Bekendmaking PKB Mainportontwikkeling Rotterdam

Rotterdam – De Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben ingestemd met de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR 2006). De PKB schept de ruimtelijke voorwaarden voor de uitvoering van PMR, waarmee een impuls wordt gegeven aan de economie en de leefomgeving van de Rotterdamse regio. Met deze bekendmaking treedt de PKB PMR (2006) in werking en is de procedure afgerond.

Afronding van de PKB-procedure
De Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken hierbij bekend, de definitieve tekst (deel 4) van de PKB PMR (2006) mede op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene wet bestuursrecht. De PKB PMR (2006) treedt in werking op de dag na de terinzagelegging. De PKB PMR (2006) heeft vervolgens een geldingsduur van 15 jaar.

Inhoud van de PKB PMR (2006)
Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft als doel de positie van de mainport Rotterdam te versterken én de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond te verbeteren. Het kabinet schept met de PKB PMR (2006) de ruimtelijke voorwaarden om de volgende drie deelprojecten te kunnen verwezenlijken:

  • Landaanwinning en natuurcompensatie: uitbreiding van de Rotterdamse haven met een nieuw stuk land in zee van 1000 hectare netto uitgeefbaar haven- en industriegebied (de Tweede Maasvlakte), aansluitend op de bestaande Maasvlakte. Om ook in de toekomst aan de stijgende vraag te voldoen naar ruimte voor containeroverslag, chemie en distributie en daarmee de leidende rol als grootste haven van Europa te blijven vervullen, is deze uitbreiding noodzakelijk. De schade die daardoor ontstaat aan beschermde natuur wordt gecompenseerd. Deze compensatie bestaat uit de instelling van een zeereservaat voor de kust van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Daarnaast wordt een duingebied aangelegd, aan de zeezijde van de kust tussen Hoek van Holland en Ter Heijde;
  • 750 hectare natuur- en recreatiegebied: ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden rond Rotterdam – 600 hectare op Midden-IJsselmonde, 100 hectare bij Berkel en Rodenrijs en 50 hectare langs de Schie;
  • Bestaand Rotterdams Gebied: een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond te verbeteren. Deze deelprojecten vormen samen het PMR en dienen in onderlinge samenhang te worden uitgevoerd. Het Havenbedrijf Rotterdam draagt verantwoordelijkheid voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de provincie Zuid-Holland voor de realisatie van 750 hectare natuur- en recreatiegebied en de gemeente Rotterdam voor de verbetering van Bestaand Rotterdams Gebied. De projectorganisatie PMR houdt de regie op het project als geheel en is samen met Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de natuurcompensatie.

Afspraken over de financiering en uitvoering van de deelprojecten door Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het rijk zijn vastgelegd in de zogeheten Uitwerkingsovereenkomsten. Deze zijn terug te vinden op www.mainport-pmr.nl

Terinzagelegging
Deel 4 van de Planologische Kernbeslissing Mainportontwikkeling Rotterdam kunt u van dinsdag 19 december 2006 tot en met maandag 29 januari 2006 op de volgende plaatsen inzien:

  • De hoofdvestigingen van openbare bibliotheken van Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Spijkenisse, Goedereede, Vlissingen, Westvoorne, Rockanje, Albrandswaard, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Rozenburg, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Delfzijl, Leeuwarden, Den Helder en Harlingen;
  • In de (deel)gemeentehuizen van Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Spijkenisse, Goedereede, Vlissingen, Westvoorne, Pernis, Albrandswaard, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Rozenburg, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Delfzijl, Leeuwarden, Den Helder en Harlingen;
  • De provinciehuizen van Zuid-Holland, Zeeland en Friesland in respectievelijk Den Haag, Middelburg en Leeuwarden;
  • De bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën, Rijkswaterstaat Zeeland, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Noordzee, stadsregio Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

U kunt deel 4 PKB PMR ook downloaden via www.mainport-pmr.nl of aanvragen via het secretariaat van PMR: (070) 351 14 63.