Kustlijn blijft behouden door extra zand

Den Haag – Het strand jaarlijks ophogen met zand blijkt een succesvolle maatregel om de kustlijn te behouden. Het helpt bovendien om de veiligheid van de kustzone te handhaven. Dat zijn de hoofdconclusies van het rapport Beleidsevaluatie ’dynamisch handhaven’, dat staatssecretaris Schultz van Haegen op 6 december 2005 aan de Tweede Kamer aanbood.

De staatssecretaris vindt dat provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat voortvarend samenwerken om de acht zogenoemde prioritaire zwakke schakels aan te pakken. Een ‘zwakke schakel’ is een locatie waar nu geen acuut veiligheidsprobleem is, maar waar binnen twintig jaar een structurele versterking van de zeewering nodig is om bescherming tegen overstroming op lange termijn te garanderen. De provincies moeten in 2006, uiterlijk medio 2007, integrale versterkingsplannen klaar hebben. Aan de hand daarvan wordt besloten welke zwakke schakel(s) als eerste worden aangepakt. In de periode van 2007 tot 2020 is daarvoor 742 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie vindt u in de de Kamerbrief Kustveiligheid van 6 december 2005 en het rapport Beleidsevaluatie ’dynamisch handhaven’dat u vindt in kustveiligheid bijlage 1 van 6 december 2005

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat