Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 22-09-2015Samenwerking voor veilige kunstwerken in heel Nederland
Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz werken samen voor RWS aan veiligheid en beveiliging

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos voert samen met Royal HaskoningDHV en Pilz voor Rijkswaterstaat het project IMPAKT uit. IMPAKT staat voor IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur: het onderzoeken en verbeteren van de veiligheid en beveiliging van kritieke infrastructurele ‘kunstwerken’ als beweegbare bruggen en sluizen.

Sinds vorig jaar werken de partijen aan het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van (onder andere) de automatisering van alle kunstwerken boven de grote rivieren. Vanaf augustus 2015 is gestart met de kunstwerken in de andere helft van Nederland (de regio’s West Nederland Zuid, Zee en Delta en Zuid Nederland). De combinatie Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz starten hun werkzaamheden in de nieuwe regio’s gefaseerd en deze zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2018 afgerond zijn.

Het programma IMPAKT werkt met zogenaamde busjes: na de voorbereidende fase bezoekt een multidisciplinair team van ingenieurs en specialisten de kunstwerken om inspecties te verrichten. Zij schouwen de objecten, interviewen beheerders en testen ter plaatse de functionele veiligheid en kwetsbaarheid van de automatisering. Vervolgens stellen zij een uitvoeringsprogramma op om eventuele onvolkomenheden samen met Rijkswaterstaat op te lossen. Kenmerkend voor dit programma is dat de maatregelen ook daadwerkelijk binnen het programma worden uitgevoerd en in de uitvoeringsfase door het samenwerkingsverband worden begeleid.

Rijkswaterstaat startte IMPAKT in het kader van hun programma Beveiligd Werken. Het doel is de kwetsbaarheid van ICT te beperken en de responsgereedheid in geval van incidenten te vergroten. Met de uitvoering van maatregelen binnen IMPAKT wordt de veiligheid en beveiliging van infrastructurele kunstwerken verhoogd en de benodigde beheerprocessen om dit te borgen ingebed. Dat is een belangrijke doelstelling van Rijkswaterstaat.Deel dit artikel:                   

Klimaatbegroting 2019 Eindhoven: CO2 uitstoot daalt sterker dan verwacht
Nieuwsbericht
VNG-reactie op Rijksbegroting: in het belang van de inwoners
Nieuwsbericht
Toestemming Flixbus voor langeafstandvervoer in Noord-Brabant
Nieuwsbericht
OnderhoudNL over Miljoenennota: 'Kostenstijging remt groei'
Nieuwsbericht
IPO: Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet
Nieuwsbericht
KNV: Kabinet, denk groter als het gaat om mobiliteit
Nieuwsbericht
Miljoenennota 2019: Investeren & voorbereiden op de toekomst van Nederland
Nieuwsbericht
Prinsjesdag 2018: EZK investeert in een duurzaam en ondernemend Nederland
Nieuwsbericht
Reactie UNETO-VNI op Miljoenennota: meer investeren in de energietransitie
Nieuwsbericht
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
IenW maakt werk van veilige en duurzame mobiliteit
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
Prinsjesdag 2018: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nieuwsbericht
Reactie Bouwend Nederland op Miljoenennota 2019: het echte werk komt nog!
Nieuwsbericht
Sensoren op reizigerstreinen
Nieuwsbericht
VNG: In het belang van onze inwoners
Nieuwsbericht
Tiny Forest verbindt buurt met natuur
Nieuwsbericht
Het spoor een belemmering in de natuur?
Nieuwsbericht
Provincie Limburg: Mono: ongestoord onderweg
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Rij MONO, fiets MONO
Nieuwsbericht
Buitenriolering onder vrij verval: reageer op nieuwe normenserie
Nieuwsbericht
Provinciaal Inpassingsplan voor N247 ter inzage
Nieuwsbericht
[Banners]