ROND DEN BOSCH

Opvang voor 36 miljoen kuub water gezocht

Bestuurders die betrokken zijn bij het project 'Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving'. Van links naar rechts: Mado Ruijs (Dagelijks Bestuurslid Waterschap De Dommel), Peter van Dijk (Dagelijks Bestuurslid Waterschap Aa en Maas), Diana Beuting (Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat), Hagar Roijakkers (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Eric van den Dungen (Wethouder gemeente Sint Michielsgestel), Mart van der Poel (Wethouder gemeente Heusden), Fred van Nistelrooij (Wethouder gemeente Boxtel) en Mike van der Geld (Wethouder gemeente 's-Hertogenbosch). NB: Communicatieadviseeur Marieke Nagtegaal van de gemeente Sint Michielsgestel meldt dat Lianne van der Aa inmiddels verantwoordelijk wethouder van Sint-Michielsgestel is. waterschap Aa en Maas

De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat in noordoost Brabant zoeken opslagruimte voor heel veel water. De opvang is nodig om overstromingen rond Den Bosch te voorkomen bij overvloedige regenval of als er veel water uit Limburg komt. Er wordt ruimte gezocht voor 36 miljoen kuub opslag.

In juli 2021 stonden grote delen van Limburg in korte tijd onder water, door een combinatie van hoogwater en extreme buien. Een gevolg van klimaatverandering met enorme schade als gevolg. Dit kan ook in de regio ’s-Hertogenbosch gebeuren. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken daarom het komende jaar samen de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen.

Surfer

Dat het goed mis kan gaan bleek in 1995. Toen liep een deel van het buitengebied van Den Bosch onder water, waardoor ook de A2 onderliep. Dat leverde spectaculaire foto’s op van een windsurfer die over de snelweg surfde, maar natuurlijk vooral veel overlast voor het verkeer van en naar het zuiden. Na de overstromingen in 1995 zijn afspraken gemaakt om ‘s-Hertogenbosch en omgeving goed te beschermen tegen hoogwater.

De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen getroffen, zoals de aanleg van waterbergingen in het project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (ook wel bekend als HoWaBo). Deze maatregelen blijken echter niet voldoende voor de toekomst. Uit recente berekeningen blijkt dat als er veel water via de Maas én veel water via de beken de Aa en de Dommel naar ‘s-Hertogenbosch komt, bijvoorbeeld door extreme buien zoals in Limburg, het water uit de beken niet op de Maas geloosd kan worden.

36 miljoen

Er zijn daarom maatregelen nodig om 50 miljoen kuub water op te vangen. Met de eerdere maatregelen uit het project HoWaBo is er ruimte gerealiseerd voor het opvangen van 14 miljoen kuub water. Dat betekent dat er voor de resterende 36 miljoen kuub water nog een oplossing gezocht moet worden.

Inlaatwerk bij overloopgebied polder De Gement © waterschap Aa en Maas

Waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling zijn gezamenlijke opgaven van waterschappen, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat. Daarom hebben de bestuurders van deze partijen de intentie uitgesproken intensief samen te werken aan de aanpak van hoogwater in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Samen gaan ze de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen verder in kaart brengen.

Combineren

Voorzitter van de stuurgroep en dijkgraaf van waterschap Aa en Maas Mario Jacobs legt uit: ‘Om voldoende beschermd te zijn tegen extreme weersomstandigheden, zijn extra maatregelen nodig. Dat vraagt lastige keuzes, want veel maatregelen vragen ruimte, en ruimte is schaars. We willen immers ook huizen bouwen, wegen en natuur aanleggen. Dat vraagt dus om slim combineren en goed samenwerken voor een (water)veilige regio, nu en in de toekomst.’

In 2022 worden de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht, uitgewerkt en wordt bekeken welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn. Op dit moment nemen de partijen nog géén besluiten over ruimte of geld. Dit zal gebeuren na afstemming met inwoners en ondernemers in het gebied.

Bestuurders die betrokken zijn bij het project ‘Aanpak hoogwater ‘s-Hertogenbosch en omgeving’. Van links naar rechts: Mado Ruijs (Dagelijks Bestuurslid Waterschap De Dommel), Peter van Dijk (Dagelijks Bestuurslid Waterschap Aa en Maas), Diana Beuting (Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat), Hagar Roijakkers (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Eric van den Dungen (Wethouder gemeente Sint Michielsgestel), Mart van der Poel (Wethouder gemeente Heusden), Fred van Nistelrooij (Wethouder gemeente Boxtel) en Mike van der Geld (Wethouder gemeente ‘s-Hertogenbosch).

Lees ook:

Hoogwaterbrigade oefent sluiten stadsmuurwaterkering Kampen

Zeven sluizen weer 100 jaar veilig

Auteur: Redactie

Opvang voor 36 miljoen kuub water gezocht | Infrasite
ROND DEN BOSCH

Opvang voor 36 miljoen kuub water gezocht

Bestuurders die betrokken zijn bij het project 'Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving'. Van links naar rechts: Mado Ruijs (Dagelijks Bestuurslid Waterschap De Dommel), Peter van Dijk (Dagelijks Bestuurslid Waterschap Aa en Maas), Diana Beuting (Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat), Hagar Roijakkers (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Eric van den Dungen (Wethouder gemeente Sint Michielsgestel), Mart van der Poel (Wethouder gemeente Heusden), Fred van Nistelrooij (Wethouder gemeente Boxtel) en Mike van der Geld (Wethouder gemeente 's-Hertogenbosch). NB: Communicatieadviseeur Marieke Nagtegaal van de gemeente Sint Michielsgestel meldt dat Lianne van der Aa inmiddels verantwoordelijk wethouder van Sint-Michielsgestel is. waterschap Aa en Maas

De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat in noordoost Brabant zoeken opslagruimte voor heel veel water. De opvang is nodig om overstromingen rond Den Bosch te voorkomen bij overvloedige regenval of als er veel water uit Limburg komt. Er wordt ruimte gezocht voor 36 miljoen kuub opslag.

In juli 2021 stonden grote delen van Limburg in korte tijd onder water, door een combinatie van hoogwater en extreme buien. Een gevolg van klimaatverandering met enorme schade als gevolg. Dit kan ook in de regio ’s-Hertogenbosch gebeuren. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken daarom het komende jaar samen de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen.

Surfer

Dat het goed mis kan gaan bleek in 1995. Toen liep een deel van het buitengebied van Den Bosch onder water, waardoor ook de A2 onderliep. Dat leverde spectaculaire foto’s op van een windsurfer die over de snelweg surfde, maar natuurlijk vooral veel overlast voor het verkeer van en naar het zuiden. Na de overstromingen in 1995 zijn afspraken gemaakt om ‘s-Hertogenbosch en omgeving goed te beschermen tegen hoogwater.

De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen getroffen, zoals de aanleg van waterbergingen in het project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (ook wel bekend als HoWaBo). Deze maatregelen blijken echter niet voldoende voor de toekomst. Uit recente berekeningen blijkt dat als er veel water via de Maas én veel water via de beken de Aa en de Dommel naar ‘s-Hertogenbosch komt, bijvoorbeeld door extreme buien zoals in Limburg, het water uit de beken niet op de Maas geloosd kan worden.

36 miljoen

Er zijn daarom maatregelen nodig om 50 miljoen kuub water op te vangen. Met de eerdere maatregelen uit het project HoWaBo is er ruimte gerealiseerd voor het opvangen van 14 miljoen kuub water. Dat betekent dat er voor de resterende 36 miljoen kuub water nog een oplossing gezocht moet worden.

Inlaatwerk bij overloopgebied polder De Gement © waterschap Aa en Maas

Waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling zijn gezamenlijke opgaven van waterschappen, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat. Daarom hebben de bestuurders van deze partijen de intentie uitgesproken intensief samen te werken aan de aanpak van hoogwater in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Samen gaan ze de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen verder in kaart brengen.

Combineren

Voorzitter van de stuurgroep en dijkgraaf van waterschap Aa en Maas Mario Jacobs legt uit: ‘Om voldoende beschermd te zijn tegen extreme weersomstandigheden, zijn extra maatregelen nodig. Dat vraagt lastige keuzes, want veel maatregelen vragen ruimte, en ruimte is schaars. We willen immers ook huizen bouwen, wegen en natuur aanleggen. Dat vraagt dus om slim combineren en goed samenwerken voor een (water)veilige regio, nu en in de toekomst.’

In 2022 worden de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht, uitgewerkt en wordt bekeken welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn. Op dit moment nemen de partijen nog géén besluiten over ruimte of geld. Dit zal gebeuren na afstemming met inwoners en ondernemers in het gebied.

Bestuurders die betrokken zijn bij het project ‘Aanpak hoogwater ‘s-Hertogenbosch en omgeving’. Van links naar rechts: Mado Ruijs (Dagelijks Bestuurslid Waterschap De Dommel), Peter van Dijk (Dagelijks Bestuurslid Waterschap Aa en Maas), Diana Beuting (Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat), Hagar Roijakkers (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Eric van den Dungen (Wethouder gemeente Sint Michielsgestel), Mart van der Poel (Wethouder gemeente Heusden), Fred van Nistelrooij (Wethouder gemeente Boxtel) en Mike van der Geld (Wethouder gemeente ‘s-Hertogenbosch).

Lees ook:

Hoogwaterbrigade oefent sluiten stadsmuurwaterkering Kampen

Zeven sluizen weer 100 jaar veilig

Auteur: Redactie