Thermostaat, Foto: iStock / Olivier le Moal

‘Netwerkbedrijf als warmtenetbeheerder kan, maar is niet zonder risico’

Thermostaat, Foto: iStock / Olivier le Moal (onbeperkt gebruik)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen grote belemmeringen voor netwerkbedrijven die ook fungeren als warmtenetbeheerder, zo stelt de toezichthouder in een advies aan het ministerie van Economische Zaken. Wel signaleert de ACM een aantal mogelijke risico’s, bijvoorbeeld als het gaat om de onafhankelijkheid van de netbeheerder. Om die te verkleinen zijn extra voorwaarden nodig.

In opdracht van het ministerie bracht de ACM een aanvullend advies uit over de voorwaarden waaronder netwerkbedrijven een warmtenet mogen aanleggen en beheren wanneer de warmte via dat net door een apart warmtebedrijf wordt geleverd. Het gaat om een vervolgadvies op eerdere adviezen in maart en juli van dit jaar over de rol van netwerkbedrijven in de warmtemarkt.

Waarborgen leveringszekerheid en onafhankelijkheid

Dat een netwerkbedrijf ook een warmtenet aanlegt en beheert is volgens de ACM niet in strijd met nationale of Europese regelgeving. Wel kunnen aanleg en beheer van een warmtenet risico’s met zich meebrengen voor de leveringszekerheid van elektriciteit en gas en de onafhankelijkheid van de netbeheerder. Hoe groter de omvang van de warmteactiviteiten binnen het netwerkbedrijf, hoe groter de risico’s.

Hoewel de precieze risico’s lastig in te schatten zijn vanwege de vele onzekerheden rondom de hele energietransitie, verwacht de toezichthouder wel dat het aantal collectieve warmtesystemen de komende jaren flink zal toenemen. De ACM stelt daarom extra maatregelen voor, als aanvulling op de huidige wettelijke bepalingen, om de leveringszekerheid en de onafhankelijkheid van de netbeheerder te waarborgen.

Aanspreekpunt

Zo vindt de ACM het verstandig om grenzen te stellen aan de zekerheden en garantstellingen die het netwerkbedrijf kan afgeven als de netwerkbeheerder daardoor kan worden geraakt. En om te voorkomen dat een netbeheerder voor elektriciteit en gas de warmtebeheerder binnen hetzelfde bedrijf zou bevoordelen boven concurrenten die dat warmtenet ook willen aanleggen en beheren, stelt de ACM voor om het bestaande bevoordelingsverbod verder uit te werken.

Een ander voorstel van de toezichthouder is het instellen van één apart aanspreekpunt om te waarborgen dat de ACM toezicht kan houden als een warmtebedrijf activiteiten in de warmteketen uitbesteedt aan derden. Dat aanspreekpunt moet erop letten dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Lees hier het ACM-rapport over netwerkbedrijven die tevens als warmtenetbeheerder fungeren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

‘Netwerkbedrijf als warmtenetbeheerder kan, maar is niet zonder risico’ | Infrasite
Thermostaat, Foto: iStock / Olivier le Moal

‘Netwerkbedrijf als warmtenetbeheerder kan, maar is niet zonder risico’

Thermostaat, Foto: iStock / Olivier le Moal (onbeperkt gebruik)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen grote belemmeringen voor netwerkbedrijven die ook fungeren als warmtenetbeheerder, zo stelt de toezichthouder in een advies aan het ministerie van Economische Zaken. Wel signaleert de ACM een aantal mogelijke risico’s, bijvoorbeeld als het gaat om de onafhankelijkheid van de netbeheerder. Om die te verkleinen zijn extra voorwaarden nodig.

In opdracht van het ministerie bracht de ACM een aanvullend advies uit over de voorwaarden waaronder netwerkbedrijven een warmtenet mogen aanleggen en beheren wanneer de warmte via dat net door een apart warmtebedrijf wordt geleverd. Het gaat om een vervolgadvies op eerdere adviezen in maart en juli van dit jaar over de rol van netwerkbedrijven in de warmtemarkt.

Waarborgen leveringszekerheid en onafhankelijkheid

Dat een netwerkbedrijf ook een warmtenet aanlegt en beheert is volgens de ACM niet in strijd met nationale of Europese regelgeving. Wel kunnen aanleg en beheer van een warmtenet risico’s met zich meebrengen voor de leveringszekerheid van elektriciteit en gas en de onafhankelijkheid van de netbeheerder. Hoe groter de omvang van de warmteactiviteiten binnen het netwerkbedrijf, hoe groter de risico’s.

Hoewel de precieze risico’s lastig in te schatten zijn vanwege de vele onzekerheden rondom de hele energietransitie, verwacht de toezichthouder wel dat het aantal collectieve warmtesystemen de komende jaren flink zal toenemen. De ACM stelt daarom extra maatregelen voor, als aanvulling op de huidige wettelijke bepalingen, om de leveringszekerheid en de onafhankelijkheid van de netbeheerder te waarborgen.

Aanspreekpunt

Zo vindt de ACM het verstandig om grenzen te stellen aan de zekerheden en garantstellingen die het netwerkbedrijf kan afgeven als de netwerkbeheerder daardoor kan worden geraakt. En om te voorkomen dat een netbeheerder voor elektriciteit en gas de warmtebeheerder binnen hetzelfde bedrijf zou bevoordelen boven concurrenten die dat warmtenet ook willen aanleggen en beheren, stelt de ACM voor om het bestaande bevoordelingsverbod verder uit te werken.

Een ander voorstel van de toezichthouder is het instellen van één apart aanspreekpunt om te waarborgen dat de ACM toezicht kan houden als een warmtebedrijf activiteiten in de warmteketen uitbesteedt aan derden. Dat aanspreekpunt moet erop letten dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Lees hier het ACM-rapport over netwerkbedrijven die tevens als warmtenetbeheerder fungeren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite