Arcadis bereidt verbreding wegen Oost Nederland voor

Arnhem – ARCADIS gaat in opdracht van Rijkswaterstaat de voorbereiding starten voor de verbreding van een drietal autosnelwegen in Oost-Nederland: de A12 Waterberg-Velperbroek, A50 Valburg-Grijsoord en A28 Zwolle-Meppel. Met de verbreding van deze wegen wordt een aantal belangrijke verkeersknelpunten op korte termijn opgelost. ARCADIS neemt het omgevingsmanagement, de aanbestedingsprocedure en het projectmanagement van de contractvoorbereiding voor haar rekening. De bouwsom voor de drie projecten bedraagt in totaal €220 miljoen. De contractwaarde voor ARCADIS bedraagt €4,2 miljoen.

Bij de verbreding van de wegen gaat het om uitbreiding van 2×2 naar 2×3 rijstroken inclusief vluchtstroken. De verbreding van de wegen valt onder het zogenoemde ZSM II-programma van Rijkswaterstaat. ZSM staat voor: Zichtbaar, Slim, Meetbaar. Dit programma moet op korte termijn zorgen voor uitbreiding van de capaciteit van een aantal snelwegen. Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat wil zo snel mogelijk met dit programma aan de slag. Door drie projecten tegelijkertijd te doen wordt er bovendien geld bespaard.

Het voorbereidingstraject zal anderhalf jaar in beslag nemen. In deze periode wordt onder meer de bodem onderzocht en op mechanische en ecologische eigenschappen, archeologische vondsten, niet-gesprongen explosieven en verontreinigingen. Er zullen kabels en leidingen in beeld worden gebracht, het aanwezige asfalt en de aanwezige viaducten worden geïnventariseerd en tevens zullen de nodige vergunningen worden aangevraagd. Parallel aan dit voorbereidingstraject werkt Rijkswaterstaat de tracébesluiten voor de drie wegdelen verder uit. Daarin wordt onder meer ingegaan op fijnstof, geluid en natuurcompensatie. De daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van de goedkeuring van deze tracébesluiten door de minister.

Ook zullen ontwerpwerkzaamheden voor de nieuwe wegen en viaducten worden verricht. Aangezien in de komende periode veel wegen in Nederland in aanmerking komen voor groot onderhoud of uitbreiding van capaciteit, is er veel aandacht voor minimalisatie van de verkeershinder door middel van onder meer een goede afstemming met andere projecten en een uitgekiende bouwfasering. Dit alles resulteert in aanbestedingsdossiers en een selectie van aannemers voor de uitvoering van de wegverbredingen. Het is de bedoeling dat begin 2008 de eerste schop de grond in gaat en dat de eerste auto’s eind 2009 over de nieuwe rijbanen rijden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Arcadis N.V.