Windsector en Rijk werken samen aan Green Deal Offshore Wind

Het Rijk en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) hebben gezamenlijk een handtekening gezet onder een Green Deal Offshore Windenergie. Om windenergie op de Noordzee verder tot ontwikkeling te laten komen, is een forse reductie van de kostprijs nodig, oplopend tot 40% in 2020. Innovatie en beleidsaanpassingen zijn daarbij noodzakelijk. De Green Deal steekt daarom onder andere in op proeftuinen om innovaties uit te testen. De ministeries van EL&I en I&M en de sector stellen een gezamenlijk overleg in om de Green Deal uit te voeren.

Vandaag zetten minister M. Verhagen (ministerie van EL&I), staatssecretaris J. Atsma (I&M) en NWEA-voorzitter J. Warners, namens de windsector, hun handtekening onder de Green Deal Offshore Wind. Jaap Warners: “Offshore windenergie biedt grote kansen voor de Nederlandse offshore industrie in zijn volle breedte en is absoluut noodzakelijk om aan de Europese doelstelling voor duurzame energie te voldoen.”

De Nederlandse offshore windsector is breed en aanzienlijk van omvang. Op dit moment is de sector goed voor een omzet van ruim een miljard euro per jaar en voor ongeveer 2200 banen*. “Dat kan groeien naar 11.000 in 2020, mits Nederland een thuismarkt verder gaat ontwikkelen”, aldus Warners.

Minister Verhagen: “Offshore windenergie is een belangrijke techniek voor de verdere verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening en heeft een aanzienlijk economisch potentieel voor Nederland, mede door enerzijds de bestaande economische kracht van de Nederlandse nautische en offshore sector en anderzijds het energetisch potentieel van het Nederlandse deel van de Noordzee.”

De Green Deal beoogt het verdienpotentieel van offshore wind te verbeteren. “Dit is ook van belang om de Nederlandse toppositie en werkgelegenheid in de sector op internationale markten te behouden en uit te bouwen,” meent minister Verhagen. De daarvoor noodzakelijke kostprijsreductie komt voor een belangrijk deel uit innovatieve ontwikkelingen bij Nederlandse bedrijven. Tijdens de grote Europese conferentie en beurs OFFSHORE 2011 in Amsterdam (29 november – 1 december) zullen de bedrijven die inhaken op de Green Deal bekend worden gemaakt.

Theo Bruijninckx, voorzitter Raad van Bestuur Ballast Nedam N.V.: “Met deze mooie Green Deal geeft het kabinet duidelijk aan dat offshore windenergie een speerpunt is in het duurzame beleid en erkent het kabinet het belang van een sterke thuismarkt voor de exportkansen van de Nederlandse industrie. De huidige marktpositie van die industrie zal door deze Green Deal en de bouw van Nederlandse offshore windparken verstevigd en uitgebreid worden. Dit zal net als in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Duitsland een grootschalige groene banen motor opleveren in een van oorsprong oer-Hollandse industrie.”

“Nederland maakt hierbij volop gebruik van de uitzonderlijk gunstige omstandigheden in het Nederlandse deel van de Noordzee voor de verdere ontwikkeling van offshore windenergie”, aldus Bruijninckx.

In de Green Deal is opgenomen dat het Rijk onder meer inzet op beleidsaanpassingen die leiden tot een lagere kostprijs, bijvoorbeeld rond het systeem van uitgifte van windparken en de aanleg van de kabel op zee, en op de ontwikkeling van ruimtelijk beleid om windparken mogelijk te maken.

Om innovaties te testen wordt onder meer ingezet op het ontwikkelen van proeftuinen, waarbij innovaties getest en gedemonstreerd kunnen worden. Dat vergemakkelijkt het vermarkten ervan, waardoor ook weer een nieuw exportpotentieel ontstaat.

Nederlandse bedrijven zijn internationaal actief in offshore wind; de bedrijfstak is met name goed in installatie, toelevering, onderhoud en research. Nederlandse bedrijven zijn bij alle bestaande Europese offshore windparken betrokken geweest.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)