Kamerbrief over cabotagemaatregelen in Oostenrijk

Den Haag – Op 21 augustus 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoord op de vragen van de leden Koopmans en Van Heugten over de cabotagemaatregelen in Oostenrijk.

Hieronder leest u de volledig brief br.10018 Antwoord op kamervragen leden Koopmans en Van Heugten inzake cabotagemaatregelen Kamerstuk | 2007-08-21.

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Koopmans en Van Heugten (beiden CDA) over de cabotagemaatregelen in Oostenrijk.

 • 1. Bent u op de hoogte van de recente cabotagebeperkende maatregelen van de Oostenrijkse overheid?

  1. Ja, deze zijn op 18 juni 2007 gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich als 132. Verordnung: Kabotagekotrollverordnung – KKV.

 • 2. Wilt u toezeggen per omgaande contact op te nemen met uw Oostenrijkse ambtsgenoot en erop aan te dringen dat hier een einde aan wordt gemaakt?

  2. Ik heb een brief aan minister Faymann gezonden met een kopie aan commissaris Barrot van DG TREN van de Europese Commissie.

 • 3. Wilt u toezeggen in Europees verband te zullen pleiten voor meer uniformiteit in de regelgeving ten aanzien van cabotage?

  3. Op 23 mei 2007 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd dat vereenvoudiging beoogt van de huidige regelgeving en verbetering van de handhaafbaarheid van de huidige wetgeving inzake toelating tot het beroep van wegvervoerder en toegang tot de internationale markt van het goederen- en busvervoer over de weg. De huidige regelgeving wordt gewijzigd en samengevoegd in voorstellen voor drie verordeningen te weten beroepseisen en specifieke regelgeving inzake bus- en goederenvervoer. De inzet van de Nederlandse overheid vindt u in het onlangs toegezonden kamerstuk 2006-2007, 22112, nr 551.

  De voorstellen beperken voor Nederlandse ondernemers de cabotagemogelijkheden(1). De inzet van Nederland is om tot een uniforme Europese regeling te komen waarmee een lappendeken aan nationale beperkende regelgeving van diverse lidstaten voorkomen wordt, maar ook om de cabotagemogelijkheden voor de vervoerders zo ruim mogelijk te houden. Nederland staat daarom kritisch ten opzichte van de voorliggende voorstellen.

  Hoogachtend,

  DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  Camiel Eurlings

  (1) Cabotage = nationaal vervoer in een andere lidstaat met een vrachtwagen die daar niet geregistreerd staat

Kamerbrief over cabotagemaatregelen in Oostenrijk | Infrasite

Kamerbrief over cabotagemaatregelen in Oostenrijk

Den Haag – Op 21 augustus 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoord op de vragen van de leden Koopmans en Van Heugten over de cabotagemaatregelen in Oostenrijk.

Hieronder leest u de volledig brief br.10018 Antwoord op kamervragen leden Koopmans en Van Heugten inzake cabotagemaatregelen Kamerstuk | 2007-08-21.

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Koopmans en Van Heugten (beiden CDA) over de cabotagemaatregelen in Oostenrijk.

 • 1. Bent u op de hoogte van de recente cabotagebeperkende maatregelen van de Oostenrijkse overheid?

  1. Ja, deze zijn op 18 juni 2007 gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich als 132. Verordnung: Kabotagekotrollverordnung – KKV.

 • 2. Wilt u toezeggen per omgaande contact op te nemen met uw Oostenrijkse ambtsgenoot en erop aan te dringen dat hier een einde aan wordt gemaakt?

  2. Ik heb een brief aan minister Faymann gezonden met een kopie aan commissaris Barrot van DG TREN van de Europese Commissie.

 • 3. Wilt u toezeggen in Europees verband te zullen pleiten voor meer uniformiteit in de regelgeving ten aanzien van cabotage?

  3. Op 23 mei 2007 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd dat vereenvoudiging beoogt van de huidige regelgeving en verbetering van de handhaafbaarheid van de huidige wetgeving inzake toelating tot het beroep van wegvervoerder en toegang tot de internationale markt van het goederen- en busvervoer over de weg. De huidige regelgeving wordt gewijzigd en samengevoegd in voorstellen voor drie verordeningen te weten beroepseisen en specifieke regelgeving inzake bus- en goederenvervoer. De inzet van de Nederlandse overheid vindt u in het onlangs toegezonden kamerstuk 2006-2007, 22112, nr 551.

  De voorstellen beperken voor Nederlandse ondernemers de cabotagemogelijkheden(1). De inzet van Nederland is om tot een uniforme Europese regeling te komen waarmee een lappendeken aan nationale beperkende regelgeving van diverse lidstaten voorkomen wordt, maar ook om de cabotagemogelijkheden voor de vervoerders zo ruim mogelijk te houden. Nederland staat daarom kritisch ten opzichte van de voorliggende voorstellen.

  Hoogachtend,

  DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  Camiel Eurlings

  (1) Cabotage = nationaal vervoer in een andere lidstaat met een vrachtwagen die daar niet geregistreerd staat

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl