Nieuws
Datum: 07-11-2011


NMa stelt methodebesluit regulering flexibiliteitsdiensten GTS vast
voorspelbare en onvoorspelbare schommelingen in gasafname opvangen


De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) publiceert vandaag het methodebesluit voor regulering van flexibiliteitsdiensten van Gas Transport Services (GTS), de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Dit methodebesluit maakt duidelijk dat GTS voor de periode van 2012 tot en met 2014 flexibiliteitsdiensten moet blijven aanbieden. “Gasterra heeft een economische machtspositie op de markt voor flexibiliteitsdiensten. De Gaswet stelt dat GTS dan een gereguleerde dienst moet aanbieden. Met dit methodebesluit legt de NMa vast hoe het tarief tot stand komt dat GTS mag rekenen voor deze diensten”, aldus Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de NMa.

Flexibiliteitsdiensten stellen leveranciers van gas in staat om voorspelbare en onvoorspelbare schommelingen in de gasafname op te vangen. De methode van regulering is een voortzetting van de methode die momenteel ook gehanteerd wordt (periode van 2009 tot en met 2011).

Het vandaag gepubliceerde methodebesluit volgt op het ontwerp-methodebesluit flexibiliteitsdiensten dat de NMa op 12 augustus 2011 ter inzage heeft gelegd.

Meer informatie: Methodebesluit regulering flexibiliteitsdiensten 2012 - 2014.


Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt inklapbaar verkeerslicht

Komende events

Fietsparkeermeubel met geïntegreerde fietspomp van HR Groep op ParkeerVak

Fietsparkeermeubel met geïntegreerde fietspomp van HR Groep op ParkeerVak

Infra in Beeld
Primeur! 1e CityTouch project met GSM-technologie
Bron: Philips Nederland


Interview met Jan van Meijl, VDL Bus & Coach Nederland, over Collectief Vervoer

Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail

Handreiking constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten

XG regime

[Banners]
xtraROS hhh