Zon op dak. Foto: provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland akkoord met energieplannen regio’s

Foto: persbericht provincie Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ingestemd met de plannen voor de energietransitie in zes regio’s. In de plannen gaat het onder meer over zoekgebieden voor nieuwe zonneparken en windparken.

In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) worden per regio afspraken gemaakt over het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Dat is weer een uitvloeisel van het Klimaatakkoord uit 2019. De dertig energieregio’s moeten voor 1 juli aanstaande hun RES 1.0 hebben ingediend en in Zuid-Holland zijn die van zes regio’s nu goedgekeurd door Provinciale Staten. Van de dertig regio’s liggen er zeven in Zuid-Holland; over de RES 1.0 Drechtsteden wordt volgende maand besloten. Met die van Alblasserwaard, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Holland Rijnland, Midden-Holland en Rotterdam Den Haag is nu dus al ingestemd.

Zoekgebieden wind- en zonneparken

De plannen van de regio’s gaan enerzijds over het besparen van energie en anderzijds over het meer opwekken van duurzame energie. Dat gaat dan bijvoorbeeld om zonnepanelen op daken, maar ook om locaties waar zonneparken en windparken gerealiseerd kunnen worden. Die zoekgebieden moeten nader onderzocht worden. De RES 1.0 heet niet voor niets zo; het vervolg is dat de plannen verder worden uitgewerkt en opgenomen in het beleid van de provincies. Over twee jaar volgen dan de RES’en 2.0. Betrokkenheid van inwoners, participatie, haalbaarheid en betaalbaarheid spelen bij die uitwerking een centrale rol.

Mooie bijdrage

Energie-gedeputeerde Berend Potjer is tevreden met het resultaat. “In de complexe situatie van het drukbevolkte Zuid-Holland, met aan de ene kant een hele grote energievraag en aan de andere zeer weinig beschikbare ruimte, is het toch gelukt met deze plannen te komen. Het totaal van 6 Twh aan duurzame energie is een mooie bijdrage aan de landelijke opgave van 35 Twh.” Hij geeft daarbij aan: “Hiermee willen we invulling geven aan het Klimaatakkoord. Klimaatverandering wacht niet op ons. Dit is een noodzakelijke stap voor een veilige, gezonde en welvarende toekomst voor Zuid-Holland.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Zuid-Holland akkoord met energieplannen regio’s | Infrasite
Zon op dak. Foto: provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland akkoord met energieplannen regio’s

Foto: persbericht provincie Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ingestemd met de plannen voor de energietransitie in zes regio’s. In de plannen gaat het onder meer over zoekgebieden voor nieuwe zonneparken en windparken.

In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) worden per regio afspraken gemaakt over het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Dat is weer een uitvloeisel van het Klimaatakkoord uit 2019. De dertig energieregio’s moeten voor 1 juli aanstaande hun RES 1.0 hebben ingediend en in Zuid-Holland zijn die van zes regio’s nu goedgekeurd door Provinciale Staten. Van de dertig regio’s liggen er zeven in Zuid-Holland; over de RES 1.0 Drechtsteden wordt volgende maand besloten. Met die van Alblasserwaard, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Holland Rijnland, Midden-Holland en Rotterdam Den Haag is nu dus al ingestemd.

Zoekgebieden wind- en zonneparken

De plannen van de regio’s gaan enerzijds over het besparen van energie en anderzijds over het meer opwekken van duurzame energie. Dat gaat dan bijvoorbeeld om zonnepanelen op daken, maar ook om locaties waar zonneparken en windparken gerealiseerd kunnen worden. Die zoekgebieden moeten nader onderzocht worden. De RES 1.0 heet niet voor niets zo; het vervolg is dat de plannen verder worden uitgewerkt en opgenomen in het beleid van de provincies. Over twee jaar volgen dan de RES’en 2.0. Betrokkenheid van inwoners, participatie, haalbaarheid en betaalbaarheid spelen bij die uitwerking een centrale rol.

Mooie bijdrage

Energie-gedeputeerde Berend Potjer is tevreden met het resultaat. “In de complexe situatie van het drukbevolkte Zuid-Holland, met aan de ene kant een hele grote energievraag en aan de andere zeer weinig beschikbare ruimte, is het toch gelukt met deze plannen te komen. Het totaal van 6 Twh aan duurzame energie is een mooie bijdrage aan de landelijke opgave van 35 Twh.” Hij geeft daarbij aan: “Hiermee willen we invulling geven aan het Klimaatakkoord. Klimaatverandering wacht niet op ons. Dit is een noodzakelijke stap voor een veilige, gezonde en welvarende toekomst voor Zuid-Holland.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam