Bord fietspad

‘IenW en RWS moeten bijdragen aan verbreden fietsbrug’

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

De fietsbrug tussen Oeffelt en Gennep is hard aan verbreding toe. De betrokken gemeenten en provincies willen dat Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in dit dossier hun verantwoordelijkheid nemen. De kosten voor het verbreden van het fietspad worden op ruim 5 miljoen euro geraamd.

Tussen het Limburgse Gennep en Oeffelt in Noord-Brabant loopt een brug met fietspad dat met 2 meter eigenlijk te smal is om er dagelijks zo’n 3.000 mensen veilig gebruik van te laten maken. De gemeenten Gennep en Land van Cuijk zijn, net als de provincies Noord-Brabant en Limburg, overtuigd van de noodzaak van de verbreding. Daarvoor wil elke provincie een derde van de kosten op zich nemen. Maar als eigenaren van de brug moet er ook een derde van RWS en IenW komen, schrijven burgemeester en wethouders van Land van Cuijk in een brief aan de gemeenteraad.

5,25 miljoen euro

De gemeenten en provincies redeneren dat de kosten voor het verbreden van de fietsbrug gedrukt kunnen worden als ze worden gecombineerd met het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’. De totale kosten voor de verbreding worden dan geraamd op 5,25 miljoen euro. Maar het ministerie vindt dat de brug op korte en middellange termijn geen onderhoud nodig heeft. Omdat de prioriteit er niet is, zijn er ook geen middelen voor vrijgemaakt. En de koppeling met het genoemde project zal daarom niet worden gemaakt.

De provincie Noord-Brabant heeft daarna nog contact gehad met het ministerie, maar concludeert dat “er geen enkel ambtelijk perspectief meer is om de fietsverbinding op de agenda te krijgen.” RWS en IenW zijn niet bereid om er invulling aan te geven de komende jaren, melden B&W van Land van Cuijk. “Hierbij werd zelfs een periode van dertig jaar genoemd.”

Directeur Rijkswaterstaat uitgenodigd

“De provincies, regio’s en gemeenten willen het hier niet bij laten zitten”, gaat de brief verder. “We willen weten hoe en onder welke voorwaarden we verder kunnen met de verbreding van het fietspad.” Intussen blijven de betrokken overheden aandringen op wat zij noodzakelijk achten en in dat verband is ook de directie van Rijkswaterstaat gevraagd om te plekke te komen bekijken hoe de brug eraan toe is. Ondanks de afwijzing willen de gemeenten en provincies graag in gesprek blijven met RWS en het ministerie.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.