A44. Foto: iStock / Wesley Guijt
interview

Onderzoek naar staat 17 bruggen en viaducten A44

A44. Foto: iStock / Wesley Guijt (onbeperkt gebruik)

Van de zeventien bruggen en viaducten in de A44 zijn er vier aan het einde van hun levensduur. In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Arcadis bepalen hoe deze vervangen kunnen worden. Van de andere dertien wordt onderzocht hoe ze eraan toe zijn met het oog op de geplande circulaire renovatie. Het gaat om een opdracht van circa 3 miljoen euro.

De vier urgente kunstwerken in deze opdracht zijn het Spoorwegviaduct, de Kaagbrug, de Hoofdvaart en de Lisserweg. Omdat deze sowieso aan het einde van hun technische levensduur zijn, zullen ze worden vervangen. Van de vier objecten in kwestie gaat Arcadis de “scope verder specificeren” in samenwerking met RWS.

“Dan gaat het specifiek over de mogelijkheden om deze kunstwerken te vervangen, waarbij fasering een belangrijke factor is om de inrichting binnen de beschikbare ruimte te laten voldoen aan de huidige standaarden. Tegelijkertijd is het de bedoeling ervoor te zorgen dat het verkeer veilig gebruik kan blijven maken van de A44. Dat vraagt natuurlijk wat van onze organisatie. Denk bijvoorbeeld aan expertise op gebied van constructieve veiligheid, fasering, en circulair bouwen”, legt Tim Preger van Arcadis uit. “Het streven is om eind 2024 de urgente kunstwerken te hebben aangepakt.”

Circulair en adaptief

In de opdracht is ook de optie opgenomen dat Arcadis de realisatie van de vier urgente kunstwerken gaat voorbereiden. Over het wel of niet lichten van die optie is nu nog weinig te zeggen. “De optie om realisatie verder ook voor te bereiden is afhankelijk van besluitvorming bij de opdrachtgever, mede op basis van de uitkomsten van onderzoeken die nog gaande zijn.”

Van de andere dertien bruggen en viaducten staat nog niet vast of ze gerenoveerd of vervangen moeten worden. Naar de staat van deze kunstwerken gaat Arcadis technisch onderzoek doen. “Het vernieuwende in dit traject is dat het deels gaat om een toekomstgerichte circulaire en adaptieve aanpak. Deze opdracht behelst onder meer werken aan het omgevingsproces, ontwerp, alle bijbehorende onderzoeken naar de staat van de kunstwerken en het opstellen van de contractdocumenten voor de aanbesteding”, legt het bedrijf uit.

Kansen om te innoveren

Voor Arcadis als organisatie is het een uitdagende klus die ook mogelijkheden biedt voor het doorontwikkelen van de eigen vaardigheden. “Deze opgave vraagt flexibiliteit van de organisatie om de juiste kennis, kunde en
capaciteit te ontsluiten”, legt Joris Stroobach uit. “De vier urgente kunstwerken bieden mogelijkheden voor innovatie op het gebied van techniek, duurzaamheid/circulariteit en uitvoeringswijze. Bij de overige dertien kunstwerken zien wij unieke kansen om circulair, gestandaardiseerd en modulair te werken. Je kunt dan denken aan een soort van ‘legoblokjes’ voor de verschillende deelprojecten en die ‘blokjes’ zijn hetzelfde. Ik ben er heel trots op dat we op deze manier het toekomstig hergebruik van materialen in infrastructuur naar een hoger plan kunnen tillen.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Onderzoek naar staat 17 bruggen en viaducten A44 | Infrasite
A44. Foto: iStock / Wesley Guijt
interview

Onderzoek naar staat 17 bruggen en viaducten A44

A44. Foto: iStock / Wesley Guijt (onbeperkt gebruik)

Van de zeventien bruggen en viaducten in de A44 zijn er vier aan het einde van hun levensduur. In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Arcadis bepalen hoe deze vervangen kunnen worden. Van de andere dertien wordt onderzocht hoe ze eraan toe zijn met het oog op de geplande circulaire renovatie. Het gaat om een opdracht van circa 3 miljoen euro.

De vier urgente kunstwerken in deze opdracht zijn het Spoorwegviaduct, de Kaagbrug, de Hoofdvaart en de Lisserweg. Omdat deze sowieso aan het einde van hun technische levensduur zijn, zullen ze worden vervangen. Van de vier objecten in kwestie gaat Arcadis de “scope verder specificeren” in samenwerking met RWS.

“Dan gaat het specifiek over de mogelijkheden om deze kunstwerken te vervangen, waarbij fasering een belangrijke factor is om de inrichting binnen de beschikbare ruimte te laten voldoen aan de huidige standaarden. Tegelijkertijd is het de bedoeling ervoor te zorgen dat het verkeer veilig gebruik kan blijven maken van de A44. Dat vraagt natuurlijk wat van onze organisatie. Denk bijvoorbeeld aan expertise op gebied van constructieve veiligheid, fasering, en circulair bouwen”, legt Tim Preger van Arcadis uit. “Het streven is om eind 2024 de urgente kunstwerken te hebben aangepakt.”

Circulair en adaptief

In de opdracht is ook de optie opgenomen dat Arcadis de realisatie van de vier urgente kunstwerken gaat voorbereiden. Over het wel of niet lichten van die optie is nu nog weinig te zeggen. “De optie om realisatie verder ook voor te bereiden is afhankelijk van besluitvorming bij de opdrachtgever, mede op basis van de uitkomsten van onderzoeken die nog gaande zijn.”

Van de andere dertien bruggen en viaducten staat nog niet vast of ze gerenoveerd of vervangen moeten worden. Naar de staat van deze kunstwerken gaat Arcadis technisch onderzoek doen. “Het vernieuwende in dit traject is dat het deels gaat om een toekomstgerichte circulaire en adaptieve aanpak. Deze opdracht behelst onder meer werken aan het omgevingsproces, ontwerp, alle bijbehorende onderzoeken naar de staat van de kunstwerken en het opstellen van de contractdocumenten voor de aanbesteding”, legt het bedrijf uit.

Kansen om te innoveren

Voor Arcadis als organisatie is het een uitdagende klus die ook mogelijkheden biedt voor het doorontwikkelen van de eigen vaardigheden. “Deze opgave vraagt flexibiliteit van de organisatie om de juiste kennis, kunde en
capaciteit te ontsluiten”, legt Joris Stroobach uit. “De vier urgente kunstwerken bieden mogelijkheden voor innovatie op het gebied van techniek, duurzaamheid/circulariteit en uitvoeringswijze. Bij de overige dertien kunstwerken zien wij unieke kansen om circulair, gestandaardiseerd en modulair te werken. Je kunt dan denken aan een soort van ‘legoblokjes’ voor de verschillende deelprojecten en die ‘blokjes’ zijn hetzelfde. Ik ben er heel trots op dat we op deze manier het toekomstig hergebruik van materialen in infrastructuur naar een hoger plan kunnen tillen.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam