Den Haag. Foto: iStock / GAPS

Den Haag steekt 170 miljoen euro in bruggen en kademuren

Den Haag. Foto: iStock / GAPS (onbeperkt gebruik)

Een flinke maar noodzakelijke investering. Zo omschrijft de gemeente Den Haag de circa 170 miljoen euro die het de komende jaren in onderhoud van bruggen en kademuren wil investeren. De bestedingen zijn nodig om de stad veilig en bereikbaar te houden.

Een grote gemeente als Den Haag heeft vele honderden kunstwerken in beheer. Dan gaat het onder meer om 62 kilometer aan kademuren, waarvan iets minder dan een derde op hout is gefundeerd. Ook honderden fiets- en voetgangersbruggen en 289 verkeersbruggen zitten in de portefeuille, net als vier tunnels, drie viaducten en de Utrechtsebaan. En daarnaast diverse specifieke objecten, zoals het busplatform bij Den Haag Centraal.

Nog veel werk te doen

Binnen dat geheel is voor de vervanging van bruggen een kademuren een meerjarenprogramma opgesteld. Dat voorstel voor de periode 2022-2025 ligt nu bij de Haagse gemeenteraad. In dat plan staat dat er de afgelopen tien jaar al hard is gewerkt aan het vervangen van kademuren en bruggen in de stad, maar dat er ook nog een hoop werk te doen is.

Voor de kademuren in de stad geldt dat er een shortlist is gemaakt met daarop de objecten die het eerste aan de beurt moeten komen. Daarbij zijn de kades niet alleen beoordeeld op de kans dat ze bezwijken, maar ook op de gevolgen die dat zou hebben op veiligheid, bereikbaarheid en economie. De shortlist wordt vertaald in een programma van aanpak waarbij ook wordt gekeken naar de raakvlakken met andere infraprojecten. De kademuren die nu niet op de lijst staan en dus later aan de beurt komen, worden gemonitord en / of nader onderzocht.

Infra-opgave voorbij bruggen en kademuren

Voor bruggen wordt in eerste instantie gekeken naar het bouwjaar, de wegcategorie, de verkeersintensiteit en de theoretische levensduur. De belangrijkste vraag die hierbij wordt beantwoord is of de brug veilig is voor de functie die deze moet vervullen. Als een brug voorlopig gehandhaafd kan blijven op een niveau waarbij monitoring vereist is, wordt ook gekeken naar de impact van nieuwe wetgeving en rekenregels.

Daar houdt de infra-opgave voor de gemeente overigens niet op. Naast kademuren en vaste bruggen moet in de jaren tot 2040 een aantal grote kunstwerken worden vervangen of gerenoveerd, waaronder enkele beweegbare bruggen en de drie Haagse wegtunnels. Het gaat dan onder meer om de Binckhorstbrug, het vervangen van installaties in onder meer de Calandbrug en de Trekvlietbrug en de renovatie van havenhoofden.

Innovatie en duurzaamheid

“De totale kosten voor het uitvoeringsprogramma MJPK4 2022-2025 zijn ingeschat op 170 miljoen euro”, aldus burgemeester en wethouders van Den Haag. “Naast veiligheid staan daarbij ook thema’s als innovatie, participatie, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en ecologie centraal.”

Wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer zegt het volgende over de plannen: “Om de veiligheid en bereikbaarheid van de stad te garanderen, werkt de gemeente hard om structureel kademuren en bruggen te vervangen. Naast noodzakelijk onderhoud ziet de gemeente dit ook als een kans om de kwaliteit van de ruimte buiten te verhogen voor de mensen die in Den Haag langs de grachten rijden, fietsen en wandelen. Zo blijft de stad mooier, veiliger, beter bereikbaar en daarmee aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven en bezoekers.”

Lees ook: Verlengen levensduur krijgt voorkeur bij Amsterdamse kademuren

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.