emk-terrein, Krimpen aan den IJssel

Start ‘grootste grondsanering van Nederland’ in Krimpen aan den IJssel

Het emk-terrein in Krimpen aan den IJssel waar Dura Vermeer aan de slag gaat. Dura Vermeer

Ruim veertig jaar nadat het laatste bedrijf het terrein heeft verlaten, begint aannemer Dura Vermeer aan de schoonmaak van het zwaar vervuilde EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. De grond ter plaatse zit vol gif en dus gaat de aannemer zeer behoedzaam en nauwkeurig te werk.

Op het terrein naast de IJssel staat sinds kort een grote witte, luchtdichte hal van 160 x 50 x 12 meter. “De vervuilde grond wordt gesaneerd en in luchtdichte containers via transporttrailers verplaatst naar schepen”, laat Dura Vermeer weten. “De trailers rijden de tent in en uit via een luchtsluis, zodat eventueel vrijgekomen lucht binnen blijft. Het is de eerste keer in Nederland dat een sanering zo wordt uitgevoerd.”

Op het terrein aan de Stormpolderdijk in Krimpen was in de jaren 70 een chemisch afvalverwerker gevestigd. En daarvóór zat er, al sinds eind negentiende eeuw, een koolteer-fabriek. Beide bedrijven hebben letterlijk hun sporen achtergelaten, diep in de grond. De Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) dumpte gedurende 10 jaar een deel van het chemisch afval op het bedrijfsterrein en in kelders, maar ook in het water van de IJssel.

Minimaal 73.000 ton chemisch afval werd op die manier geloosd. Begin jaren 80 werden deze illegale praktijken ontdekt en werd er actie ondernomen. De directieleden kregen een celstraf opgelegd voor het illegaal dumpen van chemisch afval. Het terrein werd geïsoleerd door middel van plaatsing van stalen damwanden en het aanbrengen van een dikke laag asfalt.

Vervolgens gebeurde er lange tijd niks. De gemeente Krimpen aan den IJssel kocht het terrein eind 2017 voor de somma van bijna drie miljoen euro van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij gold wel als voorwaarde dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ervoor zou zorgen dat het terrein voldoende schoon opgeleverd zou worden. Daaraan wordt nu dus gevolg gegeven.

70 miljoen euro voor 20.000 m2 grond

In 2019 werd gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Een half jaar later werden deze alweer gestaakt omdat er meer gif in de grond bleek te zitten dan verondersteld. In maart 2022 werd de keuze gemaakt voor een veel beperktere sanering van het terrein, waarbij de damwanden met ankers verstevigd zouden worden. Het deel van het terrein met de ernstigste vervuiling zou daarbij niet afgegraven worden. De kosten van de sanering liepen voorts snel op: het ministerie ging oorspronkelijk uit van rond de 35 miljoen euro, maar uiteindelijk zal het kostenplaatje neerkomen op 70 miljoen euro. En dat voor een slordige 20.000 vierkante meter grond.

Overigens loopt er nog een bezwaar bij de Raad van State tegen de sanering die nu wordt uitgevoerd. Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein probeert te voorkomen dat de sanering op de nu gestarte wijze plaatsvindt. De Raad van State moet nog uitspraak doen, maar de sanering gaat half april wel van start.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet eind vorig jaar tegenover het televisieprogramma EénVandaag weten zich geen zorgen te maken over de verdere verloop van het saneringsproject. “Net zoals bij elke andere bodemsanering kunnen bij de daadwerkelijke sanering/ontgraving zaken naar voren komen die vooraf door middel van bodemonderzoek nog niet in beeld waren”, zei een woordvoerder. “Er is genoeg kennis van de ondergrond en de verontreinigingssituatie op het EMK-terrein om tot een veilige en verantwoorde uitvoering van de bodemsanering te komen.”

Ook voor de toekomst voorziet het ministerie geen problemen met het terrein. “Na afronding van de sanering is het terrein geschikt voor het beoogde gebruik en bedrijven die zich daar vestigen ondervinden dan geen problemen met betrekking tot gezondheid of milieuschade”, zegt de woordvoerder. “Wel gelden er gebruiksbeperkingen voor de ondergrond onder de leeflaag. Bij het naleven van deze beperkingen, voorzien we geen problemen.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Jeroen Baldwin

Start ‘grootste grondsanering van Nederland’ in Krimpen aan den IJssel | Infrasite
emk-terrein, Krimpen aan den IJssel

Start ‘grootste grondsanering van Nederland’ in Krimpen aan den IJssel

Het emk-terrein in Krimpen aan den IJssel waar Dura Vermeer aan de slag gaat. Dura Vermeer

Ruim veertig jaar nadat het laatste bedrijf het terrein heeft verlaten, begint aannemer Dura Vermeer aan de schoonmaak van het zwaar vervuilde EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. De grond ter plaatse zit vol gif en dus gaat de aannemer zeer behoedzaam en nauwkeurig te werk.

Op het terrein naast de IJssel staat sinds kort een grote witte, luchtdichte hal van 160 x 50 x 12 meter. “De vervuilde grond wordt gesaneerd en in luchtdichte containers via transporttrailers verplaatst naar schepen”, laat Dura Vermeer weten. “De trailers rijden de tent in en uit via een luchtsluis, zodat eventueel vrijgekomen lucht binnen blijft. Het is de eerste keer in Nederland dat een sanering zo wordt uitgevoerd.”

Op het terrein aan de Stormpolderdijk in Krimpen was in de jaren 70 een chemisch afvalverwerker gevestigd. En daarvóór zat er, al sinds eind negentiende eeuw, een koolteer-fabriek. Beide bedrijven hebben letterlijk hun sporen achtergelaten, diep in de grond. De Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) dumpte gedurende 10 jaar een deel van het chemisch afval op het bedrijfsterrein en in kelders, maar ook in het water van de IJssel.

Minimaal 73.000 ton chemisch afval werd op die manier geloosd. Begin jaren 80 werden deze illegale praktijken ontdekt en werd er actie ondernomen. De directieleden kregen een celstraf opgelegd voor het illegaal dumpen van chemisch afval. Het terrein werd geïsoleerd door middel van plaatsing van stalen damwanden en het aanbrengen van een dikke laag asfalt.

Vervolgens gebeurde er lange tijd niks. De gemeente Krimpen aan den IJssel kocht het terrein eind 2017 voor de somma van bijna drie miljoen euro van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij gold wel als voorwaarde dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ervoor zou zorgen dat het terrein voldoende schoon opgeleverd zou worden. Daaraan wordt nu dus gevolg gegeven.

70 miljoen euro voor 20.000 m2 grond

In 2019 werd gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Een half jaar later werden deze alweer gestaakt omdat er meer gif in de grond bleek te zitten dan verondersteld. In maart 2022 werd de keuze gemaakt voor een veel beperktere sanering van het terrein, waarbij de damwanden met ankers verstevigd zouden worden. Het deel van het terrein met de ernstigste vervuiling zou daarbij niet afgegraven worden. De kosten van de sanering liepen voorts snel op: het ministerie ging oorspronkelijk uit van rond de 35 miljoen euro, maar uiteindelijk zal het kostenplaatje neerkomen op 70 miljoen euro. En dat voor een slordige 20.000 vierkante meter grond.

Overigens loopt er nog een bezwaar bij de Raad van State tegen de sanering die nu wordt uitgevoerd. Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein probeert te voorkomen dat de sanering op de nu gestarte wijze plaatsvindt. De Raad van State moet nog uitspraak doen, maar de sanering gaat half april wel van start.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet eind vorig jaar tegenover het televisieprogramma EénVandaag weten zich geen zorgen te maken over de verdere verloop van het saneringsproject. “Net zoals bij elke andere bodemsanering kunnen bij de daadwerkelijke sanering/ontgraving zaken naar voren komen die vooraf door middel van bodemonderzoek nog niet in beeld waren”, zei een woordvoerder. “Er is genoeg kennis van de ondergrond en de verontreinigingssituatie op het EMK-terrein om tot een veilige en verantwoorde uitvoering van de bodemsanering te komen.”

Ook voor de toekomst voorziet het ministerie geen problemen met het terrein. “Na afronding van de sanering is het terrein geschikt voor het beoogde gebruik en bedrijven die zich daar vestigen ondervinden dan geen problemen met betrekking tot gezondheid of milieuschade”, zegt de woordvoerder. “Wel gelden er gebruiksbeperkingen voor de ondergrond onder de leeflaag. Bij het naleven van deze beperkingen, voorzien we geen problemen.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Jeroen Baldwin

Jeroen Baldwin is journalist en chef redactie van Infrasite.nl.