Elektrische asfaltspreidmachine. Foto: BAM
Interview

BAM Infra Nederland: ‘We verduurzamen vaak ongevraagd’

Foto: BAM via Bert Ooms

BAM Infra Nederland verduurzaamt vaak als projecten of de markt daar nog niet specifiek om vragen. Zo wil het bedrijf een rol spelen in het verder en sneller verduurzamen van de infrasector. In gesprek met Infrasite legt Susan van Hees, clustermanager Strategisch Advies, uit hoe BAM die uitdaging invult.

Wat doet BAM Infra Nederland zoal om aan duurzaamheid invulling te geven?

“We werken daar al langer op allerlei manieren aan. In 2021 hebben we daar concrete doelen en acties aan gekoppeld. Zo bundelen we alles wat we al deden en geven we dat geheel een extra impuls. Bijvoorbeeld met plannen voor investeren in uitstootvrij materieel en de doorontwikkeling van het materialenpaspoort. Met al ons asfaltmaterieel zijn we collectief overgegaan op HVO-brandstof. Verder vergroenen we ons leasewagenpark en we bedenken circulaire ontwerpconcepten. Dat laatste doen we omdat klanten er om vragen maar ook omdat we zelf kansen zien om zaken te ontwikkelen.”

Sorteren jullie daarmee voor op de vraag die vroeg of laat zal komen?

“Dat speelt zeker mee in wat we doen. Maar we verduurzamen vaak als het ware ook ongevraagd. Dan is er vanuit een project bijvoorbeeld nog geen eis of wens om circulair of emissieloos te werken, maar doen wij het toch omdat er een goede mogelijkheid voor is. Daarbij houden we er wel rekening mee dat wat we ontwikkelen aansluit op wat de markt wil.”

Onlangs werd BAM uitgeroepen tot duurzaamste bouwbedrijf. Hoe helpt zo’n uitverkiezing jullie verder?

“Partijen gaan zich steeds meer met duurzaamheid bezighouden en dat zorgt voor een tempoversnelling. Maar het blijft een proces van de lange adem en het is echt niet altijd makkelijk om hiermee bezig te zijn. Dan is het een hele fijne steun in de rug voor alle collega’s die hier elke dag aan werken om als duurzaamste bouwbedrijf erkend te worden.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Materieel BAM. Foto: BAM

Is er veel voor nodig om de eigen collega’s mee te krijgen in het verduurzamen van wat jullie doen?

“Eigenlijk is er gewoon heel veel enthousiasme voor. Uiteraard niet bij iedereen even veel, maar bij een bouwbedrijf werken veel technici en bij verduurzaming komt gewoon leuke techniek kijken. We veranderen nu zaken op het gebied van grondstoffen en materieel. Er komt echter een moment dat we anders moeten gaan denken en werken. Dat wordt uitdagend, maar daar groeien we echt wel naartoe.”

Bij uitstootvrij materieel spelen de nodige beperkingen: beschikbaarheid, prijs en het beperkte aanbod van laadinfra en stroom. Hoe gaan jullie daarmee om?

“We gaan voor ons materieel nu uit van grotendeels emissieloos in 2026 en volledig in 2030. Bij aanschaf en vervanging maken we constant de afweging: kunnen we ineens naar uitstootvrij of kiezen we voor een tussenstap met hybride machines? Daarin gaan we verder dan wat de markt van ons vraagt. Tegelijk houden we oog voor de genoemde uitdagingen. We kunnen als grote speler wat meer doen, maar we moeten onze investeringen wel terugverdienen. Er moet dus ook voldoende werk zijn om deze machines voor in te zetten.”

Is de zekerheid dat dit werk er is het belangrijkste wat jullie van opdrachtgevers verwachten om verduurzaming in een stroomversnelling te brengen?

“De lat mag hoger gelegd worden maar als markt hebben we daar wel steun bij nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van zekerheid dat er werk is waar we ons uitstootvrije materieel kunnen inzetten. En subsidies zouden eveneens helpen, op materieel of projectspecifiek. We moeten met zijn allen een investeringshobbel over en als we elkaar daarin niet helpen, gaan we daar nog heel lang over doen. En als het om verduurzaming gaat, willen we juist allemaal meer snelheid.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Materieel BAM

Dat betekent dat de markt ook een rol moet spelen. BAM neemt in dit thema samen met andere grote spelers het initiatief, bijvoorbeeld met het Emissieloos Netwerk Infra. Kan de rest van de markt in dat tempo mee of blijven zij achter?

“Er is sprake van achterblijvers, maar niet omdat die bedrijven verduurzaming niet belangrijk vinden. Zij kijken vooral naar de vraag en stemmen daar hun investeringen op af. En dat is logisch. Dit is voor ons als grote speler al lastig, dus voor kleinere bedrijven helemaal. Tegelijk is er een groep kleinere bedrijven die juist wat sneller vooruitgang kunnen boeken omdat ze niet zo groot zijn. Die gaan in sommige opzichten zelfs sneller dan de grotere voorlopers in dit hele verhaal.”

Heb je een bepaalde hoop of ambitie voor het verduurzamen van de infrasector als geheel?

“Ik zou wel graag wat meer vooruitstrevendheid zien. Eigenlijk moeten we ons bij alles wat we doen afvragen of het ook anders kan, met minder impact op milieu en klimaat. Daarbij is het dus wel belangrijk dat er zicht op voldoende werk is. En de vormen waarin de markt wordt uitgedaagd om te verduurzamen zijn eveneens iets om kritisch naar te kijken. Het moet uiteraard onderdeel van aanbestedingen zijn, maar wel in zo’n vorm dat we als markt breder en constanter worden uitgedaagd dan nu het geval is.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

BAM Infra Nederland: ‘We verduurzamen vaak ongevraagd’ | Infrasite
Elektrische asfaltspreidmachine. Foto: BAM
Interview

BAM Infra Nederland: ‘We verduurzamen vaak ongevraagd’

Foto: BAM via Bert Ooms

BAM Infra Nederland verduurzaamt vaak als projecten of de markt daar nog niet specifiek om vragen. Zo wil het bedrijf een rol spelen in het verder en sneller verduurzamen van de infrasector. In gesprek met Infrasite legt Susan van Hees, clustermanager Strategisch Advies, uit hoe BAM die uitdaging invult.

Wat doet BAM Infra Nederland zoal om aan duurzaamheid invulling te geven?

“We werken daar al langer op allerlei manieren aan. In 2021 hebben we daar concrete doelen en acties aan gekoppeld. Zo bundelen we alles wat we al deden en geven we dat geheel een extra impuls. Bijvoorbeeld met plannen voor investeren in uitstootvrij materieel en de doorontwikkeling van het materialenpaspoort. Met al ons asfaltmaterieel zijn we collectief overgegaan op HVO-brandstof. Verder vergroenen we ons leasewagenpark en we bedenken circulaire ontwerpconcepten. Dat laatste doen we omdat klanten er om vragen maar ook omdat we zelf kansen zien om zaken te ontwikkelen.”

Sorteren jullie daarmee voor op de vraag die vroeg of laat zal komen?

“Dat speelt zeker mee in wat we doen. Maar we verduurzamen vaak als het ware ook ongevraagd. Dan is er vanuit een project bijvoorbeeld nog geen eis of wens om circulair of emissieloos te werken, maar doen wij het toch omdat er een goede mogelijkheid voor is. Daarbij houden we er wel rekening mee dat wat we ontwikkelen aansluit op wat de markt wil.”

Onlangs werd BAM uitgeroepen tot duurzaamste bouwbedrijf. Hoe helpt zo’n uitverkiezing jullie verder?

“Partijen gaan zich steeds meer met duurzaamheid bezighouden en dat zorgt voor een tempoversnelling. Maar het blijft een proces van de lange adem en het is echt niet altijd makkelijk om hiermee bezig te zijn. Dan is het een hele fijne steun in de rug voor alle collega’s die hier elke dag aan werken om als duurzaamste bouwbedrijf erkend te worden.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Materieel BAM. Foto: BAM

Is er veel voor nodig om de eigen collega’s mee te krijgen in het verduurzamen van wat jullie doen?

“Eigenlijk is er gewoon heel veel enthousiasme voor. Uiteraard niet bij iedereen even veel, maar bij een bouwbedrijf werken veel technici en bij verduurzaming komt gewoon leuke techniek kijken. We veranderen nu zaken op het gebied van grondstoffen en materieel. Er komt echter een moment dat we anders moeten gaan denken en werken. Dat wordt uitdagend, maar daar groeien we echt wel naartoe.”

Bij uitstootvrij materieel spelen de nodige beperkingen: beschikbaarheid, prijs en het beperkte aanbod van laadinfra en stroom. Hoe gaan jullie daarmee om?

“We gaan voor ons materieel nu uit van grotendeels emissieloos in 2026 en volledig in 2030. Bij aanschaf en vervanging maken we constant de afweging: kunnen we ineens naar uitstootvrij of kiezen we voor een tussenstap met hybride machines? Daarin gaan we verder dan wat de markt van ons vraagt. Tegelijk houden we oog voor de genoemde uitdagingen. We kunnen als grote speler wat meer doen, maar we moeten onze investeringen wel terugverdienen. Er moet dus ook voldoende werk zijn om deze machines voor in te zetten.”

Is de zekerheid dat dit werk er is het belangrijkste wat jullie van opdrachtgevers verwachten om verduurzaming in een stroomversnelling te brengen?

“De lat mag hoger gelegd worden maar als markt hebben we daar wel steun bij nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van zekerheid dat er werk is waar we ons uitstootvrije materieel kunnen inzetten. En subsidies zouden eveneens helpen, op materieel of projectspecifiek. We moeten met zijn allen een investeringshobbel over en als we elkaar daarin niet helpen, gaan we daar nog heel lang over doen. En als het om verduurzaming gaat, willen we juist allemaal meer snelheid.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Materieel BAM

Dat betekent dat de markt ook een rol moet spelen. BAM neemt in dit thema samen met andere grote spelers het initiatief, bijvoorbeeld met het Emissieloos Netwerk Infra. Kan de rest van de markt in dat tempo mee of blijven zij achter?

“Er is sprake van achterblijvers, maar niet omdat die bedrijven verduurzaming niet belangrijk vinden. Zij kijken vooral naar de vraag en stemmen daar hun investeringen op af. En dat is logisch. Dit is voor ons als grote speler al lastig, dus voor kleinere bedrijven helemaal. Tegelijk is er een groep kleinere bedrijven die juist wat sneller vooruitgang kunnen boeken omdat ze niet zo groot zijn. Die gaan in sommige opzichten zelfs sneller dan de grotere voorlopers in dit hele verhaal.”

Heb je een bepaalde hoop of ambitie voor het verduurzamen van de infrasector als geheel?

“Ik zou wel graag wat meer vooruitstrevendheid zien. Eigenlijk moeten we ons bij alles wat we doen afvragen of het ook anders kan, met minder impact op milieu en klimaat. Daarbij is het dus wel belangrijk dat er zicht op voldoende werk is. En de vormen waarin de markt wordt uitgedaagd om te verduurzamen zijn eveneens iets om kritisch naar te kijken. Het moet uiteraard onderdeel van aanbestedingen zijn, maar wel in zo’n vorm dat we als markt breder en constanter worden uitgedaagd dan nu het geval is.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam