Marktvisie versterkt reputatie Rijkswaterstaat

Het vertrouwen van marktpartijen in Rijkswaterstaat is nog nooit zo hoog geweest. Vooral de Marktvisie heeft een positieve uitwerking op de reputatie van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit een meting onder zakelijke partners van Rijkswaterstaat door het onderzoeksbureau Ipsos.

Vertrouwen
Ipsos vroeg voor deze reputatiemeting aan 282 ondernemingen (bijvoorbeeld aannemers, installatiebedrijven, ingenieursbureaus, ICT-bedrijven en leveranciers voor de bedrijfsvoering) welke waardering zij geven aan het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat. Hieruit komt naar voren dat 80% van de geënquêteerden vertrouwen heeft in Rijkswaterstaat. Dit percentage is sinds het begin van de reputatiemetingen in 2013 nog niet zo hoog geweest. In 2015 bedroeg dit reputatiepercentage 69%.

De reputatie is het sterkst bij ingenieursbureaus, installateurs en ICT-bedrijven. Partijen actief in de grond-, weg- en waterbouw zijn het meest kritisch. Vergeleken met andere organisaties in de publieke sector doet Rijkswaterstaat het als (potentiële) opdrachtgever even goed of beter, vindt een meerderheid.

Marktvisie
Eén van de belangrijkste aandachtspunten van de markt uit voorgaande jaren was de behoefte aan visie van Rijkswaterstaat. Begin 2016 hebben overheden, bedrijven en brancheorganisaties de Marktvisie gepresenteerd. Deze visie is bedoeld om de samenwerking in de keten te verbeteren. Een ruime meerderheid van de marktpartijen (67% tegenover 47% een jaar eerder) is inmiddels bekend met de Marktvisie. Ruim de helft van partijen die bekend zijn met de Marktvisie, geven aan dat de samenwerking met Rijkswaterstaat en in de gehele keten verbetert.

Ook zien marktpartijen veranderingen optreden in de markt en in het handelen van henzelf of collega’s. Ze wijzen daarbij onder meer op innovatieve pilots, meer constructieve gesprekken en het tonen van meer lef. Ook handelen ze pro-actiever en hebben ze meer oog voor elkaars belangen.

“Het is goed om te zien dat de Marktvisie een sterke aanjager van onze reputatie is, en dat de marktpartijen constateren dat de visie tot veranderingen leidt. We merken zelf ook dat onze relatie met de markt verbetert. Maar we zijn er nog niet. We moeten blijven werken aan de implementatie van de Marktvisie, zodat we goed blijven samenwerken, ook als het tegenzit”, zegt Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur.

De focus ligt in 2017 op de uitvoering van de strategische doorvertaling van de Marktvisie. In deze doorvertaling worden de eerste concrete stappen benoemd die Rijkswaterstaat met zijn zakelijke partners gaat nemen in de richting van een vitale bouw- en infrasector.

Waardering en zorg
De onderzochte ondernemingen zien, net als vorig jaar, als zorgpunt het risico dat deskundigheid wegvloeit. Ook geven ze aan dat ze tegen trage besluitvorming en bureaucratie aanlopen binnen Rijkswaterstaat.

Zakelijke partners laten zich in meerderheid (54%) positief uit over het feit dat Rijkswaterstaat rekening houdt met duurzaamheid. De helft van de marktpartijen zegt dat Rijkswaterstaat open staat voor innovatie, maar een derde stelt dat Rijkswaterstaat uiteindelijk kiest voor bewezen technieken.

Meer informatie
U kunt de Reputatiemeting downloaden via
de website van Rijkswaterstaat

Meer informatie van de redactie
Lees ook Marktvisie voor een vitale bouwsector

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat