Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 22-09-2015Samenwerking voor veilige kunstwerken in heel Nederland
Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz werken samen voor RWS aan veiligheid en beveiliging

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos voert samen met Royal HaskoningDHV en Pilz voor Rijkswaterstaat het project IMPAKT uit. IMPAKT staat voor IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur: het onderzoeken en verbeteren van de veiligheid en beveiliging van kritieke infrastructurele ‘kunstwerken’ als beweegbare bruggen en sluizen.

Sinds vorig jaar werken de partijen aan het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van (onder andere) de automatisering van alle kunstwerken boven de grote rivieren. Vanaf augustus 2015 is gestart met de kunstwerken in de andere helft van Nederland (de regio’s West Nederland Zuid, Zee en Delta en Zuid Nederland). De combinatie Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz starten hun werkzaamheden in de nieuwe regio’s gefaseerd en deze zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2018 afgerond zijn.

Het programma IMPAKT werkt met zogenaamde busjes: na de voorbereidende fase bezoekt een multidisciplinair team van ingenieurs en specialisten de kunstwerken om inspecties te verrichten. Zij schouwen de objecten, interviewen beheerders en testen ter plaatse de functionele veiligheid en kwetsbaarheid van de automatisering. Vervolgens stellen zij een uitvoeringsprogramma op om eventuele onvolkomenheden samen met Rijkswaterstaat op te lossen. Kenmerkend voor dit programma is dat de maatregelen ook daadwerkelijk binnen het programma worden uitgevoerd en in de uitvoeringsfase door het samenwerkingsverband worden begeleid.

Rijkswaterstaat startte IMPAKT in het kader van hun programma Beveiligd Werken. Het doel is de kwetsbaarheid van ICT te beperken en de responsgereedheid in geval van incidenten te vergroten. Met de uitvoering van maatregelen binnen IMPAKT wordt de veiligheid en beveiliging van infrastructurele kunstwerken verhoogd en de benodigde beheerprocessen om dit te borgen ingebed. Dat is een belangrijke doelstelling van Rijkswaterstaat.Deel dit artikel:                   

Aanpak spooroverwegen voor een veilig spoor
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat compenseert 140 ha natuur voor verbreding A6 Almere
Nieuwsbericht
Eerste belangrijke stap naar Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
TenneT geeft bedrijven rekentool voor grootschalige opslag elektriciteit
Nieuwsbericht
Temperatuurgevoelige producten vragen om extra aandacht
Weblogposting
Arcadis, Berenschot en Posad winnen 9 raamcontracten van IenW
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert in automatisch vervoer
Nieuwsbericht
Metropoolregio Rotterdam Den Haag gunt EBS busvervoer Haaglanden streek
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Oproep deelname normontwikkeling Klimaatadaptatie
Nieuwsbericht
Betonakkoord ondertekend, nu aan de slag
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
The Future Mobility Network en Vakbeurs Mobiliteit ondertekenen partnership
Weblogposting
ITS Forum 2018: Verkeersmanagement in een dynamische wereld
Weblogposting
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk
Nieuwsbericht
LeasePlan en Allego versnellen overgang naar emissievrije mobiliteit
Nieuwsbericht
Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart
Nieuwsbericht
Oproep netbeheerders: maak slim laden elektrische auto's de norm!
Nieuwsbericht
Nieuwe koers voor mobiliteit in Limburg
Nieuwsbericht
Vertraging aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
[Banners]