Hoogspanningsmast

Zes infraprojecten centraal in energiestrategie Rotterdam-Moerdijk

Foto: ProMedia / Dylan Metselaar

Zes infrastructuurprojecten moeten de energietransitie in de regio Rotterdam-Moerdijk gaan aanjagen. Een tijdig aangelegde infrastructuur biedt namelijk kansen, terwijl een vertraagde aanleg juist rampzalig kan zijn voor de regio. De projecten gaan onder meer over windparken en het transport van waterstof, CO2 en warmte.

De sleutelprojecten zijn aangewezen in de eerste Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk. Door vertegenwoordigers van Deltalinqs, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Moerdijk, Stedin en Havenbedrijf Rotterdam is gekeken naar toekomstige energiestromen en verduurzamingsplannen van de industrie. Maar ook de wens om de strategische positie van de regio in het noordwesten van Europa te behouden en versterken speelde een rol in het selecteren van de zes projecten.

Lees ook: Er kan geen groene stroom meer bij op het Utrechtse hoogspanningsnet

Er op tijd bij zijn met het aanleggen van infrastructuur voor de energietransitie biedt dus kansen, stellen de samenwerkende partijen. Dat varieert van het kunnen halen van de klimaatdoelen tot het behouden of versterken van de al genoemde marktpositie. “Omgekeerd is een vertraagde aanleg van infrastructuur desastreus voor de regio die met 385.000 banen een motor voor de werkgelegenheid is en aan economische waarde circa 45,5 miljard euro creëert.”

33 miljoen ton minder CO2

De zes projecten maken de aanvoer van energieproducten- en dragers en de afvoer van CO2 mogelijk. Dat laatste kan oplopen tot 33 miljoen ton per jaar. De zes infrastructuurprojecten op een rij:

 • Een waterstofleiding door de haven van Rotterdam. Deze is er voor de lokale productie, de import en de doorvoer naar het achterland van waterstof.
 • De Delta Corridor betreft het versterken van de infrastructuur van Rotterdam via Moerdijk en Geertruidenberg naar Geleen en de aansluiting met Noordrijn-Westfalen. Het gaat om een buisleidingcorridor voor waterstof, CO2, LPG, propeen en mogelijk ook reststroom en circulaire grondstoffen.
 • Het aan land brengen van meer stroom uit windparken op zee en de plannen van netbeheerders om het elektriciteitsnet te verzwaren.
 • Porthos: een hoofdinfrastructuur voor transport en onderzeese opslag van CO2 naar lege gasvelden onder de Noordzee.
 • Een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar huishoudens, kantoren en glastuinbouwbedrijven in Zuid-Holland onder de naam WarmtelinQ.
 • H-vision is een project om installaties te ontwikkelen voor productie en transport van koolstofarme waterstof die vooral in de industrie als brandstof kan worden ingezet.

Lees ook:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Zes infraprojecten centraal in energiestrategie Rotterdam-Moerdijk | Infrasite
Hoogspanningsmast

Zes infraprojecten centraal in energiestrategie Rotterdam-Moerdijk

Foto: ProMedia / Dylan Metselaar

Zes infrastructuurprojecten moeten de energietransitie in de regio Rotterdam-Moerdijk gaan aanjagen. Een tijdig aangelegde infrastructuur biedt namelijk kansen, terwijl een vertraagde aanleg juist rampzalig kan zijn voor de regio. De projecten gaan onder meer over windparken en het transport van waterstof, CO2 en warmte.

De sleutelprojecten zijn aangewezen in de eerste Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk. Door vertegenwoordigers van Deltalinqs, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Moerdijk, Stedin en Havenbedrijf Rotterdam is gekeken naar toekomstige energiestromen en verduurzamingsplannen van de industrie. Maar ook de wens om de strategische positie van de regio in het noordwesten van Europa te behouden en versterken speelde een rol in het selecteren van de zes projecten.

Lees ook: Er kan geen groene stroom meer bij op het Utrechtse hoogspanningsnet

Er op tijd bij zijn met het aanleggen van infrastructuur voor de energietransitie biedt dus kansen, stellen de samenwerkende partijen. Dat varieert van het kunnen halen van de klimaatdoelen tot het behouden of versterken van de al genoemde marktpositie. “Omgekeerd is een vertraagde aanleg van infrastructuur desastreus voor de regio die met 385.000 banen een motor voor de werkgelegenheid is en aan economische waarde circa 45,5 miljard euro creëert.”

33 miljoen ton minder CO2

De zes projecten maken de aanvoer van energieproducten- en dragers en de afvoer van CO2 mogelijk. Dat laatste kan oplopen tot 33 miljoen ton per jaar. De zes infrastructuurprojecten op een rij:

 • Een waterstofleiding door de haven van Rotterdam. Deze is er voor de lokale productie, de import en de doorvoer naar het achterland van waterstof.
 • De Delta Corridor betreft het versterken van de infrastructuur van Rotterdam via Moerdijk en Geertruidenberg naar Geleen en de aansluiting met Noordrijn-Westfalen. Het gaat om een buisleidingcorridor voor waterstof, CO2, LPG, propeen en mogelijk ook reststroom en circulaire grondstoffen.
 • Het aan land brengen van meer stroom uit windparken op zee en de plannen van netbeheerders om het elektriciteitsnet te verzwaren.
 • Porthos: een hoofdinfrastructuur voor transport en onderzeese opslag van CO2 naar lege gasvelden onder de Noordzee.
 • Een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar huishoudens, kantoren en glastuinbouwbedrijven in Zuid-Holland onder de naam WarmtelinQ.
 • H-vision is een project om installaties te ontwikkelen voor productie en transport van koolstofarme waterstof die vooral in de industrie als brandstof kan worden ingezet.

Lees ook:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam