Compressorstation in Wijngaarden akkoord

Den Haag – Zuid-Holland wil meewerken aan de komst van een compressorstation van de Gasunie. Dat blijkt uit een brief aan de Gasunie. "Als we de levering van gas de komende decennia willen garanderen dan is een extra gasleiding onontbeerlijk", aldus verantwoordelijk gedeputeerde Erik van Heijningen. "Dat daar een compressorstation in Wijngaarden voor nodig is, is een feit. Maar we zullen vanuit de provincie toezien op een landschappelijk verantwoorde inpassing." Uit de brief blijkt verder dat er geen hoge koeltorens komen, geen permanente verlichting en twee andere Gasunie locaties in het Groene Hart verdwijnen.

De Gasunie wil een transportleiding aanleggen van Wijngaarden naar Ossendrecht om de industrie, electrititeitscentrales en energiebedrijven in de toekomst van gas te voorzien. De vraag naar gas neemt toe en de binnenlandse voorraden nemen af. Daardoor zal er meer gas geïmporteerd moeten worden en is uitbreiding van het netwerk noodzakelijk.

Gedeputeerde Staten hebben de MER ‘aanvaardbaar geacht’ en zijn het eens met de conclusies. Andere locaties zijn om diverse redenen, onder meer die van veiligheid, niet of minder geschikt.

Voor meer informatie over het project: www.nvnederlandsegasunie.nl/Noord-Zuidroute

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland