Op de foto: Rob Veenman (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Erik Wagener (Hoogwaterbeschermingsprogramma), Peter Boon (Provincie Noord-Holland), Win Bijman (wethouder Enkhuizen), Kees Schilder (wethouder Edam-Volendam), Andy Kwaspen (afdelingshoofd TAUW), Jan Hogenberg (Directeur Friso Civiel), Henk Dedden (Directeur Friso Bouwgroep) en in afwezigheid van Petra Bais (wethouder gemeente Den Helder)(foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
ER KOMT MEER WERK AAN

Zeven sluizen weer 100 jaar veilig

(foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de combinatie TAUW-Friso Civiel het afgelopen jaar zeven sluizen in Noord-Holland vernieuwd. De kunstwerken waren verouderd maar kunnen nu weer 100 jaar mee. Er ligt voor aannemers nog veel meer van dit werk te wachten. Het project wordt gezien als voorbeeld voor de honderden kunstwerken die tot 2050 veilig gemaakt moeten worden.

De sluizen die TAUW-Friso Civiel onder handen heeft genomen liggen in Den Helder, Enkhuizen, Broekerhaven en Hoorn (elk een) en drie in Schardam. De sluizen waren afgekeurd op de betrouwbaarheid van sluiting. Bij een superstorm met veel wind en regen was het onvoldoende zeker dat de sluizen, als deze dicht stonden, het opstuwende water konden keren. Daarom zijn de sluizen gezamenlijk aangepakt binnen één hoogwaterbeschermingsproject. Woensdag 31 augustus zijn de kunstwerken van dit project ‘Pilot 7 Kunstwerken’ officieel waterveilig verklaard.

Erfgoed

‘Ik ben ontzettend trots op de manier waarop dit project gezamenlijk zo succesvol en snel is gerealiseerd. Zeker ook de koppeling van versterking en het behoud van de monumentale status en de goede samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ik hoop dan ook dat de opgedane kennis en ervaring die wij hier hebben opgedaan andere versterkingsprojecten verder kunnen helpen. Landelijk moeten er namelijk nog honderden kunstwerken aangepakt. En daar zijn deze zeven een mooi voorbeeld voor,’ aldus hoogheemraad Rob Veenman.

De sluizen zijn op verschillende manieren versterkt. Bij de Noorder-, Zuider- en Hornsluis in Schardam zijn de schuiven vervangen. De nieuwe schuiven bestaan uit twee delen waarmee de sluizen gedeeltelijk of helemaal dichtgezet kunnen worden. Daardoor kunnen de sluizen het hoogwater tegenhouden wanneer de situatie erom vraagt. Tegelijkertijd blijft de functie om water in te laten of uit te laten behouden.

Omloopriool

Bij de Sassluis in Enkhuizen zijn twee extra sets authentieke houten deuren toegevoegd die bij hoogwater gesloten kunnen worden. Dit zorgt voor extra betrouwbaarheid en veiligheid. Ook zijn twee defecte schuiven in het omloopriool van de sluis hersteld. In Den Helder, bij de Spuisluis Oostoever, zijn een set wakerdeuren en een schuif vervangen. Voor de overige twee kunstwerken (de keersluis in Broekerhaven en de Grote Sluis in Hoorn) moest het sluitingsprotocol worden aangepast. Dit ging om een administratieve handeling. Hier zijn geen werkzaamheden uitgevoerd.

Veel werk

Deze kunstwerken zijn pas de eerste van honderden Nederlandse kunstwerken die werden afgekeurd en weer veilig moeten worden gemaakt. Er is landelijk nog een behoorlijk grote opgave tot 2050. Dit betekent dat iedere 4 weken één kunstwerk moet zijn aangepakt. Daarom is onder regie van het hoogheemraadschap het project Samenwerken aan Kunstwerken gestart. Hiermee pakken waterschappen, Rijkswaterstaat (RWS), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), kennisinstellingen en marktpartijen deze opgave gezamenlijk op. Dit project met zeven sluizen wordt als voorbeeldproject gezien en kennis die is opgedaan wordt handig gebruikt voor de kunstwerken die nog versterkt moeten worden.

Lees ook:

Provincie Friesland teruggefloten na aanbesteding

DEME Infra NL renoveert Rozenburgsesluis

Auteur: Redactie