Optische kortsluitverklikkers geplaatst op de 10kV kabels van een open middenspanningsinstallatie - Foto: ALFEN
Nieuwsbericht | Datum: 14-11-2012ALFEN levert belangrijke bijdrage intelligenter elektriciteitsnet Stedin
Netbeheerder Stedin is met ALFEN, specialist op het gebied van de elektrische infrastructuur, een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan voor de levering van een intelligent storingsdetectiesysteem. ALFEN bleek na een aanbesteding het best te voldoen aan de wensen van Stedin. In september zijn de eerste leveringen gestart en met hoog tempo is het eerste gedeelte van het project al bijna afgerond.

Het systeem bestaat uit sensoren en meters van Horstmann en een datalogger van Datawatt. Deze datalogger verzamelt de informatie die de sensoren doorgeven en stuurt deze via een GPRS-verbinding door naar het bedrijfsvoeringcentrum in Rotterdam. ALFEN is system integrator en zorgt naast de juiste configuratie tevens voor projectmanagement en de after sales. Volgens een strakke planning is ALFEN in staat binnen drieënhalve maand 460 locaties te voorzien van een intelligent storingsverklikkersysteem.

Intelligente storingsverklikker
Een intelligente storingsverklikker is een sensor waarmee storingen in transformatorstations automatisch worden opgespoord en gemeld aan het Bedrijfsvoeringcentrum (BVC) van Stedin. In het BVC bewaken en besturen medewerkers de energienetten. Het grote voordeel van verklikkers is dat de oorzaak en exacte plaats van een storing veel sneller kan worden bepaald, waardoor de storing snel kan worden verholpen.

Terugdringen storingsminuten
Stedin investeert fors in het intelligenter maken van haar energienet. Het doel van het systeem is om storingen in kabels en installaties veel sneller te kunnen herkennen en lokaliseren. Dit verkort de totale storingsduur aanzienlijk waardoor de klanten van Stedin korter last zullen hebben van spanningsuitval. Uit de praktijk blijkt dat dergelijke systemen en aanpak tot een reductie van 85% kunnen leiden. Stedin geeft vooralsnog voorrang aan strategische locaties, zoals knooppunten of locaties waar een storing veel impact heeft.

ALFEN als partner van de netwerkbedrijven
ALFEN is gespecialiseerd in de productie van transformatorstations en voorziet alle grote netwerkbedrijven in Nederland. Naast deze producten levert de onderneming schakelaars en producten voor netwerkautomatisering. Daarbij is ALFEN marktleider op het gebeid van laadpunten voor elektrische auto’s onder de naam ICU. Deze laadpunten worden weer gevoed vanuit de transformatorstations, wat de keten compleet maakt.


Deel dit artikel:                   

Klimaatbegroting 2019 Eindhoven: CO2 uitstoot daalt sterker dan verwacht
Nieuwsbericht
VNG-reactie op Rijksbegroting: in het belang van de inwoners
Nieuwsbericht
Toestemming Flixbus voor langeafstandvervoer in Noord-Brabant
Nieuwsbericht
OnderhoudNL over Miljoenennota: 'Kostenstijging remt groei'
Nieuwsbericht
IPO: Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet
Nieuwsbericht
KNV: Kabinet, denk groter als het gaat om mobiliteit
Nieuwsbericht
Miljoenennota 2019: Investeren & voorbereiden op de toekomst van Nederland
Nieuwsbericht
Prinsjesdag 2018: EZK investeert in een duurzaam en ondernemend Nederland
Nieuwsbericht
Reactie UNETO-VNI op Miljoenennota: meer investeren in de energietransitie
Nieuwsbericht
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
IenW maakt werk van veilige en duurzame mobiliteit
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
Prinsjesdag 2018: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nieuwsbericht
Reactie Bouwend Nederland op Miljoenennota 2019: het echte werk komt nog!
Nieuwsbericht
Sensoren op reizigerstreinen
Nieuwsbericht
VNG: In het belang van onze inwoners
Nieuwsbericht
Tiny Forest verbindt buurt met natuur
Nieuwsbericht
Het spoor een belemmering in de natuur?
Nieuwsbericht
Provincie Limburg: Mono: ongestoord onderweg
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Rij MONO, fiets MONO
Nieuwsbericht
Buitenriolering onder vrij verval: reageer op nieuwe normenserie
Nieuwsbericht
Provinciaal Inpassingsplan voor N247 ter inzage
Nieuwsbericht
[Banners]