Prinses Marijkesluis. Foto: Rijkswaterstaat

Aanbesteding renovatie Prinses Marijkesluis van start

Foto: nieuwsbericht Rijkswaterstaat

De aanbesteding voor het renoveren van de Prinses Marijkesluis in het Amsterdam-Rijnkanaal is begonnen. In dit project wil Rijkswaterstaat ervaring opdoen met het 2-fasenproces, waarbij in de ontwerpfase een definitieve prijs wordt afgesproken.

Het complex bij Ravenswaaij in Gelderland bestaat uit twee sluiskolken, een vaste brug voor het wegverkeer, een keerschuif, een dieselgemaal, drie lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. De bouw werd in 1939 afgerond en na de Tweede Wereldoorlog werd het geheel in gebruik genomen. In 1979 werd de keerschuif aan de sluis toegevoegd.

De hoogwaterkerende functie van de keerschuif en de sluizen is enkele keren per jaar nodig. Daarmee worden zo’n 330.000 inwoners van de Betuwe beschermd. De bediening en werking worden negen keer per jaar getest. Door de renovatie moet het complex de komende dertig jaar betrouwbaar, beschikbaar en veilig blijven functioneren. RWS verwacht eind dit jaar het werk te gunnen, waarna het van 2023 tot medio 2025 wordt uitgevoerd.

Voor beide partijen acceptabel

De renovatie van de sluis is een van de projecten waarmee Rijkswaterstaat ervaring wil opdoen met het 2-fasenproces, als onderdeel van het programma om de infrasector vitaler te maken. Bij deze aanpak maken opdrachtgever en opdrachtnemer in fase 1, in 2022, samen het ontwerp.

“Op basis van dit ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de realisatiefase, uitgevoerd. Bij de aanbesteding wordt de beste samenwerkingspartner gezocht, waarmee de twee fasen – voorbereiding en uitvoering – succesvol doorlopen kunnen worden”, aldus Rijkswaterstaat.

Zo kunnen de partijen samen onzekerheden over de staat van het object vooraf in kaart brengen. “In een goed samenwerkingsklimaat willen we samen met de markt, via een constructief ontwerpproces, ruimte geven voor multidisciplinaire ontwerpafwegingen en optimalisatie- en innovatiekansen.”

Foto: Rijkswaterstaat

Auteur: Vincent Krabbendam

Aanbesteding renovatie Prinses Marijkesluis van start | Infrasite
Prinses Marijkesluis. Foto: Rijkswaterstaat

Aanbesteding renovatie Prinses Marijkesluis van start

Foto: nieuwsbericht Rijkswaterstaat

De aanbesteding voor het renoveren van de Prinses Marijkesluis in het Amsterdam-Rijnkanaal is begonnen. In dit project wil Rijkswaterstaat ervaring opdoen met het 2-fasenproces, waarbij in de ontwerpfase een definitieve prijs wordt afgesproken.

Het complex bij Ravenswaaij in Gelderland bestaat uit twee sluiskolken, een vaste brug voor het wegverkeer, een keerschuif, een dieselgemaal, drie lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. De bouw werd in 1939 afgerond en na de Tweede Wereldoorlog werd het geheel in gebruik genomen. In 1979 werd de keerschuif aan de sluis toegevoegd.

De hoogwaterkerende functie van de keerschuif en de sluizen is enkele keren per jaar nodig. Daarmee worden zo’n 330.000 inwoners van de Betuwe beschermd. De bediening en werking worden negen keer per jaar getest. Door de renovatie moet het complex de komende dertig jaar betrouwbaar, beschikbaar en veilig blijven functioneren. RWS verwacht eind dit jaar het werk te gunnen, waarna het van 2023 tot medio 2025 wordt uitgevoerd.

Voor beide partijen acceptabel

De renovatie van de sluis is een van de projecten waarmee Rijkswaterstaat ervaring wil opdoen met het 2-fasenproces, als onderdeel van het programma om de infrasector vitaler te maken. Bij deze aanpak maken opdrachtgever en opdrachtnemer in fase 1, in 2022, samen het ontwerp.

“Op basis van dit ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de realisatiefase, uitgevoerd. Bij de aanbesteding wordt de beste samenwerkingspartner gezocht, waarmee de twee fasen – voorbereiding en uitvoering – succesvol doorlopen kunnen worden”, aldus Rijkswaterstaat.

Zo kunnen de partijen samen onzekerheden over de staat van het object vooraf in kaart brengen. “In een goed samenwerkingsklimaat willen we samen met de markt, via een constructief ontwerpproces, ruimte geven voor multidisciplinaire ontwerpafwegingen en optimalisatie- en innovatiekansen.”

Foto: Rijkswaterstaat

Auteur: Vincent Krabbendam