Rijnbrug. Foto: provincie Utrecht

Stikstofvertraging Rijnbrug gebruikt voor onderzoek naar hogere kosten

Rijnbrug. Foto via provincie Utrecht

De kosten voor het verbreden van de Rijnbrug tussen Gelderland en Utrecht kunnen oplopen met 26 tot 48 miljoen euro. Omdat het project vanwege onduidelijkheid over de stikstofuitstoot van wegen is vertraagd, is er tijd om die extra kosten uitgebreid onder de loep te nemen.

De hogere kosten kwamen aan het licht tijdens het actualiseren van het benodigde budget voor het verbreden van de Rijnbrug. De verhoging komt “vooral door het indexeren van het beschikbaar gestelde budget, een hogere risicobeheersing en in mindere mate stijgende bouwkosten. De kosten kunnen in totaal oplopen met 26 tot 48 miljoen euro. Uitgangspunt bij de samenwerking tussen beide provincies is het delen van de kosten voor de aanpak van de Rijnbrug”, schrijft de provincie Utrecht.

Project versoberen

Recent werd duidelijk dat de verbreding van de Rijnbrug voor onbepaalde tijd is vertraagd. De uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit ViA15 maakt het nodig om voor onder meer dit project de stikstofuitstoot ná de verbreding te onderzoeken. Dat nadeel heeft nu dus ook een voordeel: het geeft de provincies Utrecht en Gelderland de tijd om de hogere kosten tegen het licht te houden. Naast die second opinion wordt gekeken of versobering van het project kansen biedt. Voor het einde van het jaar komen Utrecht en Gelderland met een voorstel voor het vervolg van het project.

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Stikstofvertraging Rijnbrug gebruikt voor onderzoek naar hogere kosten | Infrasite
Rijnbrug. Foto: provincie Utrecht

Stikstofvertraging Rijnbrug gebruikt voor onderzoek naar hogere kosten

Rijnbrug. Foto via provincie Utrecht

De kosten voor het verbreden van de Rijnbrug tussen Gelderland en Utrecht kunnen oplopen met 26 tot 48 miljoen euro. Omdat het project vanwege onduidelijkheid over de stikstofuitstoot van wegen is vertraagd, is er tijd om die extra kosten uitgebreid onder de loep te nemen.

De hogere kosten kwamen aan het licht tijdens het actualiseren van het benodigde budget voor het verbreden van de Rijnbrug. De verhoging komt “vooral door het indexeren van het beschikbaar gestelde budget, een hogere risicobeheersing en in mindere mate stijgende bouwkosten. De kosten kunnen in totaal oplopen met 26 tot 48 miljoen euro. Uitgangspunt bij de samenwerking tussen beide provincies is het delen van de kosten voor de aanpak van de Rijnbrug”, schrijft de provincie Utrecht.

Project versoberen

Recent werd duidelijk dat de verbreding van de Rijnbrug voor onbepaalde tijd is vertraagd. De uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit ViA15 maakt het nodig om voor onder meer dit project de stikstofuitstoot ná de verbreding te onderzoeken. Dat nadeel heeft nu dus ook een voordeel: het geeft de provincies Utrecht en Gelderland de tijd om de hogere kosten tegen het licht te houden. Naast die second opinion wordt gekeken of versobering van het project kansen biedt. Voor het einde van het jaar komen Utrecht en Gelderland met een voorstel voor het vervolg van het project.

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam