12,6 miljoen). De stijging van het resultaat na belastingen ten opzichte van 2006 is voornamelijk toe te schrijven aan de bijdrage van het in 2006 overgenomen Carl Bro en de marktsituatie in Noordwest-Europa. De marge voor rente, belastingen en amortisatie (EBITA) voor het totaal bedraagt 6,5% (2006: 5,9%).

Bedrijfsopbrengsten en resultaat over de eerste 9 maanden van 2007
In de eerste 9 maanden van 2007 is de winst van Grontmij gestegen met 75% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2006. Het netto resultaat bedraagt EUR 22,0 miljoen (2006: EUR 12,6 miljoen). De bedrijfsopbrengsten bedragen EUR 567 miljoen (2006: EUR 335 miljoen). De winst per aandeel is met 58% gestegen en bedraagt EUR 1,23 (2006: EUR 0,78 per aandeel). In het derde kwartaal komt een seizoensaspect tot uiting door de vakantiemaanden juli en augustus.

Bij de beschouwing van het resultaat van de onderneming dient uitdrukkelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de voortgezette activiteiten (waaronder de Advies- en Ingenieursbureaus) en de voor verkoop beschikbare activiteiten (met name de vastgoedontwikkeling in binnen- en buitenland). Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat het in 2006 overgenomen Carl Bro voor één maand heeft bijgedragen aan de cijfers van de eerste negen maanden van 2006.

Voortgezette activiteiten

De bedrijfsopbrengsten van de voortgezette activiteiten zijn in de eerste negen maanden gestegen naar EUR 543 miljoen (2006: EUR 302 miljoen). De eigen bedrijfsopbrengsten van de voortgezette activiteiten zijn met 83% gestegen tot EUR 435 miljoen (2006: EUR 238 miljoen).

De marge voor rente en belasting voor de voortgezette activiteiten (EBIT) is in de eerste negen maanden van 2007 nagenoeg gelijk gebleven ten opzicht van de eerste negen maanden van 2006. Gecorrigeerd voor de amortisatie van de immateriële activa ter grootte van EUR 4,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2007, bedraagt de marge (EBITA) van de voortgezette activiteiten voor rente en belastingen 6,7% (2006: 6,0%).

Voor verkoop beschikbare activiteiten

Het bedrijfsresultaat van de voor verkoop beschikbare activiteiten bedraagt EUR 0,2 miljoen (2006: EUR 0,9 miljoen). De verwachting is dat het resultaat van de voor verkoop beschikbare activiteiten over geheel 2007 nihil zal zijn.

In de eerste negen maanden van 2007 is een aantal projecten en ondernemingen in de vastgoedsector verkocht, waardoor het saldo voor verkoop beschikbare activiteiten met circa EUR 10 miljoen is gedaald tot EUR 29 miljoen (saldo boekwaarde EUR 39 miljoen ultimo 2006). Niet door het gebrek aan kopers, maar als gevolg van externe omstandigheden heeft het desinvesteringsproces enige vertraging opgelopen.

Markt

De markt in de thuismarkten van Grontmij en in Centraal en Oost Europa heeft geleid tot een goede orderportefeuille, zowel qua omvang als qua samenstelling, waardoor betere marges en bezettingsresultaten behaald konden worden.

In de afgelopen maanden heeft Grontmij ondermeer de volgende opdrachten kunnen toevoegen aan de orderportefeuille:

 • Grontmij heeft gezamenlijk met andere partijen opdracht gekregen voor de renovatie van de Haringvliet en Volkerak sluizencomplexen in Nederland. Grontmij zal het voorontwerp en het definitief ontwerp voor haar rekening nemen. Ook zal Grontmij ondersteunen bij het omgevingsmanagement en het vergunningentraject;
 • Grontmij heeft een vierjarig raamcontract getekend met de Danish Export Credit Agency voor due dilligence onderzoeken op het gebied van milieu en sociale aspecten, de ontwikkeling en het gebruik van een database hiervoor en het verzorgen van jaarrapportages ten aanzien van duurzaamheid;
 • In Zweden heeft Grontmij opdracht gekregen voor het uitvoeren van een due diligence onderzoek voor de koper van een energiecentrale. Grontmij heeft de waarde van de gebouwen en installaties van deze centrale beoordeeld;
 • In het kader van een acht jaar durende raamovereenkomst met de United Kingdom Atomic Energy Authority voert Grontmij een technische beoordeling uit van een nucleaire opslagplaats in het kader van de veiligheidseisen van de UKAEA;
 • In Polen is Grontmij betrokken bij meerdere afvalwaterprojecten. Het betreft onder meer het ontwerpen en moderniseren van rioleringssystemen en waterzuiveringsinstallaties in Zabrze, Zgierz en Mosinsko Puszczykowskiej;
 • Grontmij verzorgt de planning van de constructie van het 118 m hoge gebouw “Zoofenster” in Berlijn. Werkzaamheden zijn onder meer funderings- en constructietechnische advisering en de engineering van het detailontwerp;
 • Vanwege de kennis en ervaring van Grontmij in China op het gebied van water, energie, afval en transport is Grontmij bertrokken bij het uitvoeren van deelprojecten voor de realisatie van Greenport Shanghai. Greenport Shanghay is een Agrofoodpark van 27km². Het accent van de werkzaamheden ligt hierbij op het ontwerpen van een duurzame infrastructuur.

Vooruitzichten 2007

Gelet op de ontwikkeling van omzet en resultaat in de eerste negen maanden van 2007 en de ontwikkelingen in de markt, zijn de vooruitzichten voor geheel 2007 ongewijzigd; exclusief bijzondere baten en lasten verwachten wij in 2007 een verdere groei van de winstgevendheid ten opzichte van 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv