Nieuws
Datum: 07-11-2011


NMa stelt methodebesluit regulering flexibiliteitsdiensten GTS vast
voorspelbare en onvoorspelbare schommelingen in gasafname opvangen


De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) publiceert vandaag het methodebesluit voor regulering van flexibiliteitsdiensten van Gas Transport Services (GTS), de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Dit methodebesluit maakt duidelijk dat GTS voor de periode van 2012 tot en met 2014 flexibiliteitsdiensten moet blijven aanbieden. “Gasterra heeft een economische machtspositie op de markt voor flexibiliteitsdiensten. De Gaswet stelt dat GTS dan een gereguleerde dienst moet aanbieden. Met dit methodebesluit legt de NMa vast hoe het tarief tot stand komt dat GTS mag rekenen voor deze diensten”, aldus Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de NMa.

Flexibiliteitsdiensten stellen leveranciers van gas in staat om voorspelbare en onvoorspelbare schommelingen in de gasafname op te vangen. De methode van regulering is een voortzetting van de methode die momenteel ook gehanteerd wordt (periode van 2009 tot en met 2011).

Het vandaag gepubliceerde methodebesluit volgt op het ontwerp-methodebesluit flexibiliteitsdiensten dat de NMa op 12 augustus 2011 ter inzage heeft gelegd.

Meer informatie: Methodebesluit regulering flexibiliteitsdiensten 2012 - 2014.


Koningin Máxima opent naar haar vernoemde kanaal

Komende events

KPN: De uitdagingen voor het OV

KPN: De uitdagingen voor het OV


Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit

Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR

EventTweets door Infrasite tijdens InfraTech 2013

LED-sein

[Banners]
xtraROS hhh


Nova Engineering
Piping Engineer Scheepsbouw
Sliedrecht
PBF Group B.V.
Electronic Design Engineer
Almelo
Oiltanking Amsterdam BV
Amsterdam