Gezamenlijke aanpak knelpunten vrachtverkeer Eindhoven

Uitkomst bemiddelingsoverleg Commissie Stedelijke Distributie: Vervoerders en verladers pakken samen met gemeente Eindhoven knelpunten vrachtverkeer en luchtkwaliteit aan

Den Haag – EVO, KNV, TLN en de gemeente Eindhoven gaan samen knelpunten op gebied van doorstroming en aflevering van goederen in Eindhoven aanpakken. Doel is de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, een efficiënter bevoorrading te bewerkstellingen en tegelijkertijd kosten voor het bedrijfsleven te besparen.

De partijen gaan via gebiedsgerichte analyse op zoek naar verkeersmaatregelen die de doorstroming verbeteren en doorgaand verkeer uit het centrumgebied weren. Bijvoorbeeld het beter afstellen van verkeerslichten, speciale bevoorradingsroutes, mogelijk gebruik van busbanen. Maar ook verruiming van de tijden waarbinnen de stad bevoorraad mag worden door stille en schone(re) vrachtauto’s en maatwerk in de uitwerking van de milieuzone (bv. het ontheffingenbeleid). Bij dat laatste worden ook de lokale ondernemers betrokken. Zij zijn belangrijke partners als het gaat om bundeling van goederenstromen en efficiëntere mogelijkheden voor de ontvangst van goederen. Wethouder Van Merriënboer heeft aangegeven open te staan voor experimenten om vrachtverkeer efficiënter af te wikkelen.

Het bemiddelingsoverleg was georganiseerd door de Commissie Stedelijke Distributie in reactie op het vastgelopen overleg over de instelling van de milieuzone. TLN, KNV en EVO vonden dat de milieuzone niet volgens de afspraken uit de Nota Mobiliteit en het Convenant Schone vrachtauto’s en milieuzones tot stand is gekomen. Wethouder Van Merriënboer gaf toe dat in Brabant het proces met de vervoerders en verladers anders aangepakt had kunnen worden, maar dat hij graag nu concreet met EVO, KNV en TLN aan de slag wil met deze aanpak en hiervoor ook benodigde menskracht en middelen beschikbaar zal stellen. Hij blijft in de Brabantse regio ijveren voor goede afstemming en samenwerking op dit gebied.

Waarnemend voorzitter van de Commissie Stedelijke Distributie, Carol Werner, is zeer tevreden over het resultaat en de wijze waarop partijen ‘over hun schaduw heenstappend’ concreet aan de slag willen. De milieuzone wordt gehandhaafd op de Ring met uitzondering van bedrijventerrein De Kade, waarover met De Kade nadere afspraken worden gemaakt. De wethouder heeft toegezegd de handhaving voorlopig te beperken tot het centrumgebied binnen de zogenaamde Westtangent tot het moment dat het pakket aan maatregelen is uitgewerkt en duidelijk is hoe binnen dit pakket met milieuzone en handhaving wordt omgegaan. Bij de uitwerking van het pakket van maatregelen wordt dit onderwerp meegenomen.

Komende weken zal een projectgroep worden samengesteld die de afspraken verder uitwerkt in een concreet maatregelenpakket. Ook zal de verdere betrokkenheid van de Commissie Stedelijke Distributie worden besproken.

Commissie Stedelijke Distributie

De Commissie Stedelijke Distributie heeft als taak om het oplossen van distributieknelpunten te stimuleren, om op verzoek advies te geven en eventueel te bemiddelen indien partijen tegen problemen aanlopen. In de Nota Mobiliteit is vastgelegd wat van de gemeenten en bedrijfsleven wordt verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Commissie Stedelijke Distributie

Gezamenlijke aanpak knelpunten vrachtverkeer Eindhoven | Infrasite

Gezamenlijke aanpak knelpunten vrachtverkeer Eindhoven

Uitkomst bemiddelingsoverleg Commissie Stedelijke Distributie: Vervoerders en verladers pakken samen met gemeente Eindhoven knelpunten vrachtverkeer en luchtkwaliteit aan

Den Haag – EVO, KNV, TLN en de gemeente Eindhoven gaan samen knelpunten op gebied van doorstroming en aflevering van goederen in Eindhoven aanpakken. Doel is de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, een efficiënter bevoorrading te bewerkstellingen en tegelijkertijd kosten voor het bedrijfsleven te besparen.

De partijen gaan via gebiedsgerichte analyse op zoek naar verkeersmaatregelen die de doorstroming verbeteren en doorgaand verkeer uit het centrumgebied weren. Bijvoorbeeld het beter afstellen van verkeerslichten, speciale bevoorradingsroutes, mogelijk gebruik van busbanen. Maar ook verruiming van de tijden waarbinnen de stad bevoorraad mag worden door stille en schone(re) vrachtauto’s en maatwerk in de uitwerking van de milieuzone (bv. het ontheffingenbeleid). Bij dat laatste worden ook de lokale ondernemers betrokken. Zij zijn belangrijke partners als het gaat om bundeling van goederenstromen en efficiëntere mogelijkheden voor de ontvangst van goederen. Wethouder Van Merriënboer heeft aangegeven open te staan voor experimenten om vrachtverkeer efficiënter af te wikkelen.

Het bemiddelingsoverleg was georganiseerd door de Commissie Stedelijke Distributie in reactie op het vastgelopen overleg over de instelling van de milieuzone. TLN, KNV en EVO vonden dat de milieuzone niet volgens de afspraken uit de Nota Mobiliteit en het Convenant Schone vrachtauto’s en milieuzones tot stand is gekomen. Wethouder Van Merriënboer gaf toe dat in Brabant het proces met de vervoerders en verladers anders aangepakt had kunnen worden, maar dat hij graag nu concreet met EVO, KNV en TLN aan de slag wil met deze aanpak en hiervoor ook benodigde menskracht en middelen beschikbaar zal stellen. Hij blijft in de Brabantse regio ijveren voor goede afstemming en samenwerking op dit gebied.

Waarnemend voorzitter van de Commissie Stedelijke Distributie, Carol Werner, is zeer tevreden over het resultaat en de wijze waarop partijen ‘over hun schaduw heenstappend’ concreet aan de slag willen. De milieuzone wordt gehandhaafd op de Ring met uitzondering van bedrijventerrein De Kade, waarover met De Kade nadere afspraken worden gemaakt. De wethouder heeft toegezegd de handhaving voorlopig te beperken tot het centrumgebied binnen de zogenaamde Westtangent tot het moment dat het pakket aan maatregelen is uitgewerkt en duidelijk is hoe binnen dit pakket met milieuzone en handhaving wordt omgegaan. Bij de uitwerking van het pakket van maatregelen wordt dit onderwerp meegenomen.

Komende weken zal een projectgroep worden samengesteld die de afspraken verder uitwerkt in een concreet maatregelenpakket. Ook zal de verdere betrokkenheid van de Commissie Stedelijke Distributie worden besproken.

Commissie Stedelijke Distributie

De Commissie Stedelijke Distributie heeft als taak om het oplossen van distributieknelpunten te stimuleren, om op verzoek advies te geven en eventueel te bemiddelen indien partijen tegen problemen aanlopen. In de Nota Mobiliteit is vastgelegd wat van de gemeenten en bedrijfsleven wordt verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Commissie Stedelijke Distributie