Verwachte opleverdatum Noord/Zuidlijn bijgesteld

Amsterdam – De verwachte oplevering van de Noord/Zuidlijn is bijgesteld van december 2011 naar juli 2012. Dit heeft wethouder Mark van der Horst (Verkeer en Vervoer) op 17 november 2005 bekend gemaakt.

De bijstelling van de opleverdatum komt vooral omdat de werkzaamheden onder het hoofdgebouw van het Centraal Station langer duren dan was voorzien. Onder het Centraal Station worden twee zogenoemde ‘sandwichwanden’ gemaakt die bestaan uit stalen buizen en betonnen kolommen. De wanden die circa 60 meter diep de grond ingaan moeten over een grote stijfheid beschikken omdat ze voor een deel het gebouw van het Centraal Station moeten dragen. Bovendien moeten ze waterdicht zijn.

Complexe bouwopgave
Deze hoge kwaliteitseisen brengen met zich mee dat het maken van deze wanden technisch gesproken een zeer complexe bouwopgave is. In het begin van het bouwproces kreeg de aannemer te maken met problemen waardoor getwijfeld werd over de vraag of de beoogde kwaliteit van stijfheid en waterdichtheid wel gehaald kon worden. Gemeente en aannemer kwamen overeen dat bij de aanpak waarmee deze problemen moeten worden opgelost de zorgvuldigheid moet prevaleren boven een snelle uitvoering. Dit alles heeft ertoe geleid dat het werk langer gaat duren dan was voorzien. Inmiddels is de bouw van de wand in volle gang.

Geen effect andere onderdelen
De vertraging onder het Centraal Station heeft geen effect op de voortgang van de werkzaamheden van de andere onderdelen van de Noord/Zuidlijn. Deze werkzaamheden gaan onverkort voort en worden niet beïnvloed door de problemen onder het Centraal Station. Het is dus niet zo dat een latere oplevering van een half jaar betekent dat de werkzaamheden langs de rest van het Noord/Zuidlijntraject ook een half jaar langer duren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Noord-Zuidlijn Amsterdam (Noord - WTC)