Ultimatum voor Veolia

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant zal busmaatschappij Veolia boetes opleggen, als de bussen in West- en Midden- Brabant vóór 1 september 2007 niet volgens de dienstregeling rijden. Dit staat in een brief die op 17 augustus 2007 door het college van Gedeputeerde Staten is verzonden aan de directie van het bedrijf.

De provincie heeft als concessieverlener een contract met Veolia over de wijze waarop het busvervoer in West- en Midden-Brabant wordt uitgevoerd. Al geruime tijd is er echter sprake van grote onvrede onder de chauffeurs met stakingen en het niet nakomen van de dienstregeling als gevolg. De exorbitante rituitval is in strijd met de verleende concessie. Ook zijn er vele klachten van reizigers. En het conflict met de vakbonden is nog steeds niet beëindigd. De situatie is hierdoor onaanvaardbaar, aldus GS.

“Van een gedegen busvervoer is geen sprake meer. Wij maken ons hierover ernstige zorgen en kunnen niet anders dan, na maanden van bemiddelen, Veolia hier juridisch op aanspreken. Veolia is een multinational dat zou moeten beseffen wat de consequenties zijn”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Annemarie Moons.

Over de hoogte en vorm van de boetes worden in dit stadium nog geen uitspraken gedaan. GS praten op 28 augustus verder over de verschillende scenario’s die na het verstrekken van het ultimatum van toepassing kunnen zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Ultimatum voor Veolia | Infrasite

Ultimatum voor Veolia

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant zal busmaatschappij Veolia boetes opleggen, als de bussen in West- en Midden- Brabant vóór 1 september 2007 niet volgens de dienstregeling rijden. Dit staat in een brief die op 17 augustus 2007 door het college van Gedeputeerde Staten is verzonden aan de directie van het bedrijf.

De provincie heeft als concessieverlener een contract met Veolia over de wijze waarop het busvervoer in West- en Midden-Brabant wordt uitgevoerd. Al geruime tijd is er echter sprake van grote onvrede onder de chauffeurs met stakingen en het niet nakomen van de dienstregeling als gevolg. De exorbitante rituitval is in strijd met de verleende concessie. Ook zijn er vele klachten van reizigers. En het conflict met de vakbonden is nog steeds niet beëindigd. De situatie is hierdoor onaanvaardbaar, aldus GS.

“Van een gedegen busvervoer is geen sprake meer. Wij maken ons hierover ernstige zorgen en kunnen niet anders dan, na maanden van bemiddelen, Veolia hier juridisch op aanspreken. Veolia is een multinational dat zou moeten beseffen wat de consequenties zijn”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Annemarie Moons.

Over de hoogte en vorm van de boetes worden in dit stadium nog geen uitspraken gedaan. GS praten op 28 augustus verder over de verschillende scenario’s die na het verstrekken van het ultimatum van toepassing kunnen zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant