Duurzame zeeboerderij wint prijsvraag ruimtegebruik op Noordzee

ruimte op Noordzee schaarser

Job Schipper van Hortimare heeft de Rijkswaterstaat-prijsvraag Meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee gewonnen. Hortimare kwam met het idee voor een multifunctionele duurzame zeeboerderij.

De winnaar werd op 22 maart 2011 tijdens een netwerkbijeenkomst in Hoek van Holland bekendgemaakt. De prijs werd uitgereikt door Johan Jacobs, Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat Noordzee.

Prijsvraag
De prijsvraag werd vorig jaar door Rijkswaterstaat uitgeschreven met als doel de markt uit te dagen met een voorstel te komen hoe de ruimte op de Noordzee op termijn daadwerkelijk meervoudig benut kan worden.

Duurzame zeeboerderij
De winst ging naar Hortimare. Zij dienden een plan in voor een combinatie van zeewierkweek (bedoeld voor farmaceutische doeleinden en veevoeder) met aquacultuur (met een recyclemechanisme voor de nutriënten), visserij en mogelijk het ruimtegebruik met bijvoorbeeld windparken. Een duurzaam en innovatief concept, dat past bij de Noordzee. Rijkswaterstaat helpt mee om dit idee verder uit te werken tot een haalbare businesscase.

Inzendingen
De prijsvraag heeft vijf initiatiefrijke en interessante inzendingen opgeleverd. Zo diende Stichting Duik de Noordzee Schoon een plan in voor een combinatie van duurzame onderwaterrecreatie en energiewinning. Blue Motion Energy kwam met een veelbelovende technologie voor het winnen van getijdenstroomenergie. Ook was er een voorstel van Grontmij @t Sea voor een drijvende modulaire constructie, die voor allerlei doeleinden op zee benut zou kunnen worden. Deltares bekeek de prijsvraag meer procesgericht, en kwam met een voorstel voor een breed participatietraject om in samenspraak met alle belanghebbenden te verkennen welke vormen van meervoudig ruimtegebruik toekomst zouden kunnen hebben op de Noordzee. Allemaal goede initiatieven waar zeker toekomst in zit.

Ruimte op Noordzee schaarser
De ruimte op de Noordzee, de drukst bevaren zee van de wereld, wordt steeds schaarser. Niet alleen doordat er voor duurzame energiewinning (windmolenparken) ruimte nodig is, maar ook door de behoefte aan substantieel meer zandwingebieden voor het Deltaprogramma. Verder worden er natuurgebieden op zee aangewezen.

Multifunctioneel gebruik
Tegelijk blijven de huidige ruimtegebruikende functies, zoals scheepvaart en olie- en gaswinning, onverminderd bestaan. Met het Nationaal Waterplan en het Integraal Beheerplan Noordzee schept de rijksoverheid kaders waarbinnen het multifunctionele gebruik mogelijk is. Zo kan een experimenteerruimte op zee aangewezen worden om potentiële initiatieven een gelegenheid te bieden tot leren in de praktijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noordzee