Lichtgekleurde overkapping moet leiden tot minder file

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007
Proef met lichtgekleurde overkapping A28 moet leiden tot minder files

Vanaf 3 september 2007 voorziet Rijkswaterstaat het geluidsscherm op de A28 bij Zeist van lichte kleuren. Weggebruikers kunnen deze overkapping ervaren als een ‘grote zwarte schaduw’. Het tunneleffect leidt daardoor tot onbewust snelheid verminderen of zelfs afremmen, wat de doorstroming belemmert. Om het effect zo veel mogelijk te voorkomen, worden de wanden van de luifel lichter gemaakt. Dit project ‘Paint my Roof’ is één van de ongeveer 40 projecten voor de fileaanpak op de korte termijn.

Bij de overkapping op de A28 bij Zeist komt een aantal verkeerskenmerken bij elkaar. De weg verloopt verticaal, krijgt vervolgens een bocht en ten slotte de overkapping. Weggebruikers reageren op deze kenmerken door langzamer te rijden of zelfs af te remmen, wat in combinatie met veel verkeer tot files kan leiden. Door de overkapping lichter te maken, krijgt men beter zicht en is naar verwachting het tunneleffect minder. Dit leidt dan tot een betere verkeersdoorstroming en veiligheid op de weg.

Rijkswaterstaat schildert de wanden van de overkapping in september en oktober 2007. Aangezien de ruimte buiten de rijbaan breed genoeg is, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder afsluiting van de A28. De plaatsing van stalen barriers zorgen voor de veiligheid van de wegwerkers. Daar bovenop staan zichtschermen om kijkfiles te voorkomen. De weggebruiker zal zo min mogelijk last ondervinden van de ingreep. Het schilderen van de wanden duurt tot medio oktober 2007. Het plafond van de overkapping wordt op een later tijdstip aangepast, naar verwachting voor het einde van het jaar.

Na het lichter maken van de wanden evalueert het ministerie van Verkeer en Waterstaat of de gewenste effecten ontstaan. Effecten worden gemeten op onder andere de verandering van capaciteit (file), veiligheid en comfort voor de reiziger. Bij een positief resultaat kan de aanpak als voorbeeld dienen voor vergelijkbare situaties in Nederland om de doorstroming en veiligheid te verbeteren.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
KIVI NIRIA lezing op 5 september over korte termijn aanpak files

Peijs voert maatregelen filevermindering uit (10-04-2006)

Filebestrijding (website VenW)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht

Lichtgekleurde overkapping moet leiden tot minder file | Infrasite

Lichtgekleurde overkapping moet leiden tot minder file

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007
Proef met lichtgekleurde overkapping A28 moet leiden tot minder files

Vanaf 3 september 2007 voorziet Rijkswaterstaat het geluidsscherm op de A28 bij Zeist van lichte kleuren. Weggebruikers kunnen deze overkapping ervaren als een ‘grote zwarte schaduw’. Het tunneleffect leidt daardoor tot onbewust snelheid verminderen of zelfs afremmen, wat de doorstroming belemmert. Om het effect zo veel mogelijk te voorkomen, worden de wanden van de luifel lichter gemaakt. Dit project ‘Paint my Roof’ is één van de ongeveer 40 projecten voor de fileaanpak op de korte termijn.

Bij de overkapping op de A28 bij Zeist komt een aantal verkeerskenmerken bij elkaar. De weg verloopt verticaal, krijgt vervolgens een bocht en ten slotte de overkapping. Weggebruikers reageren op deze kenmerken door langzamer te rijden of zelfs af te remmen, wat in combinatie met veel verkeer tot files kan leiden. Door de overkapping lichter te maken, krijgt men beter zicht en is naar verwachting het tunneleffect minder. Dit leidt dan tot een betere verkeersdoorstroming en veiligheid op de weg.

Rijkswaterstaat schildert de wanden van de overkapping in september en oktober 2007. Aangezien de ruimte buiten de rijbaan breed genoeg is, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder afsluiting van de A28. De plaatsing van stalen barriers zorgen voor de veiligheid van de wegwerkers. Daar bovenop staan zichtschermen om kijkfiles te voorkomen. De weggebruiker zal zo min mogelijk last ondervinden van de ingreep. Het schilderen van de wanden duurt tot medio oktober 2007. Het plafond van de overkapping wordt op een later tijdstip aangepast, naar verwachting voor het einde van het jaar.

Na het lichter maken van de wanden evalueert het ministerie van Verkeer en Waterstaat of de gewenste effecten ontstaan. Effecten worden gemeten op onder andere de verandering van capaciteit (file), veiligheid en comfort voor de reiziger. Bij een positief resultaat kan de aanpak als voorbeeld dienen voor vergelijkbare situaties in Nederland om de doorstroming en veiligheid te verbeteren.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
KIVI NIRIA lezing op 5 september over korte termijn aanpak files

Peijs voert maatregelen filevermindering uit (10-04-2006)

Filebestrijding (website VenW)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht