Verduurzaming infra. Foto: provincie Noord-Holland

Noord-Holland verduurzaamt lopende infraprojecten

Foto: nieuwsbericht provincie Noord-Holland

Bij zo’n veertig projecten in de jaren 2021, 2022 en 2023 maakt de provincie Noord-Holland werk van het verduurzamen van de infrastructuur. Voor een deel gaat het om projecten die al lopen. Het gebruik van duurzamer asfalt komt in veel plannen terug.

De maatregelen worden genomen in zo’n veertig projecten op het gebied van infrastructuur en groenvoorziening. Daarvoor is een miljoenenbudget beschikbaar gemaakt en om te onderstrepen dat men vooruit wil, gaat het voor een deel om lopende projecten die in 2021 worden uitgevoerd en deels dus ook al lopen. Enerzijds gaat het om investeringsprojecten en anderzijds om onderhoud.

“De ontwikkelingen voor de duurzame maatregelen bij het beheer en de aanleg van nieuwe infrastructuur gaan snel”, schrijft de provincie in een toelichting.  Denk aan het toepassen circulair cement bij de N247 in Waterland en het duurzaam asfalt dat wordt gebruikt bij het onderhoud aan de N197 (Beverwijk/Heemskerk) en de N239 (Hollands Kroon).” Waar deze en andere zaken enkele jaren geleden nog in de pilotfase zaten, zijn ze nu al vaak standaard aanwezig als een project wordt opgestart.

Verschillende oplossingen

Van sommige projecten uit de lijst moet nog worden bepaald hoe de verduurzaming precies wordt ingevuld, maar in de meeste gevallen staat dat al vast. Het gaat dan vaak om een vorm van duurzaam asfalt toepassen. In een wandelpad wil men Olivijn gaan gebruiken, een materiaal dat in sterke mate CO2 opneemt. Van een brug wil men de traverse hergebruiken, terwijl een fietspad met bioplastic moet worden aangelegd. Ook het gebruik van cementloos beton en van herbruikbare materialen komt bij meerdere projecten terug.

De provincie verduurzaamt haar eigen infrastructuur om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. “Daar zetten we in al onze uitvoeringsprojecten stevig op in”, aldus de gedeputeerde van Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof. “Met dit budget gaan we meerdere lopende projecten verder verduurzamen.”

Lees ook: Een brug of snelweg hergebruiken gaat niet zomaar

Auteur: Vincent Krabbendam

Noord-Holland verduurzaamt lopende infraprojecten | Infrasite
Verduurzaming infra. Foto: provincie Noord-Holland

Noord-Holland verduurzaamt lopende infraprojecten

Foto: nieuwsbericht provincie Noord-Holland

Bij zo’n veertig projecten in de jaren 2021, 2022 en 2023 maakt de provincie Noord-Holland werk van het verduurzamen van de infrastructuur. Voor een deel gaat het om projecten die al lopen. Het gebruik van duurzamer asfalt komt in veel plannen terug.

De maatregelen worden genomen in zo’n veertig projecten op het gebied van infrastructuur en groenvoorziening. Daarvoor is een miljoenenbudget beschikbaar gemaakt en om te onderstrepen dat men vooruit wil, gaat het voor een deel om lopende projecten die in 2021 worden uitgevoerd en deels dus ook al lopen. Enerzijds gaat het om investeringsprojecten en anderzijds om onderhoud.

“De ontwikkelingen voor de duurzame maatregelen bij het beheer en de aanleg van nieuwe infrastructuur gaan snel”, schrijft de provincie in een toelichting.  Denk aan het toepassen circulair cement bij de N247 in Waterland en het duurzaam asfalt dat wordt gebruikt bij het onderhoud aan de N197 (Beverwijk/Heemskerk) en de N239 (Hollands Kroon).” Waar deze en andere zaken enkele jaren geleden nog in de pilotfase zaten, zijn ze nu al vaak standaard aanwezig als een project wordt opgestart.

Verschillende oplossingen

Van sommige projecten uit de lijst moet nog worden bepaald hoe de verduurzaming precies wordt ingevuld, maar in de meeste gevallen staat dat al vast. Het gaat dan vaak om een vorm van duurzaam asfalt toepassen. In een wandelpad wil men Olivijn gaan gebruiken, een materiaal dat in sterke mate CO2 opneemt. Van een brug wil men de traverse hergebruiken, terwijl een fietspad met bioplastic moet worden aangelegd. Ook het gebruik van cementloos beton en van herbruikbare materialen komt bij meerdere projecten terug.

De provincie verduurzaamt haar eigen infrastructuur om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. “Daar zetten we in al onze uitvoeringsprojecten stevig op in”, aldus de gedeputeerde van Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof. “Met dit budget gaan we meerdere lopende projecten verder verduurzamen.”

Lees ook: Een brug of snelweg hergebruiken gaat niet zomaar

Auteur: Vincent Krabbendam