Aanbesteding project verbreding A27/A1 van start

Rijkswaterstaat start met de aanbesteding voor het aanpassen van de A27 tussen Utrecht Noord en Hilversum (Knooppunt Eemnes) en de A1 tussen Hilversum (Knooppunt Eemnes) en Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Het project betreft een publiek-private samenwerking waarbij een DBFM-overeenkomst zal worden gesloten. Dit betekent dat een marktpartij verantwoordelijk wordt voor het ontwerp, de aanleg, de financiering en 25 jaar onderhoud van dit tracé. Marktpartijen kunnen zich vanaf 06-05-2015 aanmelden.

Rijkswaterstaat gunt het project op basis van EMVI-criteria, onder meer ten aanzien van minimale hinder voor weggebruikers, omgeving en natuur tijdens de werkzaamheden.

Minister Schultz van Haegen: ‘De verkeersprognoses geven aan dat de verkeerssituatie in de toekomst verslechtert als er niets gedaan wordt. Met de uitvoering van dit project pakken wij belangrijke fileknelpunten op de A1 en de A27 aan met oog voor natuur en omgeving.’

Aanpak A27/A1
Doel van het project is om de doorstroming en veiligheid op de A27 en de A1 te verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving te behouden. De maatregelen staan beschreven in het Tracébesluit A27/A1 Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg uit te voeren. De wegaanpassingen zijn:

  • uitbreiding van de autosnelweg A27 van 2×2 naar 2×3 rijstroken op het traject Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes
  • aanleggen van een spitsstrook op de vluchtstrook tussen aansluiting Utrecht-Noord en aansluiting Bilthoven
  • uitbreiding van de autosnelweg A1 van 2×2 naar 2×4 rijstroken op het traject Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg
  • verbreden van de verbindingsboog in knooppunt Eemnes van de A27 naar de A1 van 1 naar 2 rijstroken
  • vervangen van de aansluiting Hilversum op de A27 door een meer compacte aansluiting en het aanpassen van de aansluiting Bilthoven

De overige maatregelen van het tracébesluit zijn in hoofdzaak het aanleggen of verplaatsen van geluidsschermen, het aanleggen van tweelaags zoab (zeer open asfalt beton) en het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor waterhuishouding en natuurcompensatie. Ook worden diverse viaducten en onderdoorgangen aangepast of vernieuwd.

Regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar
De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van Nederland, waar verkeer vanuit de Randstad naar de rest van Nederland en andere landen rijdt. Bovendien werken en wonen veel mensen in de regio Utrecht. Momenteel rijden er ongeveer 90.000 voertuigen per dag over de A27 en bijna 110.000 over de A1. De verwachting is dat in 2030 ongeveer 140.000 voertuigen op de A27 rijden en ongeveer 170.000 op de A1. De A1 en de A27 komen voor in de landelijke filetop-50. Voor de regio staan er daarom verschillende projecten op stapel. Vanaf begin 2015 werkt Rijkswaterstaat aan de verbreding van de zuidbaan van de A1 Bunschoten-Hoevelaken. Na het uitvoeren van het project A27/A1 volgt de aanpak van het Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort in 2019 – 2022 en de aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 in de periode 2018 – 2026. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort in de toekomst minder files staan en de doorstroming verbetert.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de projectpagina A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat