Minister geeft startsein voor werkzaamheden A15 en hogere Botlekbrug

Woensdag 14 december 2011 verricht minister Schultz van Haegen (Infrastuctuur en Milieu) de officiële starthandeling voor de wegverbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. De A15 is de belangrijkstee transportas die het Rotterdamse haven- en industriegebied met het Europese achterland verbindt.

Het werk aan de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein is nodig om de capaciteit van de weg te vergroten en daarmee de doorstroming te verbeteren. Op het tracé van bijna 40 kilometer wordt de weg op enkele plaatsen verbreed. Ook komt er een nieuwe hogere Botlekbrug. Het consortium ALanes A15 voert het project uit en onderhoudt het tracé voor de komende 25 jaar.

De minister geeft het startsein voor de werkzaamheden samen met mevrouw Van der Hee (Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat Zuid Holland), mevrouw Baljeu (portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de stadsregio Rotterdam) en de heer Peekel (voorzitter van de SPC board van consortium ALanes A15).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)