Prinses Margriettunnel

Rijkswaterstaat kijkt of tunnels met sensoren moeten worden uitgerust

ANP Prinses Margriettunnel A7 heropend
Prinses Margriettunnel na gedeeltelijke heropening. ANP / Hollandse Hoogte / Anton Kappers

Rijkswaterstaat gaat bestuderen of het mogelijk en wenselijk is om tunnels als de Prinses Margriettunnel te bewaken met sensoren. Tot nu toe worden dit soort tunnels met het oog geïnspecteerd door er doorheen te lopen en te kijken of er drempels zijn ontstaan die kunnen wijzen op loslatende delen.

Een en ander blijkt uit kamervragen die CDA-kamerlid Geurts heeft gesteld aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding is het onbruikbaar raken van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. Door de druk van het grondwater was een van de toeritten naar het aquaduct centimeters omhooggekomen waarop de weg in beide richtingen voor het verkeer werd afgesloten.

Afzinkmethode

De minister antwoordt dat Rijkswaterstaat constant alle tunnels in het hele land in de gaten houdt. Dat geldt ook voor de tunnels die net zoals de Prinses Margriettunnel volgens de afzinkmethode zijn aangelegd. Bij dit soort tunnels worden de eventuele bewegingen van de tunnelelementen gemeten. ‘Bij inspecties wordt vooral ingezet op het monitoren van de bekende faalmechanismen,’ zegt de minister. ‘Tot voor kort was er, bij de verdiepte toeritten aan weerszijden van de tunnel, geen bekend faalmechanisme en was er dus geen aanleiding om de toeritten naar de tunnels te monitoren.’

Er is wel een eerder geval bekend van het omhoogkomen van een toerit. Dat gebeurde in 2010 bij de Vlaketunnel in de A58 in Zeeland. Dat werd toen als een losstaand incident gezien omdat de oorzaak lag in versnelde corrosie van de grondankers door het zoute grondwater ter plaatse. In 2018 is wel onderzoek gedaan aan de Heinenoordtunnel, die qua constructie lijkt op de Prinses Margriettunnel. De minister: ‘Er zijn destijds op 22 ankers trekproeven uitgevoerd. De ankers voldeden aan de gestelde normen. Ook dit onderzoek, bij eenzelfde soort tunnel, gaf dus geen aanleiding om op het punt van de trekankers een significante faalkans of onderliggend faalmechanisme te vermoeden.’

Haringvlietbrug

Vanwege de problemen gaat Rijkswaterstaat nu onderzoeken of bijvoorbeeld via sensoren een eerdere voorwaarschuwing kan worden gegeven. Deze signaalsystemen worden al gebruikt bij andere objecten zoals de Haringvlietbrug en de IJsselbruggen. Hiervoor is het wel eerst nodig dat de oorzaak van de schade bij de Prinses Margriettunnel bekend is, zegt de minister.

Overlast

Die benadrukt dat het onderzoek naar de toestand van de grondankers een intensief karwei is, dat veel overlast gaat veroorzaken: ’Om te kunnen concluderen wat de oorzaak was van deze calamiteit, is het noodzakelijk om nader onderzoek te doen. Pas daarna kunnen er mogelijk conclusies getrokken worden over het faalmechanisme bij de Prinses Margriettunnel alsook bij andere objecten. (…)  Hierbij is het verstandig om ons te realiseren dat het testen van ankers een intensief werk is, waarbij de tunnels enkele dagen/week afgesloten zullen moeten worden. Dit kan veel overlast met zich meebrengen,’ aldus de minister.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Bart Oosterveld

Rijkswaterstaat kijkt of tunnels met sensoren moeten worden uitgerust | Infrasite
Prinses Margriettunnel

Rijkswaterstaat kijkt of tunnels met sensoren moeten worden uitgerust

ANP Prinses Margriettunnel A7 heropend
Prinses Margriettunnel na gedeeltelijke heropening. ANP / Hollandse Hoogte / Anton Kappers

Rijkswaterstaat gaat bestuderen of het mogelijk en wenselijk is om tunnels als de Prinses Margriettunnel te bewaken met sensoren. Tot nu toe worden dit soort tunnels met het oog geïnspecteerd door er doorheen te lopen en te kijken of er drempels zijn ontstaan die kunnen wijzen op loslatende delen.

Een en ander blijkt uit kamervragen die CDA-kamerlid Geurts heeft gesteld aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding is het onbruikbaar raken van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. Door de druk van het grondwater was een van de toeritten naar het aquaduct centimeters omhooggekomen waarop de weg in beide richtingen voor het verkeer werd afgesloten.

Afzinkmethode

De minister antwoordt dat Rijkswaterstaat constant alle tunnels in het hele land in de gaten houdt. Dat geldt ook voor de tunnels die net zoals de Prinses Margriettunnel volgens de afzinkmethode zijn aangelegd. Bij dit soort tunnels worden de eventuele bewegingen van de tunnelelementen gemeten. ‘Bij inspecties wordt vooral ingezet op het monitoren van de bekende faalmechanismen,’ zegt de minister. ‘Tot voor kort was er, bij de verdiepte toeritten aan weerszijden van de tunnel, geen bekend faalmechanisme en was er dus geen aanleiding om de toeritten naar de tunnels te monitoren.’

Er is wel een eerder geval bekend van het omhoogkomen van een toerit. Dat gebeurde in 2010 bij de Vlaketunnel in de A58 in Zeeland. Dat werd toen als een losstaand incident gezien omdat de oorzaak lag in versnelde corrosie van de grondankers door het zoute grondwater ter plaatse. In 2018 is wel onderzoek gedaan aan de Heinenoordtunnel, die qua constructie lijkt op de Prinses Margriettunnel. De minister: ‘Er zijn destijds op 22 ankers trekproeven uitgevoerd. De ankers voldeden aan de gestelde normen. Ook dit onderzoek, bij eenzelfde soort tunnel, gaf dus geen aanleiding om op het punt van de trekankers een significante faalkans of onderliggend faalmechanisme te vermoeden.’

Haringvlietbrug

Vanwege de problemen gaat Rijkswaterstaat nu onderzoeken of bijvoorbeeld via sensoren een eerdere voorwaarschuwing kan worden gegeven. Deze signaalsystemen worden al gebruikt bij andere objecten zoals de Haringvlietbrug en de IJsselbruggen. Hiervoor is het wel eerst nodig dat de oorzaak van de schade bij de Prinses Margriettunnel bekend is, zegt de minister.

Overlast

Die benadrukt dat het onderzoek naar de toestand van de grondankers een intensief karwei is, dat veel overlast gaat veroorzaken: ’Om te kunnen concluderen wat de oorzaak was van deze calamiteit, is het noodzakelijk om nader onderzoek te doen. Pas daarna kunnen er mogelijk conclusies getrokken worden over het faalmechanisme bij de Prinses Margriettunnel alsook bij andere objecten. (…)  Hierbij is het verstandig om ons te realiseren dat het testen van ankers een intensief werk is, waarbij de tunnels enkele dagen/week afgesloten zullen moeten worden. Dit kan veel overlast met zich meebrengen,’ aldus de minister.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Bart Oosterveld