Zijn onze wegen toekomstbestendig?

Hoe ziet de automobiliteit er straks uit? En waar moet de weginfrastructuur aan voldoen? Aan het begin van de Asfaltdag 2014 op 9 december 2014 gaat prof.dr.ir. Sandra Erkens in op deze en andere vragen.

Onze hoogwaardige asfaltwegen zijn een pijler van de economie die steunt op mobiliteit. De kwaliteit van het wegennet is daarvoor van doorslaggevend belang. Deze kwaliteit wordt vanuit diverse invalshoeken belicht op de Asfaltdag 2014, die VBW Asfalt van Bouwend Nederland en Eurobitume organiseren.

Na een schets van de veranderingen van de automobiliteit en de effecten van voertuiggeleiding in de nabije toekomst volgt een analyse over de daaruit volgende eisen aan de toekomstige wegen. Deze worden in de loop van de dag verder uitgewerkt in bijdragen waarin de gebruikseisen via het beleid naar beheersmaatregelen vertaald worden. Deskundige sprekers lichten de ontwikkelingen toe op het vlak van techniek en duurzaamheid en vertalen deze naar de praktijk.

Tientallen bedrijven vullen op de expositie de informatie aan met presentaties van de allernieuwste ontwikkelingen.

De jaarlijkse Asfaltdag is uitgegroeid tot het platform waar professionele wegenbouwers en wegbeheerders kennis en ervaringen uitwisselen. Het is het ijkpunt van de wegenbouw. De Asfaltdag wordt gehouden in De Flint te Amersfoort.

Meer informatie is te vinden op www.asfaltdag.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VBW-Asfalt