Voor Spoorbrug Maastricht dreigt sloop na dure maar zinloze renovatie

De kans is groot dat de Spoorbrug Maastricht ondanks een kostbare renovatie van de spoorlijn waarin deze ligt in de nabije toekomst wordt gesloopt. De brug is in de praktijk nauwelijks gebruikt en het slopen ervan zou de veiligheid ter plekke verbeteren. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op Kamervragen.

Die waren gesteld door PvdA-kamerleden Ploumen en de Hoop, nadat zij hadden vernomen dat de brug na de spoorlijnrenovatie van 33 miljoen euro door slechts vijftien treinen is gebruikt. De Spoorbrug Maastricht stamt eigenlijk uit 1857 en werd na de Tweede Wereldoorlog herbouwd. In 2004 werd een reactiveringsonderzoek gedaan naar de spoorlijn tussen Lanaken en Maastricht. De uitkomsten daarvan gaven de betrokken partijen het vertrouwen dat een flinke goederenstroom over het spoor realistisch was. Daarom werd de brug in 2010 voor 33 miljoen euro gerenoveerd.

Maar de oplevering vond midden in de economische crisis plaats, legt minister Harbers uit. Papierproducent Sappi zou een belangrijke aanjager van de grotere vervoersstroom zijn, maar vanwege financiële problemen door die crisis kwam dat toen niet van de grond. Later bleek vervoer over de weg beter betaalbaar. Na de renovatie van 33 miljoen euro bleef het verkeer op spoorlijn en daarmee de brug daarom beperkt tot enkele handenvol goederentreinen.

Begrip voor sentimenten maar veiligheid voorop

Eigenaar ProRail diende daarom recent een sloopverzoek in voor de brug. Dat leidde tot veel weerstand in Maastricht, waar de brug als een belangrijk onderdeel van het stadsbeeld wordt gezien. ProRail zette het aanvraagtraject daarom tijdelijk stop om nader te overleggen met de diverse betrokkenen. Maar hoewel Harbers begrip toont voor de sentimenten in de stad, wijst hij er op dat het slopen van de brug de veiligheid van en op het water zal verbeteren.

Want puur door de brug weg te halen, zal het waterpeil met zo’n 5 centimeter zakken, wat helpt in de steeds hardere strijd tegen hoogwater. Bovendien is de vaarroute in delen van het jaar onbetrouwbaar, wat tot wachtende en omvarende schepen en dus tot economische schade leidt. “Dit kan worden opgelost met infrastructurele aanpassingen aan het kanaal, zoals verbreding en verdieping van de invaart van het Julianakanaal, bij voorkeur in combinatie met sloop van de brug”, aldus de minister.

Fiets- of voetgangersbrug niet reëel

Ploumen en De Hoop vragen zich verder af of de brug niet kan worden omgevormd tot brug voor fietsers en voetgangers. Dat is echter eerder onderzocht en de aansluiting met de bestaande fietsroutes ontbreekt. Bovendien loopt het spoor over het terrein van Sappi, en dat bedrijf zit niet te wachten op openbare fiets- en voetgangerspaden. “Tot slot liggen parallel en kruisend met het spoortracé diverse kabels en leidingen die volgens de gemeente Maastricht een alternatieve aanwending van dit tracé in de weg staan.”

Het is volgens Harbers niet aannemelijk dat de brug in de toekomst wel treinen zal faciliteren. Het idee om de brug te slopen is in de stad weliswaar niet populair, maar de minister schrijft in zijn brief dat er wel degelijk goed over is nagedacht. “De aanvraag voor de sloopvergunning van de in onbruik geraakte brug is een weloverwogen beslissing om nautische knelpunten op te lossen en ruimte voor de rivier te maken. Het is uiteindelijk aan de gemeente Maastricht als bevoegd gezag om een weloverwogen afweging te maken ten aanzien van de sloopvergunning.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Voor Spoorbrug Maastricht dreigt sloop na dure maar zinloze renovatie | Infrasite

Voor Spoorbrug Maastricht dreigt sloop na dure maar zinloze renovatie

De kans is groot dat de Spoorbrug Maastricht ondanks een kostbare renovatie van de spoorlijn waarin deze ligt in de nabije toekomst wordt gesloopt. De brug is in de praktijk nauwelijks gebruikt en het slopen ervan zou de veiligheid ter plekke verbeteren. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op Kamervragen.

Die waren gesteld door PvdA-kamerleden Ploumen en de Hoop, nadat zij hadden vernomen dat de brug na de spoorlijnrenovatie van 33 miljoen euro door slechts vijftien treinen is gebruikt. De Spoorbrug Maastricht stamt eigenlijk uit 1857 en werd na de Tweede Wereldoorlog herbouwd. In 2004 werd een reactiveringsonderzoek gedaan naar de spoorlijn tussen Lanaken en Maastricht. De uitkomsten daarvan gaven de betrokken partijen het vertrouwen dat een flinke goederenstroom over het spoor realistisch was. Daarom werd de brug in 2010 voor 33 miljoen euro gerenoveerd.

Maar de oplevering vond midden in de economische crisis plaats, legt minister Harbers uit. Papierproducent Sappi zou een belangrijke aanjager van de grotere vervoersstroom zijn, maar vanwege financiële problemen door die crisis kwam dat toen niet van de grond. Later bleek vervoer over de weg beter betaalbaar. Na de renovatie van 33 miljoen euro bleef het verkeer op spoorlijn en daarmee de brug daarom beperkt tot enkele handenvol goederentreinen.

Begrip voor sentimenten maar veiligheid voorop

Eigenaar ProRail diende daarom recent een sloopverzoek in voor de brug. Dat leidde tot veel weerstand in Maastricht, waar de brug als een belangrijk onderdeel van het stadsbeeld wordt gezien. ProRail zette het aanvraagtraject daarom tijdelijk stop om nader te overleggen met de diverse betrokkenen. Maar hoewel Harbers begrip toont voor de sentimenten in de stad, wijst hij er op dat het slopen van de brug de veiligheid van en op het water zal verbeteren.

Want puur door de brug weg te halen, zal het waterpeil met zo’n 5 centimeter zakken, wat helpt in de steeds hardere strijd tegen hoogwater. Bovendien is de vaarroute in delen van het jaar onbetrouwbaar, wat tot wachtende en omvarende schepen en dus tot economische schade leidt. “Dit kan worden opgelost met infrastructurele aanpassingen aan het kanaal, zoals verbreding en verdieping van de invaart van het Julianakanaal, bij voorkeur in combinatie met sloop van de brug”, aldus de minister.

Fiets- of voetgangersbrug niet reëel

Ploumen en De Hoop vragen zich verder af of de brug niet kan worden omgevormd tot brug voor fietsers en voetgangers. Dat is echter eerder onderzocht en de aansluiting met de bestaande fietsroutes ontbreekt. Bovendien loopt het spoor over het terrein van Sappi, en dat bedrijf zit niet te wachten op openbare fiets- en voetgangerspaden. “Tot slot liggen parallel en kruisend met het spoortracé diverse kabels en leidingen die volgens de gemeente Maastricht een alternatieve aanwending van dit tracé in de weg staan.”

Het is volgens Harbers niet aannemelijk dat de brug in de toekomst wel treinen zal faciliteren. Het idee om de brug te slopen is in de stad weliswaar niet populair, maar de minister schrijft in zijn brief dat er wel degelijk goed over is nagedacht. “De aanvraag voor de sloopvergunning van de in onbruik geraakte brug is een weloverwogen beslissing om nautische knelpunten op te lossen en ruimte voor de rivier te maken. Het is uiteindelijk aan de gemeente Maastricht als bevoegd gezag om een weloverwogen afweging te maken ten aanzien van de sloopvergunning.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam