Arnhemse lantaarnpalen worden laadpalen

Arnhemse lantaarnpaal wordt laadpaal. Foto: gemeente Arnhem
Foto: gemeente Arnhem

In nieuwbouwwijken in Arnhem worden lantaarnpalen en laadpalen gecombineerd. Ongeveer de helft van alle lantaarnpalen bij parkeerplaatsen wordt voorzien van een dubbel laadpunt. Zo hoopt de gemeente trottoirs vol laadpalen te voorkomen. Tegelijk zijn de parkeervakken bedoeld voor iedere auto en dus niet alleen voor elektrische exemplaren.

Die ambitie staat in het Uitvoeringskader Elektrisch Laden dat het college van B&W heeft vastgesteld. Hiermee speelt de gemeente in op de toename van het aantal elektrische punten en dus de behoefte van extra laadpunten. “Door de laadpalen te integreren in lantaarnpalen, komen er minder paaltjes op de stoep te staan”, aldus de gemeente.

Volgens Arnhem is dit uniek in Nederland, al was de afgelopen tijd in bepaalde andere gemeenten ook al een vergelijkbaar pleidooi te horen. In Eindhoven vroeg de PvdA vorig jaar al te kijken naar de mogelijkheden om lantaarnpalen en laadpalen te combineren. Voor dit initiatief investeert Arnhem zelf 485.000 euro, dat wordt gehaald uit het gemeentelijke Klimaatfonds.

Nieuwbouwwijken

Momenteel worden laadpunten in de Gelderse stad vaak pas achteraf op aanvraag geplaatst, zodra hier behoefte aan is. Die handelswijze heeft wel een paar nadelen. Het betekent meer paaltjes op de stoep en het bleek soms lastig om de laadpalen zonder problemen in de passen in het stroomnet en de openbare ruimte. Bovendien werd zo’n parkeerplaats dan gereserveerd voor elektrische auto’s, wat tot wrevel in de buurt kan leiden.

In nieuwe woonwijken denkt de gemeente nu meteen na over de behoefte aan laadpunten voor elektrische auto’s. In de wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid komen in eerste instantie 150 lantaarnpalen met 300 laadpunten. In dit gebied worden de komende jaren 1.200 woningen gebouwd. De aanleg van de lantaarnpalen met laadpunten zal worden aanbesteed.

Lees ook: Druk op publieke laadpunten neemt toe door scheefgroei

Arnhem wil dit daarna in nieuwe én in bestaande wijken realiseren. In dat geval gaat de gemeente met buurten in overleg over de plaatsing van laadpunten. Er zijn in het Uitvoeringskader richtlijnen opgesteld voor laadpalen in parkeergarages, snelladers en ‘semi-publieke’ laadpunten. De semi-publieke laadpalen staan bijvoorbeeld bij bedrijven en zouden buiten kantoortijden ook gebruikt kunnen worden door inwoners.

Stimulans emissievrij vervoer

“Wij zetten als gemeente fors in als het gaat om een toekomstbestendige stad, zowel op het gebied van klimaatadaptatie als het verminderen van de CO2 uitstoot”, vertelt Cathelijne Bouwkamp, wethouder klimaat en energie in Arnhem. “Het stimuleren van emissievrij vervoer is daarbij belangrijk.”

“Door Arnhemse lantaarnpalen te gebruiken als laadpalen voor elektrische auto’s, zorgen we ervoor dat we de openbare ruimte niet onnodig belasten en dat elektrisch laden makkelijker wordt. We zijn na een geslaagde pilot klaar voor de volgende stap. Op deze manier versnellen we het realiseren van onze duurzame ambities en zorgen we samen met Arnhemmers voor een groenere en schonere stad.”

Lees ook: Rotterdam werkt aan laadinfrastructuur voor versnelde elektrificatie

Heb je belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur? Volg dan ook de LinkedIn-pagina van het Congres Laadinfra, dat in 2022 opnieuw zal plaatsvinden.

Auteur: Inge Jacobs