Hoogspanningsmast

‘Kabinet lost knelpunten elektriciteitsnetwerk niet op’

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Voor de steeds grotere krapte op het elektriciteitsnet zijn op Prinsjesdag geen echte oplossingen gepresenteerd, stelt Netbeheer Nederland vast. En dat brengt het halen van de klimaatdoelen in gevaar.

Over de investeringen van 750 miljoen euro in een waterstofnetwerk en 350 miljoen euro in een warmtenet is Netbeheer Nederland positief. Maar: “In de plannen ontbreken essentiële keuzes om de uitvoering te versnellen van het toekomstige energiesysteem. Waaronder regie vanuit de overheid, versnelling van ruimtelijke ordeningstrajecten en de financiering van de elektriciteitsnetten.”

Aandacht voor technisch personeel

“Ik wil de formerende partijen dan ook nadrukkelijk vragen om deze onderwerpen met veel urgentie ter hand te nemen, omdat de ontwikkeling van de energie-infrastructuur vraagt om grote keuzes op heel korte termijn”, aldus directeur Dick Weiffenbach van Netbeheer Nederland. Hij vindt het goed dat het demissionaire kabinet in de miljoenennota geld uittrekt om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar Weiffenbach pleit ook voor aandacht voor (het opleiden van) voldoende technisch geschoold personeel om het allemaal uit te voeren.

Lees ook: Harde keuzes en andere wetgeving nodig in strijd tegen krapte op elektriciteitsnet

Netbeheer Nederland ziet, als het om de druk op het elektriciteitsnet gaat, best wat aanknopingspunten in de Rijksbegroting voor volgend jaar. Dubbele belasting op batterij-opslag en stimulering van hybride warmtepompen zijn daar enkele voorbeelden van. Maar er is simpelweg meer nodig, aldus de belangenbehartiger.

Capaciteit optimaal inzetten

“Het is spijtig dat het kabinet niet actief prikkels voorstelt om efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet te bevorderen om daarmee ook meer productie van hernieuwbare elektriciteit te behalen tot aan de doelstelling die in het Klimaatakkoord is afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van uitgestelde levering door grote elektriciteitsproducenten. Dit type maatregelen maakt het mogelijk de beschikbare capaciteit op het net optimaal in te zetten, terwijl de netbeheerders ondertussen op volle kracht bezig zijn met uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.”

Lees ook: Pier Eringa: ‘Knokken voor politieke en emotionele aandacht voor infrastructuur’

Dit demissionaire kabinet heeft weinig concrete beleidsbeslissingen genomen om de urgente uitdagingen op het elektriciteitsnet het hoofd te bieden”, vindt Netbeheer Nederland. De organistie “rekent erop dat een volgend kabinet concrete stappen zet om een aantal knelpunten bij de ombouw van het bestaande energiesysteem te verkleinen.” Dat betekent onder dat landelijke overheid en gemeenten actief te regie pakken en dat er prioriteit wordt gemaakt van voldoende vakmensen opleiden en vasthouden. “Tot slot is het van groot belang om de ruimtelijke procedures voor de aanleg van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur te verkorten.”

Lees ook: Zeker 6 biljoen euro nodig voor energietransitie

Auteur: Vincent Krabbendam

‘Kabinet lost knelpunten elektriciteitsnetwerk niet op’ | Infrasite
Hoogspanningsmast

‘Kabinet lost knelpunten elektriciteitsnetwerk niet op’

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Voor de steeds grotere krapte op het elektriciteitsnet zijn op Prinsjesdag geen echte oplossingen gepresenteerd, stelt Netbeheer Nederland vast. En dat brengt het halen van de klimaatdoelen in gevaar.

Over de investeringen van 750 miljoen euro in een waterstofnetwerk en 350 miljoen euro in een warmtenet is Netbeheer Nederland positief. Maar: “In de plannen ontbreken essentiële keuzes om de uitvoering te versnellen van het toekomstige energiesysteem. Waaronder regie vanuit de overheid, versnelling van ruimtelijke ordeningstrajecten en de financiering van de elektriciteitsnetten.”

Aandacht voor technisch personeel

“Ik wil de formerende partijen dan ook nadrukkelijk vragen om deze onderwerpen met veel urgentie ter hand te nemen, omdat de ontwikkeling van de energie-infrastructuur vraagt om grote keuzes op heel korte termijn”, aldus directeur Dick Weiffenbach van Netbeheer Nederland. Hij vindt het goed dat het demissionaire kabinet in de miljoenennota geld uittrekt om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar Weiffenbach pleit ook voor aandacht voor (het opleiden van) voldoende technisch geschoold personeel om het allemaal uit te voeren.

Lees ook: Harde keuzes en andere wetgeving nodig in strijd tegen krapte op elektriciteitsnet

Netbeheer Nederland ziet, als het om de druk op het elektriciteitsnet gaat, best wat aanknopingspunten in de Rijksbegroting voor volgend jaar. Dubbele belasting op batterij-opslag en stimulering van hybride warmtepompen zijn daar enkele voorbeelden van. Maar er is simpelweg meer nodig, aldus de belangenbehartiger.

Capaciteit optimaal inzetten

“Het is spijtig dat het kabinet niet actief prikkels voorstelt om efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet te bevorderen om daarmee ook meer productie van hernieuwbare elektriciteit te behalen tot aan de doelstelling die in het Klimaatakkoord is afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van uitgestelde levering door grote elektriciteitsproducenten. Dit type maatregelen maakt het mogelijk de beschikbare capaciteit op het net optimaal in te zetten, terwijl de netbeheerders ondertussen op volle kracht bezig zijn met uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.”

Lees ook: Pier Eringa: ‘Knokken voor politieke en emotionele aandacht voor infrastructuur’

Dit demissionaire kabinet heeft weinig concrete beleidsbeslissingen genomen om de urgente uitdagingen op het elektriciteitsnet het hoofd te bieden”, vindt Netbeheer Nederland. De organistie “rekent erop dat een volgend kabinet concrete stappen zet om een aantal knelpunten bij de ombouw van het bestaande energiesysteem te verkleinen.” Dat betekent onder dat landelijke overheid en gemeenten actief te regie pakken en dat er prioriteit wordt gemaakt van voldoende vakmensen opleiden en vasthouden. “Tot slot is het van groot belang om de ruimtelijke procedures voor de aanleg van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur te verkorten.”

Lees ook: Zeker 6 biljoen euro nodig voor energietransitie

Auteur: Vincent Krabbendam