A9 weer volledige voor weggebruikers beschikbaar

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007

Haarlem – Vanaf zaterdag 1 december 2007 is de A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp weer volledig beschikbaar voor het verkeer. Ook geldt dan weer de normale maximale snelheid van 120 km. Rijkswaterstaat werkt op sommige delen van de A9 nog door, zoals bij de brug Zijkanaal C en de viaducten in de Verbindingsweg en Spieringweg, nabij afslag Haarlem-Zuid. Het verkeer ondervindt geen hinder omdat de werkzaamheden plaatsvinden achter barriers.

In het voorjaar 2008 zal de brug over Zijkanaal C aansluiten op de verbreedde A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp. Deze verbreding maakt het mogelijk om tijdens werkzaamheden twee rijstroken in beide richtingen voor het verkeer beschikbaar te stellen. Hierdoor kan Rijkswaterstaat zorgen voor een veilige doorstroming en voor de veiligheid van de wegwerkers.

Naast de verbreding van de brug Zijkanaal C plaatst Rijkswaterstaat liggers bij de viaducten in de Verbindingsweg en Spieringweg nabij afslag Haarlem-Zuid. Deze liggers worden aan de buitenzijde van de viaducten gehesen. Voor volgend jaar staat het hijsen van de liggers in de middenberm op het programma.

In 2007 net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

A9 weer volledige voor weggebruikers beschikbaar | Infrasite

A9 weer volledige voor weggebruikers beschikbaar

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007

Haarlem – Vanaf zaterdag 1 december 2007 is de A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp weer volledig beschikbaar voor het verkeer. Ook geldt dan weer de normale maximale snelheid van 120 km. Rijkswaterstaat werkt op sommige delen van de A9 nog door, zoals bij de brug Zijkanaal C en de viaducten in de Verbindingsweg en Spieringweg, nabij afslag Haarlem-Zuid. Het verkeer ondervindt geen hinder omdat de werkzaamheden plaatsvinden achter barriers.

In het voorjaar 2008 zal de brug over Zijkanaal C aansluiten op de verbreedde A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp. Deze verbreding maakt het mogelijk om tijdens werkzaamheden twee rijstroken in beide richtingen voor het verkeer beschikbaar te stellen. Hierdoor kan Rijkswaterstaat zorgen voor een veilige doorstroming en voor de veiligheid van de wegwerkers.

Naast de verbreding van de brug Zijkanaal C plaatst Rijkswaterstaat liggers bij de viaducten in de Verbindingsweg en Spieringweg nabij afslag Haarlem-Zuid. Deze liggers worden aan de buitenzijde van de viaducten gehesen. Voor volgend jaar staat het hijsen van de liggers in de middenberm op het programma.

In 2007 net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland